ข่าว

"ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ล่าสุด" ตรวจสอบสถานะ อัปเดต 2 ปัญหา เจอบ่อย

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ล่าสุด" บัตรคนจน ตรวจสอบสถานะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กระทรวงการคลัง อัปเดต 2 ข้อ เจอปัญหาบ่อย เช็คก่อน ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565

อัปเดต ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ล่าสุด หลังเปิดให้มีการ ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ หรือ บัตรคนจน ได้ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน -19 ตุลาคม 2565 โดยกระทรวงการคลัง เปิดให้ประชาชนตรวจสอบสถานะ ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้ทุกวันศุกร์ ตลอดเดือนกันยายนเป็นต้นไป โดยจะประกาศสิทธิผู้ที่ผ่านการลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ทั้งหมด 8 รอบ ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน - 11 พฤศจิกายน 2565 เริ่มประกาศตั้งแต่วันศุกร์ที่ 16 กันยายน รอบแรก และรอบต่อไปคือ วันศุกร์ที่ 23 กันยายน สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ วันที่ 9 -15 กันยายน 2565
 

ล่าสุด นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าการเปิดรับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ล่าสุด ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (โครงการฯ) ปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 5 - 21 กันยายน 2565 ณ เวลา 12.00 น. มีประชาชนลงทะเบียนแล้วทั้งสิ้น 16,243,908 ราย โดยเป็นการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ 9,393,022 ราย และลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียน 6,850,886 ราย ทั้งนี้ ประชาชนที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ 2 ช่องทาง คือ 

 

 1. ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คลิกที่นี่  ได้ตั้งแต่เวลา 6.00 น. ถึง 23.00 น. ของทุกวัน 
 2. ลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน ได้แก่

 

 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
 • ธนาคารออมสิน 
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ)
 • สำนักงานคลังจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ สังกัดกรมบัญชีกลาง
 • ที่ว่าการอำเภอทั้ง 878 อำเภอทั่วประเทศ ภายใต้กระทรวงมหาดไทย
 • สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร ทั้ง 50 เขต
 • และศาลาว่าการเมืองพัทยา เมืองพัทยา

 

ตามวันและเวลาทำการของแต่ละหน่วยงาน ได้ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2565 จนถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2565 สำหรับการลงทะเบียนในช่วงวันหยุดเสาร์ - อาทิตย์ ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถลงทะเบียนได้ที่สาขาของธนาคารข้างต้น ที่เปิดให้บริการในห้างสรรพสินค้า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่ไม่สามารถลงทะเบียนได้ในวันธรรมดา

โฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวเน้นย้ำว่า การสมัครลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน โดยประชาชนที่สนใจ และมีคุณสมบัติตามที่โครงการฯ กำหนด สามารถรับแบบฟอร์มลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ได้ที่หน่วยงานรับลงทะเบียนทุกแห่งโดยไม่มีค่าใช้จ่าย หรือสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คลิกที่นี่ 

 

 

ปัญหาที่พบบ่อยในการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ล่าสุด

 

 • ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน โดยประชาชนที่สนใจและมีคุณสมบัติตามที่โครงการฯ กำหนดสามารถรับแบบฟอร์มโครงการฯ ได้ที่หน่วยงานรับลงทะเบียนทุกแห่งโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 • ประชาชนสามารถลงทะเบียนได้ทุกคน "ไม่ใช่หนึ่งครอบครัวหนึ่งสิทธิ"

 

คุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565

 

 • สัญชาติไทย
 • อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • รายได้ของผู้ลงทะเบียนไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี และหากมีครอบครัว รายได้เฉลี่ยของครอบครัวของผู้ลงทะเบียนไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี
 • ทรัพย์สินทางการเงิน ได้แก่ เงินฝาก, สลาก, พันธบัตร และตราสารหนี้ภาครัฐ ของผู้ลงทะเบียนต้องมีมูลค่าไม่เกิน 100,000 บาทต่อคน หากมีครอบครัว ทรัพย์สินทางการเงินเฉลี่ยของครอบครัวของผู้ลงทะเบียนมีมูลค่าไม่เกิน 100,000 บาทต่อคน ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง (การคำนวณทรัพย์สินทางการเงินเฉลี่ยของครอบครัวของผู้ลงทะเบียนคำนวณได้จากการรวมมูลค่าทรัพย์สินทางการเงินของผู้ลงทะเบียน และสมาชิกในครอบครัวของผู้ลงทะเบียน หารด้วยจำนวนบุคคลทั้งหมดในครอบครัว)
 • ผู้ลงทะเบียน จะต้องไม่มีบัตรเครดิต ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
 • ผู้ลงทะเบียน จะต้องไม่มีวงเงินกู้ หรือมีวงเงินกู้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง แต่ไม่เกินหลักเกณฑ์ ได้แก่ วงเงินกู้สำหรับที่อยู่อาศัยรวมไม่เกิน 1.5 ล้านบาท และ/หรือ วงเงินกู้สำหรับยานพาหนะรวมไม่เกิน 1 ล้านบาท

 

ผู้ที่ไม่มีสิทธิลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 

 • ภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
 • ผู้ต้องขัง ผู้ถูกกักกัน ผู้ต้องกักขัง บุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานของรัฐ
 • ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
 • ผู้รับบำเหน็จรายเดือน ผู้รับบำนาญปกติ หรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ
 • ข้าราชการการเมือง
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา

 

สรุปวันตรวจสอบสถานะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 

รอบที่ 1️ ประกาศวันที่ 16 กันยายน 2565 

 • ผู้ที่ลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในวันที่ 5 กันยายน 2565 - 8 กันยายน 2565 จะสามารถเช็คสถานะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ได้ในวันที่ 16 กันยายน 2565 เป็นต้นไป

 

รอบที่ 2 ประกาศวันที่ 23 กันยายน 2565 

 • ผู้ที่ลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในวันที่ 9 กันยายน 2565 - 15 กันยายน 2565 จะสามารถเช็คสถานะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ได้ในวันที่ 23 กันยายน 2565 เป็นต้นไป

 

รอบที่ 3 ประกาศวันที่ 30 กันยายน 2565

 • ผู้ที่ลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในวันที่ 16 กันยายน 2565 - 22 กันยายน 2565 จะสามารถเช็คสถานะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ได้ในวันที่ 30 กันยายน 2565 เป็นต้นไป

 

รอบที่ 4 ประกาศวันที่ 7 ตุลาคม 2565

 • ผู้ที่ลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในวันที่ 23 กันยายน 2565 - 29 กันยายน 2565 จะสามารถเช็คสถานะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ได้ในวันที่ 7 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

ไทม์ไลน์ตรวจสอบสถานะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

 

 

 

 

เพื่อไม่พลาด ข่าวสารต่างๆ คมชัดลึก ไปที่
Youtube - https://www.youtube.com/channel/UCnniqWGq9lOqYd5sGWxVi7w
LineToday - https://today.line.me/th/v2/publisher/100057

เช็กรายชื่อศิลปินเข้าชิง "คมชัดลึก ลูกทุ่ง Awards 2565" ใครคือ 6 Candidate กับ 8  สาขา Popular Vote 

https://www.komchadluek.net/entertainment/524524

logoline
logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด