ข่าว

6 เดือน ผลงาน "ชัชชาติ" ชาวกทม. ค่อนข้างพอใจ ขยัน เปลี่ยนแปลงดีขึ้น

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"นิด้าโพล" เผย ผลสำรวจประชาชน "6 เดือนผู้ว่าฯ ชัชชาติ" พบว่าส่วนใหญ่ ค่อนข้างพอใจ เพราะ ขยัน เปลี่ยนแปลงดีขึ้น ขณะที่คะแนนการพัฒนา กทม. สูงสุด เรื่อง แก้ไขปัญหาสุขภาพ/สาธารณสุข ร้อยละ 42.67

เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เผยความคิดเห็นประชาชน เรื่อง "6 เดือนผู้ว่าฯชัชชาติ" สำรวจระหว่างวันที่ 25-30 พฤศจิกายน 2565 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีสิทธิเลือกตั้งในกรุงเทพมหานคร ทั้ง 50 เขต กว่า 1,500 ราย 

ชาวกรุงเทพมหานครคิดเห็นต่อการทำงานในรอบ 6 เดือนแรกของ ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

1. การเพิ่มพื้นที่สีเขียว สวนสาธารณะ  ร้อยละ 39.07  ดีมาก / ร้อยละ 36.40 ค่อนข้างดี / ร้อยละ 13.33 ไม่ค่อยดี / ร้อยละ 9.13 ไม่ดีเลย และร้อยละ 2.07 ไม่มีข้อมูล
2. การส่งเสริมการท่องเที่ยวใน กทม. ร้อยละ 40.54 ค่อนข้างดี / ร้อยละ 38.13 ดีมาก / ร้อยละ 11.33 ไม่ค่อยดี / ร้อยละ 7.53 ไม่ดีเลย และร้อยละ 2.47 ไม่มีข้อมูล
3. การสนับสนุนการกีฬา ร้อยละ 38.40 ค่อนข้างดี / ร้อยละ 34.87 ดีมาก / ร้อยละ 14.60 ไม่ค่อยดี / ร้อยละ 9.00 ไม่ดีเลย และร้อยละ 3.13 ไม่มีข้อมูล
4. การแก้ไขปัญหาความสะอาด ขยะ ฝุ่นละออง น้ำเสีย ร้อยละ 39.73 ค่อนข้างดี / ร้อยละ 33.13 ดีมาก / ร้อยละ 16.40 ไม่ค่อยดี / ร้อยละ 9.87 ไม่ดีเลย และร้อยละ 0.87  ไม่มีข้อมูล
5. การแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ร้อยละ 34.87 ค่อนข้างดี / ร้อยละ 31.80 ดีมาก / ร้อยละ 18.93 ไม่ค่อยดี / ร้อยละ 13.40 ไม่ดีเลย และร้อยละ 1.00  ไม่มีข้อมูล
6. การปรับปรุงการให้บริการในหน่วยงานของ กทม. ร้อยละ 40.40 ค่อนข้างดี / ร้อยละ 29.53 ดีมาก / ร้อยละ 16.00 ไม่ค่อยดี / ร้อยละ 9.67 ไม่ดีเลย และร้อยละ 4.40  ไม่มีข้อมูล
7. การปรับปรุงและจัดระเบียบทางเท้า เช่น หาบเร่แผงลอย การจอดยานพาหนะหรือตั้งร้านบนทางเท้า ร้อยละ 41.13 ค่อนข้างดี / ร้อยละ 29.27 ดีมาก / ร้อยละ 16.07 ไม่ค่อยดี / ร้อยละ 10.53 ไม่ดีเลย และร้อยละ 3.00 ไม่มีข้อมูล
8. การปรับปรุงทัศนียภาพ ถนน ตรอก ซอย ร้อยละ 41.33 ค่อนข้างดี / ร้อยละ 29.20 ดีมาก / ร้อยละ 18.07 ไม่ค่อยดี / ร้อยละ 10.27 ไม่ดีเลย และร้อยละ 1.13 ไม่มีข้อมูล

9. การแก้ไขปัญหาสุขภาพ/สาธารณสุข ร้อยละ 42.67 ค่อนข้างดี / ร้อยละ 25.33 ดีมาก / ร้อยละ 17.93 ไม่ค่อยดี / ร้อยละ 10.54 ไม่ดีเลย และร้อยละ 3.53 ไม่มีข้อมูล
10. การจัดระเบียบการชุมนุม ร้อยละ 37.80 ค่อนข้างดี / ร้อยละ 24.53 ดีมาก / ร้อยละ 17.33 ไม่ดีเลย / ร้อยละ 16.54 ไม่ค่อยดี และร้อยละ 3.80 ไม่มีข้อมูล
11. การป้องกันอาชญากรรม และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เช่น การติดไฟส่องสว่าง กล้องวงจรปิด ระบบรักษาความปลอดภัย ร้อยละ 39.13 ระบุว่า ค่อนข้างดี / ร้อยละ 24.40 ดีมาก / ร้อยละ 21.54 ไม่ค่อยดี / ร้อยละ 12.33 ไม่ดีเลย และร้อยละ 2.60 ไม่มีข้อมูล
12. การแก้ไขปัญหาทุจริต คอร์รัปชัน ในหน่วยงานของ กทม. ร้อยละ 30.60 ระบุว่า ค่อนข้างดี / ร้อยละ 23.87 ดีมาก / ร้อยละ 21.60 ไม่ค่อยดี / ร้อยละ 16.06 ไม่ดีเลย และร้อยละ 7.87 ไม่มีข้อมูล
13. การพัฒนาการศึกษา แก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน ร้อยละ 38.47 ระบุว่า ค่อนข้างดี / ร้อยละ 22.13 ดีมาก / ร้อยละ 20.20 ไม่ค่อยดี / ร้อยละ 12.13 ไม่ดีเลย และร้อยละ 7.07 ไม่มีข้อมูล
14.การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ เช่น รถไฟฟ้า เรือ ร้อยละ 42.13 ค่อนข้างดี / ร้อยละ 21.87 ดีมาก / ร้อยละ 18.07 ไม่ค่อยดี / ร้อยละ 10.60 ไม่ดีเลย และร้อยละ 7.33 ไม่มีข้อมูล
15. การแก้ไขปัญหาจราจรและรถติด ร้อยละ 44.60 ระบุว่า ค่อนข้างดี / ร้อยละ 21.00 ไม่ค่อยดี / ร้อยละ 18.40 ดีมาก / ร้อยละ 14.13  ไม่ดีเลย และร้อยละ 1.87  ไม่มีข้อมูล
16. การจัดระเบียบ คนเร่ร่อน คนจรจัด ขอทาน ร้อยละ 39.13 ค่อนข้างดี / ร้อยละ 25.60 ไม่ค่อยดี / ร้อยละ 16.87 ดีมาก / ร้อยละ 14.07 ไม่ดีเลย และร้อยละ 4.33 ไม่มีข้อมูล
17. การแก้ไขปัญหาค่าครองชีพ/ปากท้อง ร้อยละ 32.26 ไม่ค่อยดี / ร้อยละ 31.40 ค่อนข้างดี / ร้อยละ 20.40 ไม่ดีเลย / ร้อยละ 10.07  ดีมาก และร้อยละ 5.87  ไม่มีข้อมูล

ประเด็น ความพึงพอใจต่อการทำงานในรอบ 6 เดือนแรก ของดร.ชัชชาติ
อันดับ 1  ร้อยละ 42.60 ระบุว่า ค่อนข้างพอใจ เพราะ อันดับ 1 ค่อนข้างพอใจ เป็นคนขยัน ตั้งใจในการทำงาน เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นของ กทม.และการแก้ปัญหาได้ตรงจุด
อันดับ 2 ร้อยละ 38.93 ระบุว่า พอใจมาก เพราะ มีผลงานชัดเจน มีความทุ่มเทให้กับการทำงาน และลงพื้นที่รับฟังปัญหาของประชาชน 
อันดับ 3 ร้อยละ 10.54 ระบุว่า ไม่ค่อยพอใจ เพราะ ผลงานไม่ชัดเจน แก้ปัญหาไม่ตรงจุด ไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น 
อันดับ 4 ร้อยละ 7.93 ระบุว่า ไม่พอใจเลย เพราะ ไม่สามารถทำตามนโยบายที่พูดไว้ได้ และยังไม่สามารถแก้ปัญหาเดิม ๆได้ เช่น ปัญหาน้ำท่วม ปัญหาการจราจร

ผลสำรวจนิด้าโพล "6 เดือนผู้ว่าฯ ชัชชาติ"

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด