ข่าว

"มหกรรมร่วมใจแก้หนี้" ขยายเวลาลงทะเบียนถึง 31 ม.ค. 66 เพิ่มประเภทสินเชื่อ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"มหกรรมร่วมใจแก้หนี้" ขยายเวลาลงทะเบียนออกไปถึง 31 ม.ค.66 พร้อมเพิ่มประเภทสินเชื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อธุรกิจ เช็ครายละเอียดที่นี่

ตามที่ กระทรวงการคลัง และแบงก์ชาติได้ร่วมกันจัด "มหกรรมร่วมใจแก้หนี้" เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้ได้รับการปรับโครงสร้างหนี้หรือปรับค่างวดให้สอดคล้องกับความสามารถในการชำระหนี้ รวมทั้ง เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกหนี้สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ในที่เดียวแต่เจรจากับเจ้าหนี้ทั้งหลายได้ในช่วงเวลาของงานมหกรรม

โดยยอดลงทะเบียนสะสมตามโครงการ "มหกรรมร่วมใจแก้หนี้"  ตั้งแต่ 26 ก.ย.-14 พ.ย. 65 จำนวน 308,454 รายการ จำนวนลูกหนี้ 134,698 คน เป็นลูกหนี้ในกรุงเทพฯและปริมณฑล ร้อยละ 37 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือร้อยละ 18 ภาคกลางร้อยละ 12 และภาคอื่นร้อยละ 33 ของลูกหนี้ที่ลงทะเบียนทั้งหมด ประเภทสินเชื่อที่มีการลงทะเบียนสูงสุด คือ บัตรเครดิต และสินเชื่อส่วนบุคคลร้อยละ 77 เช่าซื้อรถยนต์ร้อยละ 7 และจำนำทะเบียนรถ ร้อยละ 4

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ช่วยเหลือลูกหนี้ได้ครอบคลุมและต่อเนื่องมากขึ้น แบงก์ชาติได้หารือกับผู้ประกอบธุรกิจ จึงเพิ่มความช่วยเหลือให้กับลูกหนี้ ใน 2 เรื่อง ดังนี้

1. เพิ่มประเภทสินเชื่อใน "มหกรรมร่วมใจแก้หนี้" ได้แก่ สินเชื่อธุรกิจวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยเป็นลูกหนี้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่ค้างชำระหนี้ตั้งแต่ 31 วันขึ้นไป ก่อนวันที่ 31 ต.ค. 65 ทั้งที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน และสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท โดยเป็นลูกหนี้บุคคลธรรมดาที่ค้างชำระหนี้ตั้งแต่ 31 วันขึ้นไปก่อนวันที่ 31 ต.ค. 65

 

2. ขยายระยะเวลาลงทะเบียนจนถึงวันที่ 31 ม.ค. 66 จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 30 พ.ย. 65 เพื่อขยายโอกาสให้ลูกหนี้ที่ลงทะเบียนไม่ทันภายในระยะเวลามหกรรมเดิม พร้อมทั้งเป็นช่องทางให้กับลูกหนี้ที่เข้ามาในงานมหกรรมสัญจรต่างจังหวัดสามารถแก้ไขหนี้กับผู้ประกอบธุรกิจอื่นที่ไม่ได้ร่วมงานสัญจร นอกจากนี้ ยังช่วยรองรับลูกหนี้ที่ต้องการแก้หนี้ 2 ประเภทที่เพิ่มขึ้นด้วย

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ