ข่าว

"ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565" เช็คผล ผ่าน-ไม่ผ่าน ได้ถึงวันไหน

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565" หลังสิ้นสุด ลงทะเบียน บัตรคนจน เช็คผล ผ่าน-ไม่ผ่าน แก้ไขสิทธิ ได้ถึงวันไหน เช็คที่นี่

"ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565" หลังจากมีการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ หรือ บัตรคนจน ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน - 31 ตุลาคม 2565 พร้อมเปิดให้ประชาชนตรวจสอบสถานะลงทะเบียนบัตรคนจนได้ทุกวันศุกร์ ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน - 11 พฤศจิกายน 2565 ทั้งหมด 8 รอบ โดยเมื่อวานนี้ (31 ต.ค.65) เป็นวันสุดท้ายของการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 (โครงการฯ) 

(1 พ.ย.2565) นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 เป็นวันสุดท้ายของการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยประชาชนที่ต้องการได้รับสวัสดิการภายใต้โครงการฯ ไม่ว่าจะเป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้ว หรือยังไม่มีบัตรสวัสดิการจะต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคน โดยสามารถลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนได้ทั่วประเทศ

 

 

ทั้งนี้ ผู้ลงทะเบียนที่ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนแล้วพบข้อความว่า 
“สถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์” ผู้ลงทะเบียนกลุ่มดังกล่าวไม่ต้องดำเนินการใด ๆ ในช่วงนี้ โดยขอให้รอผลการตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้ง ซึ่งจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติดังกล่าวในช่วงเดือนมกราคม 2566 

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้ว และพบข้อความว่า "สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์" สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ ณ ที่ว่าการอำเภอ/สำนักงานเขต โดยหากพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง ขอให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง หรือหากพบว่าข้อมูลที่ลงทะเบียนไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์ เช่น จำนวนบุตรที่อายุต่ำกว่า 18 ปี มีจำนวนมากกว่าข้อมูลบุตรที่ลงทะเบียนไว้ เป็นต้น ให้ติดต่อแก้ไข โดยหากเป็นผู้ที่ลงทะเบียนที่หน่วยงานรับลงทะเบียนจะต้องติดต่อขอแก้ไขข้อมูล ณ หน่วยงานรับลงทะเบียน ที่ผู้ลงทะเบียนได้ยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนไว้แล้วเท่านั้น และสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถติดต่อขอแก้ไขข้อมูลที่หน่วยงานรับลงทะเบียนใดก็ได้ โดยจะต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565

 

ไทม์ไลน์ ตรวจสอบสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 

รอบที่ 1️ ประกาศวันที่ 16 กันยายน 2565 

 • ผู้ที่ลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในวันที่ 5 กันยายน 2565 - 8 กันยายน 2565 จะสามารถเช็คสถานะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ได้ในวันที่ 16 กันยายน 2565 เป็นต้นไป
   

รอบที่ 2 ประกาศวันที่ 23 กันยายน 2565 

 • ผู้ที่ลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในวันที่ 9 กันยายน 2565 - 15 กันยายน 2565 จะสามารถเช็คสถานะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ได้ในวันที่ 23 กันยายน 2565 เป็นต้นไป
   

รอบที่ 3 ประกาศวันที่ 30 กันยายน 2565

 • ผู้ที่ลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในวันที่ 16 กันยายน 2565 - 22 กันยายน 2565 จะสามารถเช็คสถานะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ได้ในวันที่ 30 กันยายน 2565 เป็นต้นไป
   

รอบที่ 4 ประกาศวันที่ 7 ตุลาคม 2565

 • ผู้ที่ลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในวันที่ 23 กันยายน 2565 - 29 กันยายน 2565 จะสามารถเช็คสถานะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ได้ในวันที่ 7 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

 

รอบที่ 5 ประกาศวันที่ 14 ตุลาคม 2565

 • ผู้ที่ลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ในวันที่ 30 กันยายน 2565 - 6 ตุลาคม 2565 จะสามารถเช็คสถานะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ได้ในวันที่ 14 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป
   

รอบที่ 6 ประกาศวันที่ 21 ตุลาคม 2565

 • ผู้ที่ลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในวันที่ 7 ตุลาคม 2565 - 13 ตุลาคม 2565 จะสามารถเช็คสถานะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ได้ในวันที่ 21 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป
   

รอบที่ 7 ประกาศวันที่ 28 ตุลาคม 2565

 • ผู้ที่ลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในวันที่ 14 ตุลาคม 2565 - 19 ตุลาคม 2565 จะสามารถเช็คสถานะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ได้ในวันที่ 28 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป
   

รอบที่ 8 ประกาศวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565

 • สำหรับผู้มีสถานะการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่สมบูรณ์ สามารถแก้ไขข้อมูลได้ในวันที่ 20 ตุลาคม ถึง 3 พฤศจิกายน 2565 ณ จุดที่ลงทะเบียน และสามารถเช็คสถานะสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 

ไทม์ไลน์ ตรวจสอบสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ไทม์ไลน์ตรวจสอบสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 

ทั้งนี้ โฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวเพิ่มเติมถึงความคืบหน้าการเปิดรับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน – 31ตุลาคม 2565 ณ เวลา 12.00 น. มีประชาชนลงทะเบียนแล้วทั้งสิ้น 22,230,223 ราย โดยเป็นการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ 9,711,271 ราย และลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียน 12,518,952 ราย ซึ่งจำนวนผู้ลงทะเบียนข้างต้นเป็นเพียงจำนวนผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ เท่านั้น โดยการเป็นผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ จะต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติตามโครงการฯ อีกครั้งหนึ่ง 

 

นอกจากนี้ การลงทะเบียนตามโครงการฯ เป็นการลงทะเบียนรายบุคคล (ผู้ลงทะเบียน) แต่การตรวจสอบจะตรวจสอบทั้งรายบุคคลและสมาชิกในครอบครัว โดยขั้นตอนแรกจะมีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ (เกณฑ์บุคคล) หากผู้ลงทะเบียนผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์บุคคล โดยมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ จะมีการตรวจสอบคุณสมบัติของเกณฑ์ครอบครัว (ในกรณีที่มีคู่สมรสหรือบุตร) ซึ่งหากพบว่าผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์ครอบครัว จะถือว่าผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านคุณสมบัติและผู้ลงทะเบียนจะไม่ได้รับสิทธิตามโครงการฯ
 

 

 

 


เพื่อไม่พลาด ข่าวสารต่างๆ คมชัดลึก ไปที่
Youtube - https://www.youtube.com/channel/UCnniqWGq9lOqYd5sGWxVi7w
LineToday - https://today.line.me/th/v2/publisher/100057

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด