ข่าว

ลุ้น บ่ายนี้ ศาลรัฐธรรมนูญ นับวาระ ประยุทธ์ 8ปี แบบไหน

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

วาระดำรงตำแหน่งนายกฯ ประยุทธ์ 8 ปี ไม่ว่า ศาลรัฐธรรมนูญ จะนับระยะเวลาตามแนวทางไหน จะส่งผลกระทบการตีความกฎหมายในอนาคต

รัฐธรรมนูญมาตรา 158 วรรค 4 กำหนดวาระดำรงตำแหน่งนายกฯไว้รวมกันแล้ว ไม่เกิน 8ปี แต่กรณีของพลเอกประยุทธ์ ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี 2ครั้ง ตามรัฐธรรมนูญ 2ฉบับ คือรัฐธรรมนูญชั่วคราว 2557 และรัฐธรรมนูญ 2560 ซึ่งรับรองสถานะนายกรัฐมนตรี จากรัฐธรรมนูญ 2557 ไว้ในบทเฉพาะกาล ทำให้การตีความวาระดำรงตำแหน่งนายกฯ เป็นไปได้ สามแนวทางประกอบไปด้วย

 

แนวทางแรก นักวิชาการบอกว่าเป็นการตีความกฎหมายอย่างตรงไปตรงมา นั่นคือการเอารัฐธรรมนูญ มาตรา 158 ผนวกกับมาตรา 264 ทางแรกนี้ เริ่มนับวาระดำรงตำแหน่งนายกฯ ประยุทธ์ 8ปี ตั้งแอต่วันที่ 24 สิงหาคม 2557 นั่นหมายความว่า 23 สิงหาคม 2565 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ดำรงตำแหน่งครบแปดปีตามที่ระบุไว้รัฐธรรมนูญ ถือเป็นการตีความอย่างเคร่งครัด

 

แนวทางที่ 2 ดูเหมือนเป็นทางออกที่ประนีประนอมที่สุด มาตรา158 บทเฉพาะกาลมาตรา264 เขียนขึ้นในรัฐธรรมนูญ2560   มีความมุ่งหมายจะให้ใช้เชื่อมโยงกับสิ่งที่เคยเกิดขึ้นมาก่อน  แต่ทั้งสองมาตรานี้ จะใช้บังคับก่อนรัฐธรรมนูญบังคับใช้ไม่ได้ นั่นหมายความว่า การนับระยะเวลา ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ของพลเอกประยุทธ์ 8ปีเริ่มนับตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2560  การนับเช่นนี้  ทำให้มีคำถามว่า แล้วที่ พลเอก ประยุทธ์ เป็นนายกรัฐมนตรี ได้รับโปรดเกล้าฯมาตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2557 – 5 เมษายน 2560 พลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีแบบไหน หากตีความตามแนวทางนี้แนวทางนี้ ทำให้พลเอกประยุทธ์ สามารถเป็นนายกรัฐมนตรีได้อีก 2 ปีเศษ

แนวทางที่3  คือเป็นนายกรัฐมนตรี ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญซึ่งมีอยู่หลายมาตรา ไม่ว่าจะเป็นมาตรา 158 มาตรา 159  มาตรา 88 มาพิจารณาร่วมกัน ก่อนลงมติร่วมกันตามมาตรา 272  ตามนัยยะนี้ให้ความสำคัญกับบทบัญญัติมาตรา 158 เรื่องการเข้าดำรงตำแหน่ง ไม่เกี่ยวกับมาตรา 264 ซึ่งเป็นการใช้อำนาจบริหาร บัญญัติไว้เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการบริหารราชการแผ่นดิน  หมายความว่านับวาระดำรงตำแหน่งนายกฯ ประยุทธ์ 8ปี ตั้งแต่ 9 มิถุนายน 2562  ซึ่งก็จะทำให้เกิดปัญหาซ้อนกับการตีความตามแนวทางที่1และแนวทางที่2 และทำให้พลเอกประยุทธ์ สามารถรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้ ถึงปี 2570  ต้องลุ้นกันว่า วันที่ 30 กันยายนนี้  ศาลรัฐธรรมนูญ จะนับวาระดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี จะเป็นไปตามแนวทางใด

 

หรือแนวทางที่สี่ ตามที่สมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้งระบุไว้ คือ ยังไม่มีการนับวาระดำรงตำแหน่งนายกฯ ประยุทธ์ 8 ปี เพราะนายกฯไม่ได้มีที่มาจากสภาผู้แทนราษฎร แต่มาจากรัฐสภาที่ประกอบไปด้วย ส.ส.และส.ว.

 

ติดตาม คมชัดลึก ที่นี่

 

Line:https://lin.ee/qw9UHd2-

 

YouTube:https://www.youtube.com/channel/UCnniqWGq9lOqYd5sGWxVi7w

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ