ข่าว

"กรมสุขภาพจิต" เตือน ฟุตบอลโลกเข้มข้น เพิ่มความเครียด เสี่ยงติดพนันหนัก

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"กรมสุขภาพจิต" เตือน ช่วงฟุตบอลโลกเข้มข้น ยื่งเพิ่มความเครียด เสี่ยงติดพนัน ขอให้สังเกตุอาการคนรอบข้าง หรือ ปรึกษากรมสุขภาพจิต

เข้าสู่ช่วงการแข่งขัน "ฟุตบอลโลก" ที่ประเทศกาตาร์ เป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน - 18 ธันวาคม 2022 นี้ มีทั้งคนที่สมหวังและผิดหวังกับการเชียร์ทีมโปรด กรมสุขภาพจิตจึงออกเตือนพฤติกรรมเสี่ยงจากการติดพนัน อาจทําให้สมาชิกในครอบครัวต้องเดินเข้าสู่ด้านมืดของสังคม เช่น ก่อหนี้สิน การลักขโมย พฤติกรรมก้าวร้าว 


แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ไม่เพียงแต่ในช่วงเทศกาลบอลโลก ปัจจุบันช่องทางในการ การพนันมีหลากหลายรูปแบบ สามารถเข้าถึงแหล่งพนันได้ง่ายดาย ทั้งในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ในทุกช่วงอายุ ไม่เว้นแม้ในกลุ่มเด็กและเยาวชน ส่วนใหญ่เด็กและเยาวชนที่เล่นการพนันมักมีสภาพแวดล้อมที่ทําให้สุ่มเสี่ยง เช่น มีโต๊ะสนุกเกอร์อยู่ใกล้บ้าน เล่นบอล ยิ่งปัจจุบันเข้าสู่โลกดิจิทัล การพนันออนไลน์เข้าถึงง่าย โดยเฉพาะเกมพนันที่ตอบสนองพฤติกรรม ของวัยรุ่น คือ รู้ผลเร็ว เล่นได้ทุกที่ทุกเวลา 

สังเกตพฤติกรรมติดพนัน
1.เมื่อพยายามหยุดหรือลดการเล่นพนัน จะกระสับกระส่าย หงุดหงิดง่าย ถึงพยายามหยุดหรือลดการเล่นพนัน ก็ทําไม่สําเร็จ ครุ่นคิดถึงแต่การพนันอย่างมาก 
2.หลังจากเสียเงินพนัน จะกลับไปเล่นเพื่อเอาเงินคืน โกหกเรื่องการใช้เงิน เสี่ยงต่อการหาเงินอย่างผิด กฎหมาย 
3.เพิ่มปริมาณเงินพนันมากขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อให้คงความรู้สึกตื่นเต้นเท่าเดิม 

ผู้ที่อยากเลิกเล่นพนัน
1.สร้างแรงจูงใจในการเลิกเล่น พิจารณาทบทวนผลกระทบของการเล่นพนันเช่น นึกถึงปัญหาที่เกิดขึ้นหรือผลลัพธ์ที่ตามมาใน การเล่นพนัน 
2.สํารวจวิเคราะห์สาเหตุตัวกระตุ้นภายในหรือความความคิด อารมณ์ ที่ทําให้เล่นพนัน เช่นความรู้สึกเบื่อ เครียด กังวล แล้ว วางแผนจัดการหลีกเลี่ยงจัดการความเสี่ยงที่จะกลับไปเล่นพนัน เช่น ไม่เปิดดู ไม่คุยกับกลุ่มที่เล่นพนัน ควรกําหนดวันเลิกเล่น ซึ่งเลิกเล่น เลยจะปลอดภัยที่สุด จนบางครั้งต้องจํากัดการเข้าถึงแหล่งพนัน เช่น ไม่ใช้อินเตอร์เนทชั่วคราว เป็นต้น 
3.หาทางเลือกกิจกรรมอื่นๆที่ ดีกว่า ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและผลลัพธ์ที่จะตามมาหากยังไปเล่น และหมั่นคิดถึงเป้าหมายในชีวิตที่มีความสุขเป็นสําคัญ

ด้านแพทย์หญิงบุญศิริ จันศิริมงคล ผู้อํานวยการสํานักความรอบรู้สุขภาพจิต กล่าวว่า การพนันถูกออกแบบมาให้คนติดง่าย เมื่อเรา ตกไปในวังวนนี้ บางคนก็ไม่สามารถออกมาจากการเสพติดนี้ได้ การติดพนันทําให้หลายคนติดกับดักวงจรชีวิตด้านมืด ยากแก่การหา ทางออก เช่น เป็นหนี้ โกหก ลักขโมย ไม่มีสมาธิเรียน เสียงาน ติดสิ่งเสพติดอื่น มักหงุดหงิดก้าวร้าว นําไปสู่ความแตกร้าวของสัมพันธภาพ ระหว่างกันในครอบครัว 

 

ดังนั้นเมื่อทราบคนใกล้ตัวเป็นเช่นนี้ สมาชิกในครอบครัวควรรับฟังและช่วยเหลือ เข้าใจ ให้ความรัก ไม่กล่าวโทษ หรือใช้ถ้อยคําอารมณ์รุนแรง และควรเพิ่มพลังใจให้กัน เป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่ผู้มีปัญหาพนัน เพื่อช่วยกันหาทางจัดการปัญหาที่วิกฤตได้ทันท่วงทีและส่งต่อบําบัดได้อย่างเหมาะสม นับว่าช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาติดพนันเลิกพนันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ทั้งนี้ผู้อยากเลิกพนันนั้น สามารถรักษาให้หายได้ แต่หากไม่รักษาปรับพฤติกรรมที่เหมาะสมจะทําให้เกิดปัญหาชีวิตตามมาอีกมากเช่น ปล้นชิงทรัพย์ ล่อลวงเงิน ขายบริการทางเพศ ค้ายาเสพติด มีโอกาสติดเหล้า เกิดภาวะซึมเศร้า และพยายามฆ่าตัวตาย เป็นต้น

 

กรมสุขภาพจิต จึงขอเน้นย้ําว่า ครอบครัวควรสังเกตอาการสัญญาณเตือนและให้คําแนะนําปรึกษา เพื่อให้โอกาสผู้ที่มีปัญหาติด พนันมีกําลังใจเกิดแรงจูงใจเพื่อเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี ทั้งนี้ยังสามารถรับบริการสายด่วนสุขภาพจิต 1323 ให้คําปรึกษาฟรีตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อลดภาวะเครียดและรับคําแนะนําสถานที่บําบัดรักษาได้ หรือ ติดต่อหน่วยบริการสังกัดกรมสุขภาพจิตทั่วประเทศ
 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ