ข่าว

เตรียมรับ "ของขวัญปีใหม่ 2566" เพื่อกระตุ้น ศก. ทั้ง คนละครึ่ง ช้อปช่วยชาติ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

รวม "ของขวัญปีใหม่ 2566" มาตรการ กระตุ้นเศรษฐกิจ รอบใหม่ในช่วงปลายปี 2565 ลุ้นเคาะ คนละครึ่งเฟส 6 เราเที่ยวด้วยกัน 29 พฤศจิกายน 2565

ภายหลังที่ทางรัฐบาลได้มีการหารือถึงมาตรการในการช่วยเหลือประชาชน ตามมติของที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ( ครม. ) เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาโดย ได้มีการมอบหมายให้ทุกหน่วยงานจัดทำมาตรการ กระตุ้นเศรษฐกิจ รอบใหม่ในช่วงปลายปี 2565 เพื่อเป็น "ของขวัญปีใหม่ 2566" ซึ่งมีหลากหลายโครงการที่ได้ถูกนำกลับมาเพื่อช่วยกระตุ้น เศรษฐกิจ ไทยในช่วง ปีใหม่ นี้ ซึ่งทาง คมชัดลึกออนไลน์ ได้มีการรวบรวมมาให้ ดังนี้

 

ครม. อนุมัติงบ 302.5 ล้าน ลดค่า ก๊าซหุงต้ม ผ่าน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 

ที่ประชุมครม. มีมติอนุมัติงบฯ ปี 66 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 302.5 ล้านบาท โดยให้ กรมธุรกิจพลังงาน เพื่อเป็นการช่วยเหลือผ่าน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยครอบคลุมถึงการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเป็นวงเงิน ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มจากร้านค้าตามที่กระทรวงพลังงานกำหนด จำนวน 100 บาท / คน / 3 เดือน ซึ่งคาดว่าจะมีผู้ใช้สิทธิ์ประมาณ 5.5 ล้านราย

 

ทั้งนี้ ที่ประชุม กบง. มีมติเห็นชอบการทบทวนการกำหนด ราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) โดยให้คงราคาขายส่งหน้าโรงกลั่น LPG ที่ 19.9833 บาทต่อกิโลกรัม (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เพื่อให้ราคาขายปลีก LPG อยู่ที่ประมาณ 408 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัม ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2565 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2565

 

ซึ่งการดำเนินการปรับ ราคาก๊าซ LPG ในครั้งนี้จะช่วยลดผลกระทบค่าครองชีพของประชาชน แต่จะทำให้กองทุนน้ำมัน มีภาระเพิ่มขึ้น และเกิดปัญหาการลักลอบจำหน่าย LPG ไปยังประเทศเพื่อนบ้าน

 

รัฐบาลเล็งเคาะ "คนละครึ่งเฟส 6" - เราเที่ยวด้วยกัน ไม่เกิน 29 พ.ย. นี้

 

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ได้มีหนังสือประทับตรา เรื่อง การดำเนินโครงการเพื่อมอบเป็น "ของขวัญปีใหม่ 2566" ให้แก่ประชาชน โดยระบุข้อความว่า ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565 คณะรัฐมนตรีมีมติให้ทุกส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐเร่งพิจารณาแผนงาน/โครงการในความรับผิดชอบที่สมควรดำเนินการเพื่อมอบเป็น ของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2566 ให้แก่ประชาชน 

 

โดยแผนงาน/โครงการดังกล่าวต้องสามารถดำเนินการให้มีผลในทางปฏิบัติต่อส่วนรวมได้ทันในช่วง เทศกาลปีใหม่ อย่างแท้จริง ไม่ขัดต่อกฎหมายและประกาศเตือนของคณะกรรมการการเลือกตั้ง และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศด้วย เช่น โครงการคนละครึ่ง หรือ "คนละครึ่งเฟส 6" โครงการ เราเที่ยวด้วยกัน ทั้งนี้ ให้ทุกส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐนำแผนงาน/โครงการดังกล่าวเสนอต่อคณะรัฐมนตรีโดยเร็ว ภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เพื่อพิจารณาความเหมาะสมและสอดคล้องในภาพรวมก่อน

 

ก่อนหน้านี้ นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบมาตรการ กระตุ้นเศรษฐกิจ ช่วงปลายปี 2565 โดยจะนำแพ็กเกจเดิม กลับมาเสนอที่ประชุม ครม. เห็นชอบได้ประมาณเดือนพฤศจิกายน 2565 โดยมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเบื้องต้น จะเป็นโครงการ "คนละครึ่งเฟส 6" และ ช้อปช่วยชาติ เพื่อกระตุ้นให้มีการใช้จ่าย การอุปโภคบริโภค และเป็นของขวัญปีใหม่ ซึ่งกระทรวงการคลัง จะใช้แหล่งเงินจากงบประมาณที่มาจากงบกลางส่วนหนึ่ง และเงินกู้ที่ยังเหลืออยู่

 

คลังเตรียมดึง ช้อปดีมีคืน ใช้กระตุ้นการใช้จ่ายช่วง ปีใหม่

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า อยู่ระหว่างเตรียมแพ็กเกจขับเคลื่อนเศรษฐกิจร่วมกับหลายหน่วยงาน ทั้งนี้ ในส่วนของกระทรวงการคลัง เตรียมเสนอมาตรการรักษาระดับการบริโภค ซึ่งต้องพิจารณาหลายปัจจัยด้านการบริโภค โดยยอมรับว่าต้องนำโครงการ ช้อปดีมีคืน กลับมาใช้ในช่วงต้นปี 2566 เพื่อให้เกิดการใช้จ่ายในต้นปีหน้า

 

จ่อตรึง ค่าไฟฟ้า 4.72 บาท เป็น ของขวัญปีใหม่

 

นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า กระทรวงอยู่ระหว่างเตรียมมาตรการช่วยเหลือด้านพลังงานให้กับประชาชนเพื่อเป็น ของขวัญปีใหม่ โดยต้นเดือนพฤศจิกายนนี้ จะมีการเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เบื้องต้นคาดว่าจะยังคงใช้มาตรการช่วยเหลือ ค่าไฟฟ้า ให้กับประชาชนผู้ใช้ไฟรายย่อยขนาด 300-500 หน่วย ซึ่งมี 17 ล้านคนทั่วประเทศ และจะมีการขยายมาตรการใหม่เพิ่มด้วย

 

ในส่วนของอัตรา ค่าไฟฟ้า คาดว่าจะมีการตรึงอัตรา ค่าไฟฟ้า 4.72 บาท/ต่อหน่วยไปจนถึงไตรมาสสองของปี 2566 หรือในช่วงของการคำนวนค่าเอฟทีงวดแรกของปี 2566 ระหว่างเดือนมกราคมถึงเมษายน โดยคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)

 

ติดตาม คมชัดลึก ที่นี่
Facebook : https://www.facebook.com/komchadluek/
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCnniqWGq9lOqYd5sGWxVi7w

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ