ข่าว

สิ้นแล้ว "มารุต บุนนาค" อดีตประธานรัฐสภา ในวัย 98 ปี คนสำคัญวงการเมือง

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

สิ้นแล้ว "มารุต บุนนาค" อดีตประธานรัฐสภา ในวัย 98 ปี ผู้เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีหลายกระทรวง และเป็นอีกหนึ่งบุคคลสำคัญแวดวงการเมือง

เมื่อวันที่ 23 ก.ย.2565 มีรายงานแจ้งว่า นาย "มารุต บุนนาค" ที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ดีตประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้ถึงแก่อสัญกรรมแล้ว สิริอายุ 98 ปี ซึ่งได้รับการยืนยันจาก นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ ประธานส.ส.และ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ว่า เสียชีวิตแล้วเมื่อช่วงก่อนเที่ยงวันนี้


สำหรับนาย มารุต เกิดวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2467 อายุ98ปี จบการศึกษากฎหมายจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และได้รับปริญญานิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, ปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ ว.ป.อ.วุฒิบัตรกิตติมศักดิ์ วิทยาลัยการทัพบก

เคยดำรงตำแหน่งสำคัญทางการเมืองมากมาย 
พ.ศ. 2524 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
พ.ศ. 2526 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ. 2529 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2535 ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร
(จากนั้นเป็นประธานสภาชั่วคราว ในการคัดเลือกประธานสภา หลังการเลือกตั้งในปี พ.ศ. 2548 จากฐานะเป็น ส.ส.ที่อาวุโสที่สุดของสภา และได้ประกาศวางมือจากการเมืองเมื่อกลางปี )
พ.ศ. 2549 ที่ปรึกษาของพรรคประชาธิปัตย์ 
 

สำหรับ นายมารุต บุนนาค เกิดเมื่อ 21 ส.ค. 2467 เป็นบุตรของ พระสุทธิสารวินิจฉัย (มะลิ บุนนาค) กับผ่องศรี บุนนาค (สกุลเดิม: เวภาระ) ธิดาขุนหลวงพระยาไกรสี (เปล่ง เวภาระ) กับคุณหญิงทองคำ เรียนมัธยมที่ โรงเรียนเทพศิรินทร์ (DSA57) และจบการศึกษากฎหมายจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อปี พ.ศ. 2490 และยังได้รับปริญญานิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, ปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ ว.ป.อ.วุฒิบัตรกิตติมศักดิ์ วิทยาลัยการทัพบก

logoline
logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด