ข่าว

มติ "มส." แต่งตั้ง "พระพรหมโมลี" ขึ้นเป็น เจ้าอาวาส วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

มติทีประชุม มหาเถรสมาคม "มส." แต่งตั้ง "พระพรหมโมลี" ขึ้นเป็นเจ้าอาวาส วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ตามหนังสือเสนอของ เจ้าคุณธงชัย

11 ก.ค.2565  ที่วัดบวรนิเวศวิหาร นายสิทธา มูลหงษ์ โฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) แถลงผลการประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ครั้งที่ 18/2565 ว่า ที่ประชุมมส.มีมติตามที่สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธัมมธโช) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม กรรมการ มส. เจ้าคณะใหญ่หนกลาง ได้มีหนังสือขอเสนอแต่งตั้งเจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดปากน้ำ ระบุว่า 

 

 

นายสิทธา มูลหงษ์ โฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.)

 

 

พระธรรมวชิรเมธี (มีชัย วีรปัญโญ) เจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนารามเจ้าคณะภาค 1 แจ้งว่า สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ มรณภาพเมื่อวันที่ 9 ธ.ค.2564 เป็นเหตุให้ผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ว่างลง นั้น เพื่อให้การคณะสงฆ์วัดปากน้ำ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

 

 

พระพรหมโมลี (สุชาติ ธัมมรตโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ

 

 

เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร จึงเสนอแต่งตั้ง พระพรหมโมลี (สุชาติ ธัมมรตโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ เจ้าคณะภาค 5 ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ และผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ

 

 

 

พระพรหมโมลี นามเดิม สุชาติ สอดสี ฉายา ธมฺมรตโน เป็นรักษาการเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ เจ้าคณะภาค 5 รักษาการเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ แม่กองบาลีสนามหลวง เลขานุการแม่กองงานพระธรรมทูต รองประธานคณะพระธรรมจาริก หัวหน้าพระธรรมทูตสายที่ 3 ประธานคณะเลขานุการผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เลขาธิการสมัชชามหาคณิสสร


พระพรหมโมลี บรรพชา วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2508 ณ วัดเกาะ ตำบลวังหว้า อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีพระครูวรนาถรังษี หรือหลวงพ่อปุย วัดเกาะ เป็นพระอุปัชฌาย์

 

บรรพชาศึกษาเล่าเรียนจนสอบไล่ได้เปรียญธรรม 9 ประโยค ต่อมาอุปสมบทเป็นนาคหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่9) เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2519 ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยมีสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ฟื้น ชุตินฺธโร) วัดสามพระยา เป็นพระอุปัชฌาย์ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (นิยม ฐานิสฺสโร) วัดชนะสงคราม ครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่พระธรรมปิฎก เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่พระธรรมธีรราชมหามุนี เป็นพระอนุสาวนาจารย์

 

วิทยฐานะ
พ.ศ. 2507 จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนวัดเกาะ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
พ.ศ. 2510 สอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
พ.ศ. 2519 สอบไล่ได้เปรียญธรรม 9 ประโยค สำนักเรียนวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ
พ.ศ. 2527 จบการศึกษาปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. - จบการศึกษาปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 

อัพเดทประเด็นที่เป็นกระแส กับ คมชัดลึก เพิ่มเติม ที่นี่
Facebook - https://www.facebook.com/komchadluek
Twitter - https://twitter.com/Kom_chad_luek
Instagram - https://www.instagram.com/komchadluek_online/
 

 

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ