ข่าว

"มทรส." ชูเสริม หลักสูตรCWIE เรียนจบมีงานทำ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

หลักสูตรสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน หรือ หลักสูตรCWIE "มทรส." เน้นบัณฑิตนักปฏิบัติ มัดใจผู้ประกอบการ เรียนจบมีงานทำ

นายธีรพล ขุนเมือง อดีตอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ หรือ “มทรส.” ในฐานะประธานคณะกรรมการกำกับนโยบายสหกิจศึกษา เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการกำกับนโยบายเศรษฐกิจศึกษา ประจำเดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมาว่า ที่ประชุมมอบนโยบายในการมุ่งเน้นให้นักศึกษาของ มทรส.เมื่อ เรียนจบมีงานทำ ซึ่งจะต้องมีสมรรถนะที่ดี ในแต่ละสาขาอาชีพในกระบวนการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อก้าวสู่การทำงานได้ทันที 

สนองความต้องการกำลังคนของประเทศและเป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตได้แก่ สถานประการ(สปก.)ต่างๆ และหากไม่ทำงานใน สปก.ก็สามารถปฏิบัติงานในชุมชน หรือประกอบอาชีพอิสระได้อย่างมั่นคง จึงเน้นเสริมเติมหลักสูตรสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน หรือ หลักสูตรCWIE(Cooperative and Work Intergrated Education) ได้แก่หลักสูตรการเรียนการสอนในลักษณะร่วมผลิตบัณฑิต ระหว่างสถานประกอบการ และสถาบันอุดมศึกษา(ภาครัฐ เอกชน ชุมชน)เพื่อเตรียมความพร้อมสู่โลกการทำงานจริงได้ทันที 

ไม่เพียงเท่านั้น หลักสูตรCWIE มีสมรรถนะตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน สามารถพัฒนาอาชีพในปัจจุบันและเตรียมพร้อมรองรับตำแหน่งงานในอนาคต โดยเข้าไปเรียนรู้ใน สปก.มากขึ้นในลักษณะ“โรงงานโรงเรียน”ฝึกปฏิบัติร้อยละ 70 ทฤษฎีร้อยละ 30

 

"นอกจากนักศึกษาจะได้เรียนรู้การใช้ชีวิตจริงในการทำงานร่วมกับคนอื่นแล้ว ยังจะได้เรียนรู้กับการใช้เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยของภาคเอกชน และเมื่อจบการศึกษา สปก.ก็พร้อมที่จะรับนักศึกษาเข้าทำงานทันที เพราะมีความพร้อมในการทำงานแล้ว โดยฝึกปฏิบัติเพิ่มขึ้นจากระบบสหกิจศึกษาเดิม ระยะเวลา4 เดือนเป็น 8 เดือน"

 

นายธีรพล กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติ จุดเน้นที่ต้องดำเนินการก่อนในเบื้องต้น คือต้องสร้างความรู้ความเข้าใจใน หลักสูตรCWIE ให้กับอาจารย์และบุคลากรของ มทรส.ทุกคณะ โดยจัดทำโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดหลักสูตรสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ซึ่งจัดอบรมไปแล้วจำนวน 212 คน และร่วมกับ มทร.อื่นอีก 402 คน ใน 3 หลักสูตร 

 

ได้แก่

  • 1.หลักสูตรคณาจารย์นิเทศ
  • 2. หลักสูตรผู้นิเทศ CWIEใน สถานประกอบการ
  • 3. หลักสูตรผู้ปฏิบัติสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 

 

นอกจากนั้น ยังส่งตัวแทนทั้งจากคณาจารย์และบริษัทที่ร่วมดำเนินการสหกิจศึกษา(บริษัทไทยออโต้ทูลส์ จำกัด)เข้าร่วมอบรม ที่จัดโดยเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน ด้วยเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของรับผิดชอบงานในแต่ละส่วนและสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพสามารถดำเนินงานจัดหลักสูตรสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการทำงานCWIE เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ฯซึ่งมั่นใจว่าคณาจารย์ บุคลากรและผู้แทน สปก.จะได้ร่วมออกแบบวิธีการเรียนการสอนนักศึกษา ของ “มทรส.” ให้เป็นนักปฏิบัติมืออาชีพ จบออกมามีงานทำอย่างแน่นอน 

 

ทั้งนี้ ในภาคการศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในรายวิชาสหกิจศึกษาแล้ว 672 คนในสถานประกอบการ 411 แห่ง(ข้อมูลณวันที่ 11 มิ.ย 2565)

 

ติดตามข่าวสาร คมชัดลึก อื่นๆ ได้ที่

Facebook - https://www.facebook.com/komchadluek

LineToday - https://today.line.me/th/v2/publisher/100057

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด