ข่าว

รัฐมนตรีภูมิใจไทย ขออนุมัติ ครม. สร้างสะพานข้ามทะเลสาป ในพื้นที่อันดามัน

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

จับตาการประชุม "คณะรัฐมนตรี" วันนี้กระทรวงคมนาคม ขออนุมัติ ดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาป สงขลา เชื่อม พัทลุง

การประชุมคณะรัฐมนตรี วันนี้ นอกจากกระทรวงการคลังขอความเห็นชอบร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในประมวลรัฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย)แล้ว   ยังมีวาระการประชุมที่น่าสนใจได้แก่ วาระของกระทรวงคมนาคม ซึ่งขออนุมัติดำเนินงานก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา-อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง และการขออนุมัติดำเนินงานก่อสร้างโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตา ตำบลเกาะกลาง-ตำบลเกาะลันตาน้อย อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ทั้งสองโครงการเป็นของกรมทางหลวงชนบท

กระทรวงพลังงานขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

กระทรวงแรงงาน ขออนุมัติยกเว้นการแสดงหลักฐานใบรับรองแพทย์ว่าเป็นผู้ไม่มีโรคต้องห้าม และการแสดงตัวตนเพื่อขอรับใบอนุญาตทำงานอิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สำหรับผู้ขอและผู้ถือ long-term resident (LTR Visa) หรือ ร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวทำงานในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดต่างด้าวที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย (ฉบับที่ ..)

กระทรวงการคลังขอความเห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค ครั้งที่ 29 และร่างแถลงการณ์ประธานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค ครั้งที่ 29

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอความเห็นชอบร่างข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินโครงการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  โดยอาศัยระบบนิเวศในบริบทความร่วมมือระหว่างประเทศที่กำลังพัฒนาในลุ่มน้ำโขง
 

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา ณ.บริเวณแหลมบ้านจองถนน ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ถึงฝั่ง ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา เป็นสะพานข้างทะเลสาบแห่งที่ 2 จะช่วยเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมขนส่งให้เกิดความสมบูรณ์ เพิ่มศักยภาพในการเดินทางเชื่อมระหว่างพัทลุง กับ สงขลา ลดระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร หรือ ลดระยะเวลาในการเดินทางราว 2 ชั่วโมง เป็นการสนับสนุนอำนวยความสะดวกด้านพาณิชยกรรม อุตสาหกรรมกิจการท่องเที่ยว พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน

สำหรับโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาปสงขลานี้   ศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างสะพาน เมื่อเดือน มีนาคมที่ผ่านมา  เริ่มก่อสร้างประมาณปี 2566 คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จและเปิดให้ใช้บริการได้ในช่วงกลางปี 2569  ใช้งบประมาณ 4,841 ล้านบาท

ขณะที่โครงการสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตา ใช้งบประมาณ  1,854 ล้านบาท

ติดตามคมชัดลึกได้ที่

 

Line:https://lin.ee/qw9UHd2-

 

YouTube:https://www.youtube.com/channel/UCnniqWGq9lOqYd5sGWxVi7w
 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด