ข่าว

สอศ. เข็น "Block Course" ปูทางสู่ “บ้านอาชีพ” เรียนจบมีงานทำ?

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

สอศ.ซักซ้อมจัดการเรียนการสอนแบบ Block Course เพื่อปั้นช่างฝีมือปูทางสู่ “บ้านอาชีพ” เรียนจบมีงานทำ ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส สร้างมาตรฐานคุณภาพ เพื่อความยั่งยืน

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมและสร้างความเข้าใจในแนวทางการดำเนินงานโครงการอาชีวศึกษาสร้างช่างฝีมือตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2565 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี

ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่าการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือ ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อสร้างความเข้าใจผู้บริหารสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอาชีวะ สร้างช่างฝีมือ ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส ทั้ง 30 แห่ง ซึ่งเป็นสถานศึกษาใหม่ที่เข้าร่วมโครงการฯ 18 แห่ง ได้เข้าใจในบริบท

ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ

สอศ. เข็น \"Block Course\" ปูทางสู่ “บ้านอาชีพ” เรียนจบมีงานทำ?

 

"และแก่นแท้ในการจัดการเรียนการสอนของโครงการฯ สามารถนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากสถานศึกษา 12 แห่ง ในโครงการระยะที่ 1 เป็นพี่เลี้ยงและต้นแบบ สร้างการขับเคลื่อนนำไปสู่การเพิ่มปริมาณในการสร้างคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส และขยายผลด้านการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนตลอดจนการพัฒนาครูผู้เรียนสู่สถานศึกษาต่าง ๆ"

 

เลขาธิการคณกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวต่อไปว่าการจัดการศึกษาในโครงการฯ ซึ่งตามเจตนารมณ์ของโครงการฯ ไม่ได้เน้นปริมาณเน้นในเรื่องของคุณภาพ สิ่งสำคัญคือเข้ามาเรียนแล้วจะต้องมีอาชีพจบแล้วมีงานทำอย่างแท้จริง ซึ่งการจัดการเรียนการสอนแบบ Block Course นี้จะเป็นกรอบ ของการเรียนอาชีพเพื่อให้มีอาชีพ มีงานทำ

สอศ. เข็น \"Block Course\" ปูทางสู่ “บ้านอาชีพ” เรียนจบมีงานทำ?

สอศ. เข็น \"Block Course\" ปูทางสู่ “บ้านอาชีพ” เรียนจบมีงานทำ?

 

โดย สอศ. มีเป้าหมายเพิ่มเติมในการสร้างและหารายได้ระหว่างเรียนให้แก่ผู้เรียนด้วย “บ้านอาชีพ” สถานที่ฝึกทักษะอาชีพ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ และการให้บริการของผู้เรียน และจะได้นำไปสู่การขยายผลสถานศึกษาในสังกัด พร้อมทั้งเตรียมแผนพัฒนาต่อยอดแก่ผู้เรียนในโครงการฯ

สอศ. เข็น \"Block Course\" ปูทางสู่ “บ้านอาชีพ” เรียนจบมีงานทำ?

 

ซึ่งใช้ระยะเวลาเรียนตามหลักสูตร 1 ปี 10 อาชีพช่างพื้นฐาน (ช่างเขียนแบบ ช่างตะไบ ช่างไม้ ช่างไฟฟ้า ช่างปูน ช่างเหล็ก ช่างเชื่อมและช่างยนต์) +1เกษตร (10+1) ด้วยการสะสมหน่วยกิต หรือ Cradit Bank เพื่อให้ ผู้เรียนในโครงการฯ ได้มีโอกาสไดัรับวุฒิทางการศึกษาเพิ่มขึ้น
 

คมชัดลึก ยังมีเนื้อหาสาระอื่นๆ ดูเพิ่มเติมได้ที่

Website - www.komchadluek.net

LineToday - https://today.line.me/th/v2/publisher/100057

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ