ข่าว

แนวคิด'ไทยสร้างไทย' รายสุทธิได้ต่ำกว่า3แสนบาทต่อปี ไม่ต้องเสียภาษี

พรรคไทยสร้างไทย เสนอแนวทางคนสร้างตัว รายได้สุทธิไม่ถึงสามแสนบาทต่อปี ไม่ต้องเสีย'ภาษี' เงินได้ ลดภาระคนที่เพิ่งทำงาน

 

พรรคไทยสร้างไทย มีนโยบายที่จะผลักดันให้มีการออกกฎหมายมาลดภาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของคนที่อยู่ในวัยทำงานกลุ่มนี้ เป็นกลุ่มคนไทยประมาณ 2 ล้านคน ที่เพิ่งก่อร่างสร้างตัวมีรายได้ประมาณ 30,000 ถึง 40,000 บาท ต่อเดือน ซึ่งเมื่อหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนส่วนบุคคลต่างๆ ในตอนที่ยื่นแบบเสียภาษีแล้ว จะมีเงินได้สุทธิทั้งปีอยู่ประมาณ 260,000 ถึง 300,000 บาท

 

 

 

 

ปัจจุบันสำหรับผู้ที่มีเงินได้สุทธิไม่เกิน 150,000 บาท จะได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แต่คนกลุ่มนี้ยังต้องเสียภาษีจากรายได้ในส่วนที่เกิน 150,000 บาท จะต้องนำเงินได้สุทธิเฉพาะส่วนที่เกิน 150,000 บาท ไปคำนวณตามบัญชีอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอยู่

 

นโยบายของพรรคก็คือการเสนอให้ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับเงินได้สุทธิเฉพาะส่วนที่อยู่ในช่วง 150,001 บาท แต่ไม่เกิน 300,000 บาท สำหรับปีภาษีนั้น ซึ่งเดิมผู้มีเงินได้จะต้องเสียภาษีในอัตราร้อยละ 5 คิดเป็นเงินภาษีเท่ากับ 7,500 บาท ที่จะได้รับการยกเว้นการเก็บภาษี

จำนวนเงินที่ได้รับยกเว้นการเก็บภาษี 7,500 บาท แม้จะเป็นจำนวนเงินไม่มาก แต่สำหรับผู้มีรายได้น้อยถือว่าเงินจำนวนนี้สามารถช่วยเหลือค่าครองชีพของพวกเขาเหล่านั้น

 

 

 

 

 

นพดล มังกรไชย รองหัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย

 

นพดล มังกรชัย รองหัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย กล่าวว่า ปัญหาของคนไทยในวัยหนุ่มสาวที่เพิ่งก้าวเข้าสู่วัยทำงานจะคล้ายๆ กัน มีภาระค่าใช้จ่ายที่ต้องดูแลตนเองและครอบครัว ภาระค่าใช้จ่ายที่ต้องดูแลพ่อแม่ ค่าใช้จ่ายที่ต้องแบกรับหมดไปกับการกินอยู่หลับนอน และค่าเดินทาง ในขณะที่รายได้ยังคงเท่าเดิม สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาในชีวิตก็คือหนี้สินพร้อมดอกเบี้ยที่ใช้คืนเท่าไหร่ก็ไม่หมด

 

 

 

ข่าวยอดนิยม