ข่าว

"เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ" วันนี้เงินเข้า เช็ครอบโอนถัดไป ได้ที่นี่

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ผู้สูงอายุเฮ กรมบัญชีกลาง พร้อมจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษ "เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ" รอบแรก รวม 4 เดือน (เมษายน - กรกฎาคม 2565) เช็ครอบโอนรอบถัดไปที่นี่

กรมบัญชีกลาง เปิดข้อมูล พร้อมจ่าย เงินช่วยเหลือพิเศษ "เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ" เริ่มจ่าย 19 กรกฎาคม 2565 ภายหลังที่ คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อแก้ไขเยียวยาความเดือดร้อนเสียหายในบางกรณี เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจ

 

นางสาววารี แว่นแก้ว รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 อนุมัติการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อแก้ไขเยียวยาความเดือดร้อนเสียหายในบางกรณี การจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษ "เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ" จำนวน 10.94 ล้านคน วงเงิน 8,382.20 ล้านบาท เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ

 

โดย ผู้สูงอายุ ที่ได้รับเงิน "เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ" จะได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ 100 - 250 บาท/คน/เดือน เป็นเวลา 6 เดือน (เมษายน - กันยายน 2565) กรมบัญชีกลาง ในฐานะหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณดังกล่าว เพื่อโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินโดยตรงแทนกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 

โดยจะจ่ายเงินรอบแรกในวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 รวม 4 เดือน (เมษายน - กรกฎาคม 2565) รอบถัดไป ในวันที่ 19 สิงหาคม 2565 และ 19 กันยายน 2565 ตามลำดับ ซึ่งผู้มีสิทธิที่ได้รับเงิน "เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ" จะได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุตามนี้

- เคยได้รับ 600 บาท จะได้รับเงินพิเศษเดือนละ 100 บาท

- เคยได้รับ 700 บาท จะได้รับเงินพิเศษเดือนละ 150 บาท

- เคยได้รับ 800 บาท จะได้รับเงินพิเศษเดือนละ 200 บาท 

- เคยได้รับ 100 บาท จะได้รับเงินพิเศษเดือนละ 250 บาท

 

ทั้งนี้ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center กรมบัญชีกลาง 0 2270 6400 ในวัน เวลาราชการ

ตารางจ่ายเงิน วันที่ 19 ก.ค. 65

 

เพื่อไม่พลาด ข่าวสารต่างๆ คมชัดลึก ไปที่
Website -  https://www.komchadluek.net/
Facebook - https://www.facebook.com/komchadluek
LineToday - https://today.line.me/th/v2/publisher/100057

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด