ข่าว

"นิด้าโพล" เผยผลสำรวจ เรื่อง "บัญชีผี" หน่วยงานภาครัฐ 3จังหวัดชายแดนใต้

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"นิด้าโพล" เผยผลสำรวจ เรื่อง "บัญชีผี" หน่วยงานภาครัฐ 3 จังหวัดชายแดนใต้ของประชาชนในพื้นที่ ส่วนใหญ่เชื่อ เกิดขึ้นจริง ร้อยละ 40.29 และเชื่อว่าหากตรวจสอบจริงจัง สามารถแก้ปัญหาได้

เมื่อวันที่ 4 ก.ย. ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง "บัญชีผี หน่วยงานภาครัฐ ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม ถึง 1 กันยายน 2565 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปและมีภูมิลำเนาอยู่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัตตานี ยะลา และ นราธิวาส 

 

ความเชื่อต่อข่าว เจ้าหน้าที่รัฐจำนวนหนึ่งมีชื่อปฏิบัติงานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่ไม่มีตัวตนเข้ามาทำหน้าที่จริงในหน่วยงานนั้น ๆ (บัญชีผีหน่วยงานภาครัฐ) 
 

อับดับ 1 เชื่อว่าเกิดขึ้นจริง ร้อยละ 40.29 
อับดับ 2 ค่อนข้างเชื่อว่าเกิดขึ้นจริง ร้อยละ 25.95 
อับดับ 3 ไม่เชื่อเลย ร้อยละ 19.33 
อับดับ 4 ไม่ค่อยเชื่อว่าเกิดขึ้นจริง ร้อยละ 14.07 
อับดับ 5 ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ ร้อยละ 0.36 

ความรู้สึกต่อข่าว เจ้าหน้าที่รัฐจำนวนหนึ่งมีชื่อปฏิบัติงานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่ไม่มีตัวตนเข้ามาทำหน้าที่จริงในหน่วยงานนั้น ๆ (บัญชีผีหน่วยงานภาครัฐ) เฉพาะตัวอย่างที่ระบุว่า เชื่อว่าเกิดขึ้นจริง ค่อนข้างเชื่อว่าเกิดขึ้นจริง และไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ (จำนวน 734 หน่วยตัวอย่าง) 

อับดับ 1 อาจจะมีผลประโยชน์แอบแฝงอยู่ ร้อยละ 43.32
อับดับ 2 ไม่เป็นธรรมกับเจ้าหน้าที่รัฐผู้ที่ปฏิบัติงานจริงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร้อยละ ร้อยละ 41.55
อับดับ 3 เป็นการย้ายแค่ชื่อเข้ามาเอาตำแหน่ง เพื่อการเติบโตทางราชการในวันหน้า ร้อยละ 30.65
อับดับ 4 เป็นการใช้เส้นสายทางราชการ/การเมือง ร้อยละ 30.38
อับดับ 5 เป็นเรื่องปกติ ในระบบราชการไทย ร้อยละ 27.38
อับดับ 6 ผู้บริหารในส่วนกลางไม่ใส่ใจดูแลแก้ปัญหาบัญชีผีหน่วยงานภาครัฐใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร้อยละ 17.57
อับดับ 7 เป็นการอาศัยช่องว่างทางกฎ ระเบียบในระบบราชการ ร้อยละ 14.85 
อับดับ 7 ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ ร้อยละ 1.91

 

ความคิดเห็นของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหา บัญชีผี หน่วยงานภาครัฐใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เฉพาะตัวอย่างที่ระบุว่า เชื่อว่าเกิดขึ้นจริง ค่อนข้างเชื่อว่าเกิดขึ้นจริง และไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ (จำนวน 734 หน่วยตัวอย่าง) 


อับดับ 1 จะสามารถแก้ไขปัญหาได้ เพราะ หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความเข้มงวดในการตรวจสอบอย่างจริงจัง และมีบทลงโทษที่รุนแรงสำหรับคนที่กระทำผิดก็จะสามารถแก้ไขปัญหาได้ ร้อยละ 57.08
อับดับ 2 ไม่มีทางแก้ไขปัญหาได้ เพราะ เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มานานจนกลายเป็นเรื่องปกติ มีเรื่องของอำนาจ ผลประโยชน์และเส้นสายเข้ามาเกี่ยวข้องจึงเป็นปัญหาที่แก้ไขได้ยาก  ร้อยละ 57.08
อับดับ 3  ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ ร้อยละ 2.18
 

ขอบคุณ : นิด้าโพล

ผลสำรวจความคิดเห็นประชาชน

เพื่อไม่พลาด ข่าวสารต่างๆ คมชัดลึก ไปที่
Youtube - https://www.youtube.com/channel/UCnniqWGq9lOqYd5sGWxVi7w
LineToday - https://today.line.me/th/v2/publisher/100057

เช็กรายชื่อศิลปินเข้าชิง "คมชัดลึก ลูกทุ่ง Awards 2565" ใครคือ 6 Candidate กับ 8  สาขา Popular Vote https://www.komchadluek.net/entertainment/524524

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ