ข่าว

ลุ้น ครม.วันนี้ อนุมัติโครงการ เราเที่ยวด้วยกันเฟส 5

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

นอกจากจะพิจารณาแนวทางชำระค่าโดยสารรถไฟฟ้าด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้ว ครม.วันนี้ยังมีลุ้นโครงการ เราเที่ยวด้วยกันเฟส5 ด้วย

วาระ ครม.ประจำวันอังคาร 29 พฤศจิกายน 2565 ที่น่าสนใจนอกจากโครงการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะที่ 3 ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) แล้ว ยังมีแนวทางการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐชำระค่าโดยสารรถไฟฟ้า เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีนอกจากนี้จะมีการพิจารณาร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะและกำหนด กิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ (ฉบับที่...) พ.ศ... (การจัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะจากการขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์) ด้วย

 

 

มีการพิจารณารายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานในเขตโครงการชลประทานจันทบุรี เป็นทางน้ำชลประทานที่จะ เรียกเก็บค่าชลประทาน รวม 3 ฉบับรายงาน ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการวางแผนในอนาคต พ.ศ.2565

ที่น่าสนใจในช่วงเทศกาลท่องเที่ยวขึ้นปีใหม่ ต้องลุ้นโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส5 ซึ่งก่อนหน้านี้ ยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เสนอให้ พิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ของบประมาณ 7,200 ล้านบาท ใช้ดำเนินโครงการนี้ 

 

กราฟฟิคประกอบข่าว

เพื่อเป็นส่วนลดค่าเข้าพักในโรงแรม 40% อีก 60% ประชาชนจ่ายเอง รวมถึงคูปองส่วนลดอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 600 บาทต่อห้องต่อคืน

 

 

หาก ครม.อนุมัติคาดว่าจะกำหนดการลงทะเบียนใช้สิทธิ เราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 ในช่วงเดือนม.ค.- มิ.ย. 2566 ส่วนวันเวลาอย่างเป็นทางการ จะต้องรอประกาศความคืบหน้าจาก ททท.อีกครั้ง

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ