ข่าว

ปรับแผนช่วย "เกษตรกรสวนยาง" บอร์ด กยท.ไฟเขียวโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกร

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

บอร์ดกยท. ปรับแผนการจัดซื้อปุ๋ยช่วย "เกษตรกร" ผู้รับการปลูกแทนด้วยยางพันธุ์ดีในรอบต้นฤดูฝน มาเป็นการจ่ายเงินโอนเข้า "บัญชีเกษตรกร" เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะอากาศปีนี้แปรปรวน ฝนมาเร็วกว่าปกติและชดเชยเงินที่เกษตรกรส่วนหนึ่งที่สำรองซื้อปุ๋ยไปแล้ว

นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย(กยท.) เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการ กยท. ครั้งล่าสุด เมื่อ 25 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา เห็นชอบให้ กยท.ปรับเปลี่ยนดำเนินการจัดซื้อปุ๋ยให้กับ "เกษตรกร"เนื่องจากฤดูฝนปีนี้ฝนมาค่อนข้างเร็วและแปรปรวน 

    ผู้ว่าการการยางฯ

 

ถ้าหาก กยท. ดำเนินการจัดซื้อปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ให้กับเกษตรกรผู้รับการปลูกแทนด้วยยางพันธุ์ดีในรอบต้นฤดูฝนปี 65 ในสภาวะปุ๋ยแพง ขาดแคลน ตามมติของบอร์ด กยท.ก่อนหน้านี้ ระยะเวลาดำเนินการจะไม่สอดคล้องหรือทันกับความต้องการใส่ปุ๋ยฤดูต้นฝนของเกษตรกรชาวสวนยาง ประกอบกับเกษตรชาวสวนยางส่วนหนึ่งมีการแก้ปัญหาด้วยตัวเองโดยการสํารองเงินเพื่อซื้อปุ๋ยไปบ้างแล้ว ก็จะได้นำเงินส่วนนี้ไปชดเชยเงินที่สำรองซื้อไปก่อนดังกล่าว  

     ปรับแผนช่วยเกษตรกรสวนยาง

 

อย่างไรก็ตามแม้ กยท.จะจ่ายเงินเข้า "บัญชีเกษตรกร" ชาวสวนยางโดยตรงก็ตาม แต่ กยท.จะแนะนำการใช้สูตรปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ให้เกษตรกร เพื่อที่จะให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดจากการใช้ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ในภาวะที่ปุ๋ยมีราคาแพง  ทั้งนี้ในส่วนของขั้นตอนและวิธีการจ่ายเงินนั้นให้เป็นไปตามที่ กยท. กําหนด โดยใช้หลักฐาน ใบเสร็จรับเงินหรือใบส่งของ พร้อมกับรายงานการตรวจสวนแบบกลุ่มที่เกษตรกรลงลายมือชื่อรับรองการใส่ปุ๋ย 

     ปรับแผนช่วยเกษตรกรสวนยาง

 

สำหรับการดำเนินการในช่วงรอบปลายฤดูฝน 2565 คณะกรรมการ กยท.  ยังคงมติเดิมคือ ให้ กยท.ดำเนินการจัดซื้อปุ๋ยให้กับ "เกษตรกร" ผู้รับการปลูกแทนด้วยยางพันธุ์ดี

และให้ กยท.พิจารณาการปรับการใช้ชนิดปุ๋ย จากการใช้ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียวเป็นการใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ หรือปุ๋ยอินทรีย์เคมีเพื่อแก้ไขปัญหาปุ๋ยเคมีมีราคาแพงและขาดแคลนโดยปรับสูตรให้เหมาะสมกับพื้นที่สวนยางพาราของเกษตรกรในแต่ละพื้นที่ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินการเพียงพอในการจัดการปุ๋ย

 

การดำเนินการจัดซื้อปุ๋ยให้กับ "เกษตรกร" ผู้รับการปลูกแทนด้วยยางพันธุ์ดีในรอบปลายฤดูฝนปี 65 มีระยะเวลาเพียงพอในการดำเนินการตามระเบียบเงื่อนไขของทางราชการและผ่านกระบวนการวิเคราะห์ ตรวจสอบ คุณภาพปุ๋ยโดยคณะอนุกรรมการบริหารจัดการปุ๋ยของ กยท. ก่อนที่จะส่งมอบปุ๋ยให้เกษตรกรตามแผนที่วางไว้  ซึ่งจะทำให้ปุ๋ยมีคุณภาพตรงตามความเหมาะสมของสวนปลูกยางที่ปลูกในแต่ละพื้นที่  ผู้ว่าการ กยท.กล่าว

 

ทั้งนี้การดำเนินการจัดซื้อปุ๋ยให้กับ "เกษตรกร" ผู้รับการปลูกแทนด้วยยางพันธุ์ดีดังกล่าวเป็นการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.การยางฯ พ.ศ.2558 มาตรา37 วรรค 2 เรื่อง การปลูกแทน ให้ส่งเสริมและสนับสนุน โดยจ่ายให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางซึ่งยางพันธุ์ดี พันธุ์ไม้ยืนต้น พันธุ์พืช ปุ๋ย เครื่องมือเครื่องใช้จัดบริการอย่างอื่นช่วยเหลือหรือจ่ายเงินให้ก็ได้ ในอัตรา 16,000 บาทต่อไร่และมติของคณะกรรมการ กยท.การบริหารจัดการปุ๋ยให้ผู้รับการปลูกแทนด้วยยางพันธุ์ดีในรอบต้นฤดูฝนปี2565 ในสภาวะปุ๋ยแพงและขาดแคลน

 

ติดตาม คมชัดลึก ที่นี่
Line:
 https://lin.ee/qw9UHd2

YouTube:https://www.youtube.com/channel/UCnniqWGq9lOqYd5sGWxVi7w

เช็กรายชื่อศิลปินเข้าชิง "คมชัดลึก ลูกทุ่ง Awards 2565"  ใครคือ 6 Candidate กับ8 สาขาPopularVote 

 https://www.komchadluek.net/entertainment/524524

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ