ข่าว

เพื่อไทย - ก้าวไกล คิดหนัก "อภิปรายไม่ไว้วางใจ" ส.ส.แปรพักตร์หลายคน

ส.ส.พรรคเพื่อไทย 7 คน งดออกเสียง "อภิปรายไม่ไว้วางใจ" ขณะที่ส.ส.พรรคก้าวไกล ออกเสียงหนุน หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย อนุทิน ชาญวีรกูล

เช็คคะแนนโหวตพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและนาย อนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พบว่า มี ส.ส.พรรคเพื่อไทย งดออดเสียง 7 คน ไม่ปรากฎการลงคะแนน 1 คน

 

เพื่อไทย - ก้าวไกล คิดหนัก \"อภิปรายไม่ไว้วางใจ\" ส.ส.แปรพักตร์หลายคน

ส.ส.พรรคเพื่อไทย 7 คน ที่งดออกเสียง อภิปรายไม่ไว้วางใจ พลเอกประยุทธ์ประกอบด้วย
นายจักรพรรดิ ไชยสาส์น
นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์
นายธีระ ไตรสรณกุล
นายนิยม ช่างพินิจ
นางผ่องศรี แซ่จึง
นายวุฒิชัย กิตติธเนศวร
นายสุชาติ ภิญโญ
ขณะที่ นายนพคุณ รัฐผไท ไม่ปรากฎการลงคะแนนพรรคประชาธิปัตย์ เห็นด้วยกับญัตติ(คือไม่ไว้วางใจ)
นายพนิต วิตเศรษฐ์
นายอันวาร์ สาแระ
ขณะนายชวน หลีกภัย งดออกเสียง
ส่วนนางกันตวรรณ ตันเถียร และนายสินิตย์ เลิศไกร  ไม่ปรากฎการลงคะแนน

พรรคก้าวไกล ไม่เห็นด้วยกับญัตติ คือ ไว้วางใจ มี 4 คน คือ
นายเกษมสันต์ มีทิพย์
นายคารม พลพรกลาง
นายพีรเดช คำสมุทร
นายเอกภพ เพียรพิเศษ

ขณะที่นายขวัญเลิศ พานิชมาท งดออกเสียง
ส่วนนายสุฒินันท์ บุญชู ไม่ปรากฎการลงมติ

พรรคเศรษฐกิจไทย ไม่เห็นด้วยกับญัตติ(คือไว้วางใจ) มี 4 คน ประกอบด้วย
นายณัฏฐพล จรัสรพีพงษ์
นายธนะสิทธิ์ โควสุรัตน์
นายธนัสถ์ ทวีเกื้อกูลกิจ
พลตำรวจเอกยงยุทธ เทพจำนงค์

ด้านนายสะถิระ เผือกประพันธุ์ ไม่ปรากฎการลงคะแนน

พรรคเสรีรวมไทย ไม่ปรากฎการลงคะแนน 1 คน คือ นายอำไพ กองมณี
พรรคประชาชาติ ไม่เห็นด้วยกับญัตติ(คือไว้วางใจ) คือ นายอนุมัติ ซูสารอ
พรรคเศรษฐกิจใหม่ เห็นด้วยกับญัตติ (คือไม่วางใจ) คือ นายนิยม วิวรรธนดิฐกุล

ส่วนเสียงโหวต นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
พบว่า มี ส.ส.พรรคเพื่อไทย ไม่เห็นด้วยกับญัตติ คือ ไว้วางใจ 7 คน ไม่ปรากฎการลงคะแนน 1 คนประกอบเช่นเดียวกับพลเอกประยุทธ์
ขณะที่ นายนพคุณ รัฐผไท ไม่ปรากฎการลงคะแนน
ขณะที่นายอนุทิน งดออกเสียงให้ตัวเอง
พรรคประชาธิปัตย์ เห็นด้วยกับญัตติ(คือไม่ไว้วางใจ) คือ นายอันวาร์ สาและ
ส่วน นายชวน หลีกภัย งดออกเสียง
และส่วนนางกันตวรรณ ตันเถียร และนายสินิตย์ เลิศไกร  ไม่ปรากฎการลงคะแนน

พรรคก้าวไกล ไม่เห็นด้วยกับญัตติ คือ ไว้วางใจ มี 5 คน คือ
นายเกษมสันต์ มีทิพย์
นายคารม พลพรกลาง
นายพีรเดช คำสมุทร
นายเอกภพ เพียรพิเศษ
นายขวัญเลิศ พานิชมาท

พรรคเศรษฐกิจไทย งดออกเสียง 3 คน ไม่ปรากฎลงคะแนน 1 คน คือ
นายณัฏฐพล จรัสรพีพงษ์
นายธนะสิทธิ์ โควสุรัตน์
นายธนัสถ์ ทวีเกื้อกูลกิจ

ด้านนายสะถิระ เผือกประพันธุ์ ไม่ปรากฎการลงคะแนน
พรรคเสรีรวมไทย ไม่ปรากฎการลงคะแนน 1 คน คือ นายอำไพ กองมณี
พรรคประชาชาติ ไม่เห็นด้วยกับญัตติ คือ ไว้วางใจ 1 คน คือ นายอนุมัติ ซูสารอ
พรรคเพื่อชาติ งดออกเสียง 1 คน คือ นายศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ
พรรคเศรษฐกิจใหม่ เห็นด้วยกับญัตติ คือ ไม่ไว้วางใจ คือ นายนิยม วิวรรธนดิฐกุล

ติดตาม คมชัดลึก ที่นี่

Line: https://lin.ee/qw9UHd2

YouTube:http:https://www.youtube.com/channel/UCnniqWGq9lOqYd5sGWxVi7w