ข่าว

ยับยั้ง แต่งตั้งรองอธิการบดี ม."รามคำแหง" 30 คน

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

สภามหาวิทยาลัย ยับยั้ง แต่งตั้งรองอธิการบดี "มหาวิทยาลัยรามคำแหง" 30 คน ระบุ คำนึงถึงความเหมาะสม แนะดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย


ศ.ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  อุปนายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหงกล่าวถึงกรณีเมื่อวันที่ 5 ก.ค.2565 ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยรามคำแหงเพื่อพิจารณาระเบียบวาระ สำคัญ เเต่ปรากฏว่าผู้ช่วยอธิการบดี 10 คน   ทำหนังสือถึงอุปนายกสภามหาวิทยาลัย ทำหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อทวงถาม กรณีสภามหาวิทยาลัย ชะลอการแต่งตั้งรองอธิการบดี 30 คน ตามที่มีการเสนอ ทำให้บุคคลข้างต้นไม่มีโอกาสดำรงตำแหน่งรองอธิดารบดี จึงขอเรียกร้องให้มีการแต่งตั้งรองอธิการบดีทั้ง 30 คน มิเช่นนั้น ผู้ร้องขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการทางกฎหมายกับสภามหาวิทยาลัยนั้น

ในวันนั้นตนในฐานะอุปนายกสภามหาวิทยาลัย ทำหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย และประธานในที่ประชุม  ได้อธิบายให้ที่ประชุมทราบว่า เหตุที่ สภามหาวิทยาลัย ยับยั้งการแต่งตั้งรองอธิการบดี 30คน ไปเมื่อวันที่ 25 เม.ย.2565 ก็  ไม่เคยนำเรื่องนี้ กลับเข้าสู่ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอีกเลย และสภามหาวิทยาลัย ชี้แจงแล้วว่า การแต่งตั้งรองอธิการบดี 30คน จะทำให้มหาวิทยาลัยรามคำแหงมีรองอธิการบดี ที่แต่งตั้งใหม่รวมกับที่แต่งตั้งไปแล้วก่อนหน้านี้รวมทั้งสิ้น 42 คน ซึ่งไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน "ศ.ดร.สมบูรณ์ กล่าว

ศ.ดร.สมบูรณ์  ยังกล่าวอีกว่า การที่อธิการบดีไม่ได้นำเรื่องกลับมาอีกเป็นดุลพินิจของ อธิการบดี สภามหาวิทยาลัย ไม่ได้ขัดขวางการแต่งตั้ง  แต่ทุกอย่างขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและสภามหาวิทยาลัย คำนึงถึงผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยเป็นสำคัญ  ดังนั้น หากกลุ่มอาจารย์ดังกล่าว ต้องการเป็นรองอธิการบดี ก็ควรหารือกับอธิการบดี เพื่อดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย  ไม่ใช่ใช้วิธีเรียกร้องสภามหาวิทยาลัยอย่างไร้เหตุผล  


"การกระทำกับสภามหาวิทยาลัยเช่นนี้มีแต่จะสร้างความแตกแยกและไม่ใช่วิสัยที่วิญญูชนพึงกระทำ "อุปนายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวและว่า ที่ประชุมมีมติส่งเรื่องดังกล่าวให้อธิการบดี ชี้แจงให้กลุ่ม ผู้ช่วยอธิการบดีดังกล่าวเข้าใจและให้คณะกรรมการจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัยพิจารณาว่าการเรียกร้องของคณาจารย์กลุ่มนี้ ผิดจรรยาบรรณของความเป็นอาจารย์หรือไม่ และรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบต่อไป

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ