ข่าว

"กสทช." กำชับ "กกท."บริหารสิทธิเป็นธรรมถ่ายสด"ฟุตบอลโลก 2022"

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"กสทช."หน่วยงานภาครัฐ ที่สนับสนุนการถ่ายทอดสด "ฟุตบอลโลก2022" ด้วยการสนับสนุนงบประมาณ 600 ล้านบาท ทำหนังสือถึง"การกีฬาแห่งประเทศไทย" ย้ำให้กกท. กกท. บริหารสิทธิในการถ่ายทอดสด เป็นไปอย่างถูกต้อง เกิดความเป็นธรรม ย้ำ ต้องควบคุมการออกอากาศเฉพาะในไทยเท่านั้น

ไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการแทน เลขาธิการ   คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)  เปิดเผยว่า    ในการประชุมคณะกรรมการ "กสทช." วันนี้   ที่ประชุม กสทช. ได้พิจารณาวาระ  แนวทางการดำเนินการตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป กรณีการถ่ายทอดสดรายการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย (FIFA World Cup Final 2022)   : "ฟุตบอลโลก 2022" โดยที่ประชุม กสทช. มีมติมอบหมายให้สำนักงาน กสทช. มีหนังสือถึงการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.)

 

 

แจ้งให้ "กกท." ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. หลักเกณฑ์ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง บันทึกความร่วมมือในการรับเงินสนับสนุนโดยเคร่งครัด และให้ กกท. นำส่งสัญญาที่ทำกับ   สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ  : FIFA :  " ฟีฟ่า " ให้ กสทช. ทราบ  ทั้งนี้ "กสทช." ได้มีหนังสือย้ำให้ กกท. บริหารสิทธิในการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย  "ฟุตบอลโลก 2022" ให้เป็นไปอย่างถูกต้องและเกิดความเป็นธรรม แก่ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ทุกราย

โดยจะต้องถ่ายทอดสดผ่านฟรีทีวี ตามข้อ 3 ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์สำคัญที่ให้เผยแพร่ได้เฉพาะในบริการโทรทัศน์  ที่เป็นการทั่วไป พ.ศ. 2555 เท่านั้น และต้องมีการออกอากาศเนื้อหาเดียวกันทุกช่องทาง  ทั้งในระบบภาคพื้นดินและระบบผ่านดาวเทียมหรือระบบเคเบิลอย่างต่อเนื่อง ไม่มีการปิดกั้นช่องทางการได้รับชมทั้งหมดหรือบางส่วน ตามข้อ 4 ของประกาศฉบับเดียวกัน พร้อมทั้งต้องตรวจสอบและควบคุมการออกอากาศการถ่ายทอดสดรายการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย 2022 (FIFA World Cup Final 2022) ให้มีการออกอากาศเฉพาะในประเทศไทย

 

 

ขณะเดียวกัน   "กกท." จะต้องจัดสรรโปรแกรมการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย 2022 ระหว่างวันที่ 20 พ.ย. – 18 ธ.ค.  ให้ผู้ประกอบการดิจิตอลทีวี ด้วยความเป็นธรรม เท่าเทียม และไม่เลือกปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และต้องรายงานผลการดำเนินงานให้สำนักงาน กสทช.   ไตรรัตน์ กล่าว

 

 

 วันนี้  ( 23 )   สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)  ได้มีหนังสือไปถึง  ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  เพื่อให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ สำหรับกิจการที่ไมใช้คลื่นความถี่    ,  ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์   เพื่อให้บริการโครงข่ายภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล   ,  ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่  และประกอบกิจการโทรทัศน์  เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอล    ร่วมหารือถึงการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก เพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ  และเพื่อป้องกันปัญหาสัญญาณการออกอากาศในประเทศไทย ไปละเมิดลิขสิทธิ์ดินแดนในประเทศอื่น

 

 

 

กสทช. ออกเอกสารเผยแพร่ โดยมีสาระสำคัญคือ  ให้ กกท. บริหารสิทธิในการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย  "ฟุตบอลโลก 2022" ให้เป็นไปอย่างถูกต้องและเกิดความเป็นธรรมแก่ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ทุกราย

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด