ข่าว

วันสุดท้าย ประกาศผล "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ขั้นต่อไป ทำอย่างไร เช็คที่นี่

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

วันสุดท้าย ประกาศผลการแก้ไขข้อมูล "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" รอบใหม่ หลังเปิดให้แก้ไขข้อมูลถึง 17 พฤศจิกายน ขั้นตอนต่อไป ต้องทำอย่างไร เช็คที่นี่

โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 หลังจากที่มีการเปิดลงทะเบียน "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" รอบใหม่ หรือ บัตรคนจน ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน - 31 ตุลาคม 2565 โดยได้เปิดให้ประชาชนตรวจสอบสถานะ ลงทะเบียน ได้ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน - 17 พฤศจิกายน 2565 

 

 

ล่าสุด ภายหลังที่เปิดให้มีการแก้ไขข้อมูล "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" มาตลอดจนถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งเป็นวันสุดท้าย โดยมีระยะเวลาในการตรวจสอบข้อมูล พร้อมกับประกาศผลการแก้ไขข้อมูล "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งเป็นวันสุดท้าย ผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสถานะการลงทะเบียนของตัวเองได้ผ่านเว็บไซต์ welfare.mof.go.th

 

 

โดยหลังจากนี้ จะต้องรอการประกาศผล การพิจารณาคุณสมบัติ ของผู้ลงทะเบียน "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่าน ในเดือนมกราคม 2565

 

- ผ่าน (รอยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ)

- ไม่ผ่าน (ไม่ได้รับสิทธิ, สามารถยื่นอุทธรณ์ได้)

 

 

และในเดือนมกราคม 2565 ผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ จะต้องทำการยืนยันตัวตน ผ่าน ธนาคาร ดังนี้

- ธนาคารกรุงไทย

- ธนาคารออมสิน

- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

 

หลังจากนั้น กระทรวงการคลัง จะประกาศการใช้สิทธิ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" รอบใหม่ในลำดับต่อไป

 

 

ตั้งแต่เมื่อวันที่ 5 กันยายน - 31 ตุลาคม 2565 มีจำนวนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 (โครงการฯ) ทั้งสิ้น 22,295,183 ราย โดยเป็นการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์จำนวน 9,660,640 ราย และลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนจำนวน 12,634,543 ราย

 

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" โทร. 0-2109-2345

 

ระยะเวลาโครงการ

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ