ข่าว

PEA จัดงาน PEA VOLTAVERSE ยกระดับบริการแบบครบวงจร เตรียมพร้อมรองรับการขยายตัวในอนาคต

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

“PEA VOLTAVERSE : ครอบคลุมทั่วไทย ชาร์จมั่นใจทุกเส้นทาง” เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ ยานยนต์ไฟฟ้า PEA พัฒนา New Features AUTOCHARGE ที่เพิ่มประสิทธิภาพให้แอปพลิเคชัน PEA VOLTA

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ประธานกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็น ประธานในพิธีเปิดงาน “PEA VOLTAVERSE : ครอบคลุมทั่วไทย ชาร์จมั่นใจทุกเส้นทาง” โดยมี นายศุภชัย เอกอุ่น ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผู้บริหารและพนักงาน PEA ร่วมในพิธี ณ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม และถ่ายทอดสดผ่าน Facebook PEA VOLTA

PEA จัดงาน PEA VOLTAVERSE ยกระดับบริการแบบครบวงจร เตรียมพร้อมรองรับการขยายตัวในอนาคต

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) มุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ ยานยนต์ไฟฟ้ามาอย่างต่อเนื่อง PEA พัฒนา New Features AUTOCHARGE ที่เพิ่มประสิทธิภาพให้แอปพลิเคชัน PEA VOLTA เป็นหนึ่งในทางเลือกที่มอบความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ช่วยลดขั้นตอนการทำงานใน การอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าภายในสถานี ทำให้การชาร์จเป็นเรื่องท่ีง่ายข้ึน ปัจจุบัน AUTOCHARGE เปิดให้บริการ สาหรับยานยนต์ไฟฟ้า ณ สถานี PEA VOLTA ท่ีกำหนด พร้อมท้ังได้วางแผนทาการวิจัยเพื่อเพิ่มให้ AUTOCHARGE รองรับระบบการชาร์จอื่นๆ ท่ีมีในประเทศไทย

PEA จัดงาน PEA VOLTAVERSE ยกระดับบริการแบบครบวงจร เตรียมพร้อมรองรับการขยายตัวในอนาคต

PEA จัดงาน PEA VOLTAVERSE ยกระดับบริการแบบครบวงจร เตรียมพร้อมรองรับการขยายตัวในอนาคต

PEA จัดงาน PEA VOLTAVERSE ยกระดับบริการแบบครบวงจร เตรียมพร้อมรองรับการขยายตัวในอนาคต
นอกจากนี้มี PEA VOLTA DC Wallcharge ที่เป็นเครื่องอัดประจุไฟฟ้ากระแสตรงขนาด 25 kW และสามารถเชื่อมต่อกับระบบบริหารจัดการ PEA VOLTA Platform เพื่อให้บริการอัดประจุไฟฟ้าให้กับยานยนต์ ไฟฟ้าในรูปแบบการใช้งานในครัวเรือนที่คุณสามารถเป็นเจ้าของสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าได้ง่ายขึ้น และในเชิงพาณิชย์ มุ่งสู่การให้บริการกลุ่มลูกค้าใหม่หรือธุรกิจใหม่ โดยสามารถติดตั้งในบริเวณสาธารณะ เช่น พื้นที่ส่วนกลางของหมู่บ้าน พื้นที่จอดรถในห้างสรรพสินค้า โรงงานอุตสาหกรรม หรืออาคารธุรกิจขนาดเล็ก เตรียมความพร้อม ให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าข้ามโครงข่าย (EV Roaming) ให้สามารถนำไปใช้งานกับ EV Platform ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนรายอื่นได้ โดยผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนใช้งานแอปพลิเคชัน จำนวนมาก

PEA จัดงาน PEA VOLTAVERSE ยกระดับบริการแบบครบวงจร เตรียมพร้อมรองรับการขยายตัวในอนาคต

PEA จัดงาน PEA VOLTAVERSE ยกระดับบริการแบบครบวงจร เตรียมพร้อมรองรับการขยายตัวในอนาคต

PEA จัดงาน PEA VOLTAVERSE ยกระดับบริการแบบครบวงจร เตรียมพร้อมรองรับการขยายตัวในอนาคต

PEA จัดงาน PEA VOLTAVERSE ยกระดับบริการแบบครบวงจร เตรียมพร้อมรองรับการขยายตัวในอนาคต

 

ปัจจุบันผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าสามารถใช้งาน PEA VOLTA Charging Station และชำระค่าบริการ ผ่านแอปพลิเคชัน PEA VOLTA ประกอบด้วยฟีเจอร์ต่างๆ ที่สะดวก ครบจบทุกเรื่องการชาร์จในแอปเดียว ซึ่งมี เป้าหมายและแผนงานในอนาคตเพื่อสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้ารวมท้ังติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าPEAVOLTA เพิ่มเติม 190 สถานี บนเส้นทางหลัก เส้นทางรอง และแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ครอบคลุมพื้นท่ี 75 จังหวัดทั่วประเทศ โดยดำเนินการติดต้ังในระหว่างปี 2565 – 2566 พร้อมให้บริการรวมทั้งสิ้น 263 สถานี ภายในปี 2566 รวมถึง แผนงานสถานีอัดประจุไฟฟ้า 4 ภาค เพื่อให้บริการเครื่องอัดประจุไฟฟ้าขนาดใหญ่แบบชาร์จเร็ว รองรับการอัด ประจุไฟฟ้ายานยนต์ไฟฟ้าทุกขนาด ทั้งรถยนต์ไฟฟ้าทั่วไป รถบรรทุกไฟฟ้าและรถบัสไฟฟ้าขนาดใหญ่

 

ข่าว : แผนกสื่อสารภายในภายนอก กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
ภาพ : แผนกผลิตสื่อโสตทัศน์ กองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์

logoline