ข่าว

"ครม." เคาะต่อ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน 2 เดือนคุมโควิด-รับมือหยุดยาววันสำคัญทางศาสนา

"ครม." เคาะต่อ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน 2 เดือนคุมโควิด-รับมือหยุดยาววันสำคัญทางศาสนา
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

จับตาประชุม "ครม." วันนี้ ต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ออกไป 2 เดือน ส.ค.- ก.ย. นี้เพื่อควบคุมสถานการณ์โควิด-19 รวมทั้งเตรียมพร้อมรับหยุดยาววันสำคัญทางศาสนาของหน่วยงานต่าง ๆ ในเรื่องการเดินทาง การท่องเที่ยวและสาธารณสุขและการรับมือ อภิปรายไม่ไว้วางใจที่จะมีขึ้นสัปดาห์หน้า

วันที่ 12  ก.ค. 65 การประชุม "ครม." วันนี้ จะมีการหารือเกี่ยวกับการรับมืออภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลที่จะเริ่มขึ้นในสัปดาห์หน้า การหารือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์ Ba.4 Ba.5 ที่เพิ่มขึ้นโดยในวันนี้ "ครม." จะเห็นชอบมติ ศบค.รวมถึงการต่อ "พ.ร.ก.ฉุกเฉิน" ออกไป 2 เดือน ในเดือน ส.ค.และก.ย.นี้ เพื่อควบคุมสถานการณ์โควิด-19

 

นอกจากนี้ "ครม." จะหารือเกี่ยวกับวันหยุดยาววันที่ 13 – 17 กรกฎาคมนี้  ซึ่งเป็นวันสำคัญทางศาสนาทั้งวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาโดยต้องรอดูว่าจะมีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านต่าง ๆ เช่น การเดินทาง การท่องเที่ยว และสาธารณสุข เตรียมความพร้อมในเรื่องใดเพิ่มเติมด้วย 
 

นอกจากนี้ยังมีวาระที่เข้าสู่ "ครม." ดังนี้

 

-การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอความเห็นชอบการกู้เงินในประเทศเพื่อเป็นเงินลงทุนสำหรับการลงทุนในแผนงานระยะยาวใหม่ ปี 2565

 

-กระทรวงมหาดไทยขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นให้กับโรงเรียนที่ประสบภัยธรรมชาติในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


ติดตามข่าวสาร คมชัดลึก อื่นๆ ได้ที่
Facebook - https://www.facebook.com/komchadluek
LineToday- https://today.line.me/th/v2/publisher/100057
 

-ก.พ.ร.เสนอหลักการในการปรับปรุงพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

 

-ร่างปฏิญญาระดับรัฐมนตรีของการประชุมเวทีหารือทางการเมืองระดับสูงว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน ( High- Level Political Forum on Sustainable Development : HLPF) ประจำปี ค.ศ.2022

 

-สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาสับปะรดแห่งชาติ ครั้งที่ 1 /2565

 

-รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีที่สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 (กองทุนเพื่อผู้ที่เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาและเงินทุนหมุนเวียนเพื่อให้ข้าราชการสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรกู้ยืมเพื่อชำระหนี้สิน)

 

-กระทรวงการอุดมศึกษาฯเสนอขออนุมัติเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

 

-การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ นางเพชรรัตน์ เสรีพันธ์พานิช สำนักนายกรัฐมนตรี ให้ดำรงตำแหน่งประเภทนักวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ   

 

-ผลการเยือนญี่ปุ่นของนายกรัฐมนตรีในโอกาสเข้าร่วมการประชุม Nikkei Forum ครั้งที่ 27

 

-ผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน สมัยพิเศษ (AEMs’ Special Meeting) ณ เกาะบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

 

เพื่อไม่พลาด ข่าวสารต่างๆ คมชัดลึก ไปที่
Website -  www.komchadluek.net
Facebook - https://www.facebook.com/komchadluek
LineToday- https://today.line.me/th/v2/publisher/100057

logoline
logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด