ข่าว

ครม.อนุมัติ "สินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุน" รายละ 2 หมื่นบาท ดอกเบี้ย 0.35%

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ครม. อนุมัติ "โครงการสินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุน" รายละ 2 หมื่นบาท ดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน ภายใต้งานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ ตั้งเป้าช่วยเพิ่มสภาพคล่องกลุ่มเป้าหมายในการลงทุนประกอบอาชีพได้ไม่น้อยกว่า 100,000 ราย 

วันที่ 1 พ.ย. 65 นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงมติคณะรัฐมนตรี(ครม.) เห็นชอบ "โครงการสินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุน" พร้อมอนุมัติงบประมาณวงเงินรวม 600 ล้านบาท สำหรับการชดเชยความเสียหายที่เกิดจากหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของวงเงินสินเชื่อทั้งหมด  

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงมติคณะรัฐมนตรี(ครม.) เห็นชอบ "โครงการสินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุน"

โดยธนาคารออมสินจะจัดสรรวงเงินการให้ความช่วยเหลือ วงเงินรวม 2,000  ล้านบาท ตั้งเป้าช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินในการดำรงชีวิตและลงทุนประกอบอาชีพของประชาชนกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ จำนวน 100,000 ราย 

นายอนุชาระบุว่า หลักเกณฑ์และเงื่อนไข โครงการสินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุน ธนาคารออมสินจะจัดสรรวงเงินการให้ความช่วยเหลือให้เหมาะสมกับระยะเวลางานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ วงเงินรวม 2,000 ล้านบาท  เป็นวงเงินสินเชื่อ/ราย ไม่เกินรายละ 20,000 บาท  

 

กลุ่มเป้าหมาย

 • เป็นผู้มีรายได้ประจำ
 • หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ผู้ประกอบการรายย่อย พ่อค้า แม่ค้า หาบเร่แผงลอย เป็นต้น  
 • เป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและเป็นผู้ที่เข้าร่วมงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้
 • ต้องไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิน 

ระยะเวลาการกู้ยืม

 • ปลอดชำระหนี้เงินต้น 6 งวดแรก
 • ระยะเวลาชำระคืนเงินงวดสูงสุดไม่เกิน 2 ปี
 • อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน (Flat Rate)  
 • ไม่มีหลักประกัน (Clean Loan)
 • ระยะเวลา ตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 หรือจนกว่าจะครบวงเงินโครงการ

 

โฆษกรัฐบาลได้กล่าวเพิ่มเติมว่า งานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ จะจัดขึ้นทั้งสิ้น 5 ครั้ง ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและสัญจรจังหวัดต่าง ๆ 4 ภาคทั่วประเทศ  ดังนี้

 • ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 4 - 6 พฤศจิกายน  2565 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
 • ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 18 - 20 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
 • ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 16 - 18 ธันวาคม  2565 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 • ครั้งที่ 4  ระหว่างวันที่ 20 - 22 มกราคม 2566 ณ  จังหวัดชลบุรี และ
 • ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 27 - 29 มกราคม 2566 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา

 

ซึ่งภายใต้โครงการฯ  นี้ เป็นการให้สินเชื่อที่ผ่อนปรนกว่าสินเชื่อปกติของธนาคาร และเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารออมสินกำหนด เพื่อช่วยเหลือผู้เข้าร่วมงานมหกรรมร่วมใจแก้ไขหนี้มีสภาพคล่องในการดำรงชีพ หรือประกอบอาชีพโดยเฉพาะในกลุ่มเปราะบางที่ยังฟื้นตัวได้ไม่เต็มที่ โดยผ่อนปรนภาระหนี้สินให้สอดคล้องกับรายได้ เพิ่มทุนใหม่เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นและเป็นแหล่งเงินทุนเพื่อสร้างรายได้เพิ่มด้วย
 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด