ข่าว

เช็คที่นี่ 21 สถานประกอบการ ร่วมมือขับเคลื่อน "สหกิจศึกษา"

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เรียนจบมีงานทำ ส่งให้ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ม.วลัยลักษณ์ จับมือ 21 สถานประกอบการจากทั่วประเทศ ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้าน "สหกิจศึกษา" เพื่อร่วมกันพัฒนาทักษะนักศึกษาป้อนตลาดแรงงานยุคใหม่ ตรวจสอบรายละเอียดที่นี่

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) หรือ ม.วลัยลักษณ์ ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE) ประจำปี พ.ศ.2565 ร่วมกับผู้บริหารสถานประกอบการจากบริษัทเอกชน อุตสาหกรรม โรงแรมและหน่วยงานภาครัฐ จำนวน 21 แห่ง เพื่อร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน พัฒนาทักษะวิชาการและวิชาชีพตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานในยุคปัจจุบัน พร้อมรองรับการปฏิบัติสหกิจศึกษา 8 เดือน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด รักษาการแทนรองอธิการบดี อาจารย์ ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาฯ ตลอดจนผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ของ ม.วลัยลักษณ์ และสถานประกอบการ ร่วมกันเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมหัวตะพาน โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ กล่าวในพิธีลงนามว่า การลงนามบันทึกความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และสถานประกอบการ เพื่อร่วมพัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่ “เก่งวิชาการ เชี่ยวชาญการปฏิบัติ จบแล้วทำงานได้” ที่สำคัญจะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายการผลิตกำลังคนของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ได้ประกาศ CWIE Platform และเป้าหมายการขับเคลื่อน CWIE

 

อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้นำระบบสหกิจศึกษามาใช้ตั้งแต่มีการเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกเป็นต้นมา โดยได้จัดส่งนักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษาครั้งแรกในปีการศึกษา 2544 จำนวน 495 คน ในสถานประกอบการ จำนวน 269 หน่วยงาน ปัจจุบันมีสถานประกอบการในเครือข่ายสหกิจศึกษากว่า 3,000 สถานประกอบการทั้งในและต่างประเทศ และในปีงบประมาณ 2565 มีนักศึกษาสหกิจศึกษา จำนวน 1,799 คน ปฏิบัติงานในสถานประกอบการทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 21 สถานประกอบการ ร่วมมือขับเคลื่อน “สหกิจศึกษา”

และเพื่อให้การจัด สหกิจศึกษา เกิดประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด นักศึกษามีความเชี่ยวชาญและความชำนาญเพิ่มขึ้น อีกทั้งสถานประกอบการได้ประโยชน์จากการทำงานของนักศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จึงได้ขยายระยะเวลาการปฏิบัติสหกิจศึกษา จากเดิม 4 เดือน เป็น 8 เดือน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นมา

 

“หลังจากการปรับรูปแบบสหกิจศึกษาเป็น 8 เดือน ทำให้นักศึกษาของ ม.วลัยลักษณ์ มีความพร้อมในการทำงาน ผู้ประกอบการเองมีความพึงพอใจในคุณภาพบัณฑิตของเราที่คุณลักษณะสู้งาน หนักเอาเบาสู้ ขยัน อดทน มีความตั้งใจและใส่ใจทำงาน ทำให้หลายสถานประกอบการมีการจองตัวทำงานต่อได้เลย ทั้งนี้ในอนาคตคาดว่าระบบสหกิจศึกษา 8 เดือน จะส่งผลต่อโอกาสการได้งานทำในสถานประกอบการที่ไปปฏิบัติสหกิจศึกษาเพิ่มมากขึ้น”ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กล่าว

เช็คที่นี่ 21 สถานประกอบการ ร่วมมือขับเคลื่อน "สหกิจศึกษา"

 

สำหรับ 21 สถานประกอบการที่ร่วมลงนามความร่วมมือดังกล่าว ประกอบด้วย 

 • 1.บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • 2.บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 
 • 3.บริษัท สมบูรณ์แอ๊ดวานซ์เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 
 • 4.บริษัท ซีออยล์ จํากัด (มหาชน) 
 • 5.บริษัท ซิซซา กรุ๊ป จำกัด 
 • 6.บริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด 
 • 7.บริษัท เดอะมั้งค์ สตูดิโอ จำกัด 
 • 8.บริษัท อีส โปรดักส์ชั่น สตูดิโอ จำกัด 
 • 9.บริษัท วายเคพี โอเชี่ยน เซอร์วิส จำกัด 
 • 10.บริษัท สอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 
 • 11.บริษัท ตรวจสอบบัญชี เจ.อาร์.ที จำกัด 
 • 12.บริษัท สยาม ไอที เน็ทเวิร์คกิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด 
 • 13.นครศรีสเตชั่น ดอท คอม 
 • 14.โรงแรม พาร์ค ไฮแอท กรุงเทพ 
 • 15.บริษัท ศรีพันวา แมเนจเมนท์ จำกัด 
 • 16.โรงแรม นาวากีเทลดีไซน์ โฮเทล 
 • 17.โรงแรม ดุสิตธานี กระบี่ บีช รีสอร์ท 
 • 18.โรงแรม ทวินโลตัส 
 • 19.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่าศาลา 
 • 20.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต
 • 21.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต

 

ติดตามกระแสรายวัน คมชัดลึก ได้ที่

Youtube - https://www.youtube.com/user/KOMCHADLUEK/

Tiktok - https://www.tiktok.com/@komchadluekonline

logoline