ข่าว

"จุรินทร์" ไฟเขียวประกันรายได้ปี 4 วงเงิน 1.5 แสนล้าน

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"นบข." เคาะประกันรายได้ข้าวปี 4 ไร่ละ 1,000 กว่า 150,000 ล้าน ช่วยเหลือเกษตรกรไทยกว่า 4.68 ล้านครัวเรือน พร้อมจัดประกวดพันธุ์ข้าวใหม่ ซึ่งปีที่แล้วดำเนินการได้ 6 พันธุ์ และปีนี้จะดำเนินการอีกให้เสร็จสิ้นในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า

นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ แถลงหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ หรือ นบข. ว่า ที่ประชุมให้ความเห็นชอบเรื่องสำคัญดังนี้คือ 

1. เห็นชอบให้ดำเนินการนโยบายประกันรายได้หรือโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีที่ 4  ซึ่งหลักเกณฑ์เหมือน 3 ปีที่ผ่านมาทุกประการ วงเงิน 86,740 ล้านบาท คาดว่าเกษตรกรผู้ปลูกข้าวจะเข้าร่วมโครงการจำนวน 4.68 ล้านครอบครัว

 

กำหนดระยะเวลาการขึ้นทะเบียนสำหรับข้าวนาปี ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.-31 ต.ค.2565

 

แต่ภาคใต้ ตั้งแต่วันที่ 16 มิ.ย.2565 -28 ก.พ.2566

 

โดยจะมีการกำหนดราคาตลาดเพื่อกำหนดราคาทุก 7 วัน และจะจ่ายเงินส่วนต่าง(ถ้ามี) จำนวน 33 งวด ๆ แรกเริ่มต้น 14 ต.ค.2565 งวดสุดท้ายวันที่ 26 พ.ค.2566

 

"จุรินทร์" ไฟเขียวประกันรายได้ปี 4 วงเงิน 1.5 แสนล้าน

2.เห็นชอบมาตรการคู่ขนาน ซึ่งเป็นมาตรการที่จะนำมาใช้ในช่วงที่ข้าวออกสู่ตลาดมาก และจะส่งผลกระทบให้ราคาข้าวในตลาดราคาตก มี 3 มาตรการประกอบด้วย

ให้เกษตรกรชะลอการขาย ตั้งเป้าหมาย 2.5 ล้านตัน จะช่วยชดเชยตันละ 1,500 บาท

สำหรับสถาบันเกษตรกรที่ชะลอขายข้าวจะช่วยดอกเบี้ยร้อยละ 3 ตั้งเป้า 1 ล้านตัน

ช่วยโรงสีที่เก็บข้าวไว้ไม่ปล่อยออกสู่ตลาด จะช่วยดอกเบี้ยร้อยละ 3  เป้าหมาย 4 ล้านตัน รวมวงเงิน 7,107 ล้านบาท

 

3.เห็นชอบให้ดำเนินการ ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในเรื่องต้นทุนและการบริหารจัดการข้าว หรือที่เรียกว่า ไร่ละ 1,000 รายละไม่เกิน 20 ไร่ หรือไม่เกิน 20,000 บาทจำนวน 4.68 ล้านครอบครัว วงเงิน 55,364 ล้านบาท รวม 3 โครงการนี้เป็นวงเงินทั้งสิ้น 150,127 ล้านบาท

 

4.ที่ประชุมเห็นชอบให้ขยายเวลาในการแก้ปัญหาโครงการจำนำข้าวในอดีตที่ยังค้างคาอยู่ตั้งแต่ปีการผลิต 51/52 ถึง 65/67 ซึ่งโครงการจำนำข้าวที่ยังค้างคาอยู่มีทั้งหมด 7 โครงการ ที่ประชุมเห็นชอบให้ขยายเวลาในการแก้ปัญหาออกไปอีก 1 ปี

 

เนื่องจากข้าวที่เป็นปัญหาจากการจำนำข้าวยังระบายไม่หมดเหลืออีก 218,000 ตัน โดยประมาณ และยังต้องเร่งรัดการดำเนินคดีต่อไป  เพราะยังต้องดำเนินคดีทั้งหมด 1524 คดี ซึ่งยังค้างอยู่บางส่วน จำเป็นต้องขยายเวลาออกไปเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทั้ง 2 ข้อ คือ

เร่งระบายข้าวและเร่งดำเนินคดีทั้งหมด 1524 คดี จากโครงการจำนำข้าวให้เสร็จสิ้นภายในหนึ่งปี

 

"จุรินทร์" ไฟเขียวประกันรายได้ปี 4 วงเงิน 1.5 แสนล้าน
 

5.ที่ประชุมเห็นชอบให้ขยายเวลาโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ออกไปอีก 1 ปี เพื่อส่งเสริมให้มีการปลูกข้าวอินทรีย์ที่มีคุณภาพต่อไป 

 

พร้อมทั้งสั่งการให้ที่ประชุมดำเนินการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ข้าวไทยปี 2563-2567 ที่เป็นความคืบหน้ารูปธรรมทุกครั้ง ที่มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ หรือ นบข. ว่าสามารถลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตเพิ่มรายได้ให้ชาวนาถึงไหน พันธ์ุข้าวที่เรากำหนดว่า 5 ปีจะเพิ่ม 12 พันธุ์ข้าวได้เพิ่มไปกี่พันธุ์แล้ว

 

เพื่อเพิ่มความหลากหลายของพันธุ์ข้าวไทย ที่จะไปแข่งขันในตลาดโลกต่อไปได้อย่างมีศักยภาพ และเรื่องการจัดประกวดพันธุ์ข้าวซึ่งขณะนี้กระทรวงเกษตรฯ กระทรวงพาณิชย์และสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยร่วมมือกันจัดประกวดพันธุ์ข้าวเพื่อได้พันธุ์ข้าวใหม่ มาจดทะเบียนรับรองพันธุ์ ซึ่งปีที่แล้วดำเนินการได้ 6 พันธุ์ และปีนี้จะดำเนินการอีกให้เสร็จสิ้นในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า

 

ข้อมูลจากกรมการค้าภายในระบุว่า โครงการประกันรายได้ข้าวปี 2565/66 ประกันรายได้ข้าว 5 ชนิด ประกอบด้วยข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคาประกัน 15,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 14 ตัน ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคาประกัน 14,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน ข้าวเปลือกปทุมธานี ราคาประกัน 11,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ตัน ข้าวเปลือกเจ้า ราคาประกัน 10,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ตัน ข้าวเปลือกเหนียว ราคาประกัน 12,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน

"จุรินทร์" ไฟเขียวประกันรายได้ปี 4 วงเงิน 1.5 แสนล้าน "จุรินทร์" ไฟเขียวประกันรายได้ปี 4 วงเงิน 1.5 แสนล้าน

 

ติดตาม คมชัดลึก ที่นี่
เพิ่มเพื่อน Line: https://lin.ee/qw9UHd2
Facebook : https://www.facebook.com/komchadluek/

เช็กรายชื่อศิลปินเข้าชิง "คมชัดลึก ลูกทุ่ง Awards 2565" ใครคือ 6 Candidate กับ 8  สาขา Popular Vote ได้ที่นี่   

 (https://awards.komchadluek.net/#)
 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด