ข่าว

"ตรวจสอบสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565" เช็คสถานะ ลงทะเบียน สำเร็จหรือไม่

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"ตรวจสอบสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565" ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ เช็ควิธีกรอก ตรวจสอบสถานะลงทะเบียนบัตรคนจน แบบละเอียด ผ่าน-ไม่ผ่าน ทำไงต่อ

"ตรวจสอบสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ภายหลังจากมีการเปิดให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ หรือ บัตรคนจน หลังจากมีการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน -19 ตุลาคม 2565 ล่าสุด กระทรวงการคลัง เปิดให้ประชาชนตรวจสอบสถานะลงทะเบียนบัตรคนจนได้ทุกวันศุกร์ ตลอดเดือนกันยายนเป็นต้นไป โดยจะประกาศสิทธิผู้ที่ผ่านการลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ทั้งหมด 8 รอบ เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน - 11 พฤศจิกายน 2565 เมื่อเข้าไปเช็คผลลงทะเบียนจะพบ 2 สถานะ คือ สีเขียว ข้อมูลถูกต้อง และ สีแดง ข้อมูลไม่ถูกต้อง
 

วิธีตรวจสอบสถานะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565

 

 1. เข้าเว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คลิกที่นี่
 2. กดปุ่ม ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน
 3. กรอกข้อมูล เลขบัตรประชาชน และ วัน เดือน ปีเกิด
 • ป้อนเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
 • เลือกวัน เดือน ปี เกิด
 • ไม่มีวันเกิด ให้เลือก ไม่ทราบวันเกิด
 • ไม่มีเดือนเกิด ให้เลือก ไม่ทราบเดือนเกิด
 • กดปุ่ม ตรวจสอบข้อมูล

   4. ระบบแจ้งผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 

ทั้งนี้ ผู้ลงทะเบียนที่จะได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 จะต้องผ่านขั้นตอนดังนี้

 • ผ่านการตรวจสอบสถานะบุคคลของผู้ลงทะเบียน
 • ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามเกณฑ์ของโครงการ
 • ผ่านการยืนยันตัวตน

ตรวจสอบสถานะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ตรวจสอบสถานะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

สถานะการลงทะเบียนของผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ 

 

ผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถตรวจสอบสถานะลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ จะพบสถานะดังนี้

 

1. ยังไม่ลงทะเบียน คือ ผู้ลงทะเบียนใหม่ ไม่เคยลงทะเบียน

2. กำลังตรวจสอบข้อมูลตามบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียน คือ ผู้ลงทะเบียนมีการลงทะเบียนด้วยตนเองเรียบร้อย อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลตามหน้าบัตรประชาชน

3. ข้อมูลตามบัตรประชาชนของผู้ลงทะเบียนถูกต้อง คือ ผู้ลงทะเบียนมีการลงทะเบียนด้วยตนเองเรียบร้อย โดยผู้ลงทะเบียนต้องเดินทางไปยื่นเอกสารลงทะเบียนยังหน่วยรับลงทะเบียนที่เลือกไว้

4. ข้อมูลตามบัตรประชาชนของผู้ลงทะเบียนไม่ถูกต้อง คือ ผู้ลงทะเบียนมีการลงทะเบียนด้วยตนเองเรียบร้อย โดยข้อมูลลงทะเบียนไม่ถูกต้อง ต้องทำการลงทะเบียนใหม่

5. กระทรวงการคลังได้รับข้อมูลการลงทะเบียนครบถ้วนแล้ว คือ ผู้ลงทะเบียนมีการลงทะเบียนเรียบร้อย อยู่ระหว่างส่งข้อมูลผู้ลงทะเบียน เพื่อตรวจสอบสถานะบุคคล หมายเหตุ จากสถานะนี้ จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลลงทะเบียนได้ ยกเว้นตรวจสอบสถานะบุคคลกับกรมการปกครองแล้ว พบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง ผู้ลงทะเบียนต้องไปแก้ไขข้อมูล ณ หน่วยรับลงทะเบียนใดก็ได้

6. การลงทะเบียนสมบูรณ์ คือ ผู้ลงทะเบียนมีการลงทะเบียนเรียบร้อย และตรวจสอบสถานะบุคคลกับกรมการปกครองข้อมูลถูกต้อง รอพิจารณาคุณสมบัติต่อไป

7. การลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ คือ ผู้ลงทะเบียนมีการลงทะเบียนเรียบร้อย และตรวจสอบสถานะบุคคลกับกรมการปกครอง ข้อมูลไม่ถูกต้อง ผู้ลงทะเบียนต้องดำเนินการแก้ไขข้อมูล ณ หน่วยรับลงทะเบียน ที่ผู้ลงทะเบียนยื่นเอกสารไว้เท่านั้น กรณีทำรายการผ่านเว็บไซต์ (สถานะโสด) สามารถไปแก้ไขข้อมูลที่หน่วยลงทะเบียนใดก็ได้

8. ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ คือ ผู้ลงทะเบียนมีการลงทะเบียนเรียบร้อย และผ่านคุณสมบัติของโครงการ รอยืนยันตัวตน เพื่อรับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

9. ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ คือ ผู้ลงทะเบียนมีการลงทะเบียนเรียบร้อย และไม่ผ่านคุณสมบัติของโครงการ สามารถยื่นอุทธรณ์เพื่อขอพิจารณาคุณสมบัติใหม่ได้

10. ยืนยันตัวตนสำเร็จ คือ ผู้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสำเร็จ

11. ยืนยันตัวตนไม่สำเร็จ คือ ผู้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสำเร็จ

 

ทั้งนี้ สำหรับกรณีผู้ลงทะเบียนตรวจสอบสถานะแล้วพบว่า "การลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ เนื่องจากตรวจสอบกับฐานข้อมูลของกรมการปกครองแล้วพบว่า “ผู้ลงทะเบียนมีคู่สมรส” แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า คู่สมรสของผู้ลงทะเบียนเสียชีวิต และมีใบมรณะบัตรของคู่สมรสแล้วนั้น ขอให้ผู้ลงทะเบียนตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนอีกครั้งในวันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 ตั้งแต่ 6.00 น. เป็นต้นไป

ตรวจสอบสถานะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565

 

 

 

สรุปวันเช็คสถานะ ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

 

รอบที่ 1️ ประกาศวันที่ 16 กันยายน 2565 

 • ผู้ที่ลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในวันที่ 5 กันยายน 2565 - 8 กันยายน 2565 จะสามารถเช็คสถานะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ได้ในวันที่ 16 กันยายน 2565 เป็นต้นไป
   

รอบที่ 2 ประกาศวันที่ 23 กันยายน 2565 

 • ผู้ที่ลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในวันที่ 9 กันยายน 2565 - 15 กันยายน 2565 จะสามารถเช็คสถานะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ได้ในวันที่ 23 กันยายน 2565 เป็นต้นไป
   

รอบที่ 3 ประกาศวันที่ 30 กันยายน 2565

 • ผู้ที่ลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในวันที่ 16 กันยายน 2565 - 22 กันยายน 2565 จะสามารถเช็คสถานะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ได้ในวันที่ 30 กันยายน 2565 เป็นต้นไป

 

รอบที่ 4 ประกาศวันที่ 7 ตุลาคม 2565

 • ผู้ที่ลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในวันที่ 23 กันยายน 2565 - 29 กันยายน 2565 จะสามารถเช็คสถานะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ได้ในวันที่ 7 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

 

รอบที่ 5 ประกาศวันที่ 14 ตุลาคม 2565

 • ผู้ที่ลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ในวันที่ 30 กันยายน 2565 - 6 ตุลาคม 2565 จะสามารถเช็คสถานะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ได้ในวันที่ 14 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป
   

รอบที่ 6 ประกาศวันที่ 21 ตุลาคม 2565

 • ผู้ที่ลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในวันที่ 7 ตุลาคม 2565 - 13 ตุลาคม 2565 จะสามารถเช็คสถานะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ได้ในวันที่ 21 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป
   

รอบที่ 7 ประกาศวันที่ 28 ตุลาคม 2565

 • ผู้ที่ลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในวันที่ 14 ตุลาคม 2565 - 19 ตุลาคม 2565 จะสามารถเช็คสถานะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ได้ในวันที่ 28 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

 

รอบที่ 8 ประกาศวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565

 • สำหรับผู้มีสถานะการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่สมบูรณ์ สามารถแก้ไขข้อมูลได้ในวันที่ 20 ตุลาคม ถึง 3 พฤศจิกายน 2565 ณ จุดที่ลงทะเบียน และสามารถเช็คสถานะสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565

ไทม์ไลน์ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565

แบบฟอร์มลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565

 

 • แบบฟอร์มโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ คลิกที่นี่
 • หรือ ดาวน์โหลดเอกสารหนังสือมอบอำนาจสำหรับผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้โดย คลิกที่นี่

 

 

 

 

เพื่อไม่พลาด ข่าวสารต่างๆ คมชัดลึก ไปที่
Youtube - https://www.youtube.com/channel/UCnniqWGq9lOqYd5sGWxVi7w
LineToday - https://today.line.me/th/v2/publisher/100057

เช็กรายชื่อศิลปินเข้าชิง "คมชัดลึก ลูกทุ่ง Awards 2565" ใครคือ 6 Candidate กับ 8  สาขา Popular Vote 

https://www.komchadluek.net/entertainment/524524

 

 

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด