ข่าว

ข่าวดี เปิดแลก "เหรียญกษาปณ์ APEC 2022" 1 ล้านเหรียญ เริ่ม 1 พ.ย.

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

กรมสารนิเทศได้เสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพ "APEC" ของไทย ที่จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 18 - 19 พฤศจิกายน 2565 ให้มีการจัดทำ "เหรียญกษาปณ์ APEC 2022"

วันนี้ 22 ต.ค. 65 นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ แถลงในวันนี้ว่า กรมสารนิเทศได้เสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพ "APEC" ของไทย ที่จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 18 - 19 พฤศจิกายน 2565 ให้มีการจัดทำ "เหรียญกษาปณ์ APEC 2022" เป็นที่ระลึกการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคในปีที่ไทยเป็นเจ้าภาพ ต่อมาได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 29 ซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

 

 

โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้นายกรัฐมนตรีพิจารณานำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดทำ"เหรียญกษาปณ์ APEC 2022" ที่ระลึก  และได้รับพระบรมราชานุญาตให้กรมธนารักษ์ดำเนินการจัดทำเหรียญกษาปณ์แล้วในวันที่ 8  กันยายน ที่ผ่านมา และเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2565 คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบ ร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเพื่อเป็นสัญลักษณ์ให้ประชาชนได้จดจำการเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทย  และสร้างความตระหนักรู้  เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในวาระสำคัญครั้งนี้

นายธานี กล่าวอีกว่า "เหรียญกษาปณ์ APEC 2022" เป็นโลหะสีขาวทำจากทองแดงผสมนิกเกิล  ชนิดราคา 20 บาท  จำนวน 1,000,000 เหรียญ  มีลักษณะวงกลม  ขอบนอกเป็นลายเฟืองจักร ด้านหน้ามีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และด้านหลังมีตราสัญลักษณ์การประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 29

 

กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศได้ประสานงานกับกรมธนารักษ์รับผิดชอบค่าใช้จ่าย  ในการปั้นแบบและจัดทำดวงตรากษาปณ์ ในลำดับต่อไปคณะกรรมการกฤษฎีกาจะตรวจพิจารณาเพื่อให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ลงนามก่อนประกาศในราชกิจจานุเบกษา และกรมธนารักษ์จะดำเนินการจำหน่าย และจะเปิดให้ประชาชนทั่วประเทศได้แลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565

 

“กรมธนารักษ์จะดำเนินการจ่ายเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกฯ ไปทั่วประเทศ  โดยกระทรวงการต่างประเทศ จะเผยแพร่รายละเอียดในการสั่งจองเหรียญกษาปณ์ในโอกาสต่อไป" โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ กล่าว 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ