ข่าว

"ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่" บัตรคนจน เช็คไทม์ไลน์ วันประกาศผล

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่" บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 "บัตรคนจน" เช็คไทม์ไลน์ วันประกาศผล ไม่ผ่านทำไง

อัปเดตความคืบหน้า "ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่" ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 หรือ บัตรคนจน รอบใหม่ หลังจากที่กระทรวงการคลัง เปิดระบบให้ประชาชนลงทะเบียน ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 ระหว่างวันที่ 5 กันยายน -19 ตุลาคม 2565 ทั้งระบบออนไลน์ และหน่วยรับลงทะเบียน 7 หน่วยงาน ในพื้นที่ทั่วประเทศ ซึ่งหลังจากลงทะเบียนแล้ว สามารถตรวจสอบผลการลงทะเบียน วันประกาศผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ทุกวันศุกร์รวมทั้งหมด 7 รอบ ตามช่วงเวลา นับจากที่กระทรวงการคลัง ได้รับข้อมูลการลงทะเบียนครบถ้วนแล้ว
 

ไทม์ไลน์ประกาศผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

 

 

 • ลงทะเบียน วันที่ 5 - 8 ก.ย. 65 ประกาศผลวันศุกร์ที่ 16 ก.ย. 65
 • ลงทะเบียน วันที่ 9 - 15 ก.ย. 65 ประกาศผลวันศุกร์ที่ 23 ก.ย. 65
 • ลงทะเบียน วันที่ 16 - 22 ก.ย. 65 ประกาศผลวันศุกร์ที่ 30 ก.ย. 65
 • ลงทะเบียน วันที่ 23 - 29 ก.ย. 65 ประกาศผลวันศุกร์ที่ 7 ต.ค. 65
 • ลงทะเบียน วันที่ 30 ก.ย. - 6 ต.ค. 65 ประกาศผลวันศุกร์ที่ 14 ต.ค. 65
 • ลงทะเบียน วันที่ 7 - 13 ต.ค. 65 ประกาศผลศุกร์วันที่ 21 ต.ค. 65
 • ลงทะเบียน วันที่ 14 - 19 ต.ค. 65 ประกาศผลวันศุกร์ที่ 28 ต.ค. 65

 

 

เมื่อลงทะเบียนแล้ว สามารถตรวจสอบผลการลงทะเบียน และผลการตรวจสอบความสัมพันธ์กับกรมการปกครอง ได้โดย คลิกที่นี่ จากนั้น เลือกปุ่ม “ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน” 

ไทม์ไลน์ประกาศผล ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

สำหรับการประกาศผลลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ จะแจ้งว่าข้อมูลที่ได้ ลงทะเบียนนั้นถูกต้องหรือไม่ หากถูกต้องแล้ว ให้รอการตรวจสอบคุณสมบัติ กรณีไม่ถูกต้อง ซึ่งอาจเกิดจากข้อมูลผู้ลงทะเบียน หรือครอบครัวที่ให้ไว้ไม่ตรงกับฐานข้อมูลของกรมการปกครอง ผู้ลงทะเบียนต้องแก้ไขข้อมูลด้วยตนเอง ณ หน่วยรับลงทะเบียนที่ได้ลงทะเบียนไว้ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 3 พ.ย. 65

 

 

กระทรวงการคลัง จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติและได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐในเดือน ม.ค. 66 กรณีผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติ สามารถดำเนินการยื่นอุทธรณ์ตามขั้นตอน หลังจากนั้น จะประกาศให้ยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิที่ ธ.กรุงไทย ธ.ก.ส. และ ธ.ออมสิน และเริ่มใช้บัตรประชาชนในการใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐต่อไป

 

ขั้นตอนการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565

กรณีลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์

สามารถลงทะเบียนผ่าน เว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คลิกที่นี่ โดยจะแบ่งสถานะการลงทะเบียนแบบคนมีครอบครัว และไม่มีครอบครัว

 

 1. เข้าเว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คลิกที่นี่ กด ลงทะเบียน
 2. กรอกข้อมูลบัตรประชาชน และเลข Laser หลังบัตรประชาชน เลือก ขั้นตอนถัดไป
 3. กรอกข้อมูล 4 ส่วน ได้แก่ 
 • ข้อมูลส่วนตัวของผู้ลงทะเบียน
 • การประกอบอาชีพ
 • รายได้และหนี้สินของผู้ลงทะเบียน
 • ความต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือ

   4. ผู้ลงทะเบียนที่จดทะเบียนสมรส หรือมีบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย ที่มีอายุ         ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ เลือกหน่วยรับลงทะเบียนที่จะไปยื่นเอกสาร
   5. ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง แล้วกดยืนยัน

   6. "ไม่มีครอบครัว" รอผลการตรวจสอบสถานะบุคคล / "มีครอบครัว" ไป             แสดงตัวตนและยื่นเอกสารยังหน่วยรับลงทะเบียนที่เลือกไว้

 

เอกสารสำหรับผู้ลงทะเบียนไม่มีครอบครัว 

 • แบบฟอร์มลงทะเบียน
 • บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียน

 

เอกสารสำหรับผู้ลงทะเบียนมีครอบครัว

 • แบบฟอร์มลงทะเบียน
 • บัตรประจำตัวประชาชนผู้ลงทะเบียน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรส พร้อมลงลายมือชื่อ
 • สำเนาบัตรประชาชนบุตร หรือสำเนาสูติบัตร พร้อมลงลายมือชื่อ
   

ทั้งนี้ กรณีที่คู่สมรสและบุตรผู้ลงทะเบียน เดินทางมายังหน่วยรับลงทะเบียน ก็ไม่จำเป็นต้องใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

ไทม์ไลน์ ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

สถานที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ 7 หน่วยงานภาครัฐ 

 

 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
 • ธนาคารออมสิน
 • ธนาคารกรุงไทย
 • สำนักงานคลังจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด
 • ที่ว่าการอำเภอทั้ง 878 อำเภอทั่วประเทศ
 • สำนักงานเขตกรุงเทพมหานครทั้ง 50 เขต
 • ศาลาว่าการเมืองพัทยา

 

 

นอกจากนี้ กระทรวงการคลัง ยังเปิดช่องทางให้ประชาชนสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 และหนังสือมอบอำนาจสำหรับผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้สูงอายุ อีกด้วย แบบฟอร์มโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ คลิกที่นี่

 

ทั้งนี้ เมื่อกรอกข้อมูลส่วนตัว อาชีพ รายได้ และหนี้สิน ความต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือ ข้อมูลสมาชิกในครอบครัวของผู้ลงทะเบียน (เฉพาะกรณีมีครอบครัว) คุณสมบัติผู้ลงทะเบียน การรับรองความถูกต้อง การยินยอมให้เปิดเผยและตรวจสอบข้อมูล เรียบร้อยแล้ว สามารถนำแบบฟอร์มดังกล่าวไปยื่นที่หน่วยรับลงทะเบียน พร้อมหลักฐาน ตามวันและเวลาทำการที่เปิดรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงานภาครัฐ

 

หนังสือมอบอำนาจสำหรับผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้สูงอายุ กรณีผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาลงทะเบียนแทนได้ โดยใช้เอกสาร ดังนี้

 

 • แบบฟอร์มลงทะเบียน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (คู่สมรส) พร้อมลงลายมือชื่อ
 • บัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ลงทะเบียน)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (บุตร) หรือสำเนาสูติบัตร พร้อมลงลายมือชื่อเอกสารสำหรับการมอบอำนาจ
 • หนังสือมอบอำนาจ (ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์โครงการ)
 • บัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ได้รับมอบอำนาจ)
 • สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ (ถ้ามี)
 • ใบรับรองแพทย์ (ถ้ามี)

 

 

 

 

เพื่อไม่พลาด ข่าวสารต่างๆ คมชัดลึก ไปที่
Youtube - https://www.youtube.com/channel/UCnniqWGq9lOqYd5sGWxVi7w
LineToday - https://today.line.me/th/v2/publisher/100057

เช็กรายชื่อศิลปินเข้าชิง "คมชัดลึก ลูกทุ่ง Awards 2565" ใครคือ 6 Candidate กับ 8  สาขา Popular Vote 

https://www.komchadluek.net/entertainment/524524

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด