ข่าว

"ราชกิจจานุเบกษา" ประกาศ แต่งตั้ง "อนุสิษฐ คุณากร" เป็น สมาชิกวุฒิสภา คนใหม่

"ราชกิจจานุเบกษา" ประกาศ แต่งตั้ง "อนุสิษฐ คุณากร" เป็น สมาชิกวุฒิสภา คนใหม่
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"ราชกิจจานุเบกษา" เผยแพร่ พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง "อนุสิษฐ คุณากร" เป็นสมาชิกวุฒิสภา คนใหม่ แทน วิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ

(21 ก.ค.2565) เว็บไซด์ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 139 ตอนพิเศษ 170 ง หน้า 1 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เผยแพร่ ประกาศแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา ระบุว่าพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า 
 

ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง สมาชิกวุฒิสภา จำนวน 250 คน ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2562

 

เนื่องด้วย นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ สมาชิกวุฒิสภา ได้ลาออกจากตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา จึงเป็นเหตุให้ตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาว่างลง

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 269 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายอนุสิษฐ คุณากร เป็นสมาชิกวุฒิสภา แทนตำแหน่งที่ว่าง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 18 กรกฎาคม พุทธศักราช 2565 เป็นปีที่ 7 ในรัชกาลปัจจุบัน

ประกาศราชกิจจานุเบกษา

ทั้งนี้ นายอนุสิษฐ คุณากร เกิดเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2498

การศึกษา :

  • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • รัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ โดยมีประสบการณ์ที่สำคัญ :

 

  1. งานด้านการกำหนดและขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคงในด้านต่าง ๆ
  2. การจัดทำแผน/และการฝึกซ้อมแผนบริหารวิกฤตการระดับชาติ
  3. งานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศด้านความมั่นคง
  4. การยกร่างกฎหมายที่เกี่ยวกับความมั่นคง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :

  • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2557
  •  มหาวชิรมงกุฎ พ.ศ. 2552

อนุสิษฐ คุณากร

 

 

 


ติดตาม คมชัดลึก ที่นี่
Line: https://lin.ee/qw9UHd2
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCnniqWGq9lOqYd5sGWxVi7w

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด