ข่าว

"สอศ." สร้างสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมสะอาด สู่ชุมชน

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"สอศ." ลงใต้ นำนโยบายสู่การปฎิบัติ ผนึกกำลังภาครัฐ ภาคเอกชน ชมชน หนุนสร้างสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมสะอาดสู่ชุมชน

วันนี้ (5 สิงหาคม 2565) วิทยาลัยการอาชีพกันตัง จ.ตรัง เรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธาน ลงนามความร่วมมือ (MOU) และการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์สู่ชุมชน วิทยาลัยการอาชีพกันตัง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดย มีนายสายัณห์ แร่ทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกันตัง พร้อมด้วยสถานประกอบการและชุมชน ในพื้นที่ 9 แห่ง ร่วมลงนาม ณ ห้องประชุมศรีกันตัง วิทยาลัยการอาชีพกันตัง

 

เรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า ปัจจุบันรัฐบาลให้ความสำคัญต่อการจัดการเรียนการสอน โดยการทำความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพแก่ผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถ และตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ อีกทั้ง กระทรวงศึกษาธิการ ยังมีนโยบายส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle) โดยการวิจัยและพัฒนาขึ้นใช้เอง ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดและตอบโจทย์การแข่งขันของประเทศ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)ได้ขับเคลื่อน ตามนโยบายด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีดังกล่าว

โดยมอบหมายให้สถานศึกษาในสังกัด ส่งเสริมให้มีการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และบูรณาการ ในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนให้มากยิ่งขึ้น และสามารถดำเนินการให้เป็นรูปธรรม นำสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมสู่ชุมชน
\"สอศ.\" สร้างสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมสะอาด สู่ชุมชน

\"สอศ.\" สร้างสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมสะอาด สู่ชุมชน

 

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวต่อไปว่าวิทยาลัยการอาชีพกันตัง ได้เริ่มดำเนินความร่วมมือ (MOU) พัฒนาต่อยอดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์สู่ชุมชน โดยส่งเสริมการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ ทั้งด้านหลักสูตรการเรียนการสอน และบุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุนวิชาการ และนักเรียน นักศึกษา โดยมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ซึ่งกันและกัน และใช้ทรัพยากรทางวิชาการร่วมกัน ส่งเสริมการทำวิจัยร่วมกันเพื่อการพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ และส่งเสริมความร่วมมือในการให้บริการทางวิซาการแก่สังคม ชุมชน ทั้งภาครัฐ และเอกชน

ซึ่งในโอกาสนี้ วิทยาลัยการอาชีพกันตังได้ดำเนินการ จัดทำและส่งมอบ “รถไฟฟ้าชุมชน” ที่ประดิษฐ์ ดัดแปลงโดยผลงานของคณะครูและนักเรียน รวมทั้ง “ห้องเย็นชุมชน” เพื่อใช้เก็บและถนอมสินค้า ให้สามารถเข้าสู่ตลาดตามกลไกและได้ราคาที่สร้างมูลค่าแก่เกษตรกร พร้อมทั้งเปิดศูนย์การเรียนรู้โซล่าเซลล์สู่ชุมชน และ ร้านโซล่าคาเฟ่ ของวิทยาลัยฯ

\"สอศ.\" สร้างสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมสะอาด สู่ชุมชน

 

สำหรับการดำเนินงานกิจกรรมภายในโครงการฯ วิทยาลัยการอาชีพกันตังได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากสถานประกอบการหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ได้แก่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๗ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกันตัง สถานีตำรวจภูธรกันตัง อำเภอกันตัง กำนันตำบลกันตังใต้ โรงเรียนสอนการบริการบนเรือสำราญ และร้านกันตังโซล่าเซลล์

\"สอศ.\" สร้างสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมสะอาด สู่ชุมชน

\"สอศ.\" สร้างสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมสะอาด สู่ชุมชน

\"สอศ.\" สร้างสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมสะอาด สู่ชุมชน

 

ติดตาม คมชัดลึก ที่นี่

Line: https://lin.ee/qw9UHd2

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCnniqWGq9lOqYd5sGWxVi7w

เช็กรายชื่อศิลปินเข้าชิง “คมชัดลึก ลูกทุ่ง Awards 2565” ใครคือ 6 Candidate กับ 8 สาขา Popular Vote ได้ที่นี่

 (https://awards.komchadluek.net/#)

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ