ข่าว

อานิสงส์ "ครูจุ๊บแจง" ศธ. เตรียมรื้อกฎห้าม ครูสตรี ประกวดนางงาม

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ไม่สูญเปล่า อานิสงส์ "ครูจุ๊บแจง" ถอนตัว Miss Universe Thailand 2022 ศธ. เตรียมรื้อ กฎห้ามครูสตรี ประกวดนางงาม ที่บังคับใช้ตั้งแต่ พ.ศ.2504 หรือ 61 ปี

วิชาชีพครู นอกจากจำเป็นทุกอย่างแล้ว ยังเจอกฏห้าม “ครูสตรี” เข้าประกวดนางงามทุกประเภทอีกอ้ดวย ล่าสุด มีความเคลื่อนไหวในเรื่องนี้จากระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)

 

นายวีระ แข็งกสิการ โฆษกกระทรวงศึกษาธิการ (โฆษก ศธ.)กล่าวถึงจากกรณี ครูจุ๊บแจง หรือ นางสาวกนกวรรณ ชูสุข ผู้เข้าประกวด Miss Universe Thailand 2022ประกาศถอนตัวจากการประกวด

 

เนื่องจากกฎระเบียบข้อบังคับว่าด้วยเรื่องวินัยข้าราชการครู ว่า จากการตรวจสอบพบว่า เป็นหนังสือกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ที่ ศธ.14222/2504 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2504

โดยกำหนดว่า กระทรวงศึกษาธิการ ไม่อนุญาตให้ครูสตรีในสถานศึกษาสังกัด ศธ. เข้าประกวดนางงาม ตลอดจนการประกวด หรือแสดงแบบเครื่องแต่งกายสตรี ไม่ว่าการประกวดนั้นจะเรียกชื่ออย่างไร และผู้ใดเป็นผู้จัด หากฝ่าฝืนอาจได้รับการพิจารณาลงโทษถึง ให้ออกจากราชการ

 

ซึ่งเป็นคำสั่งการที่มีมาตั้งแต่ พ.ศ. 2504 หรือกว่า 61 ปีมาแล้ว โดยกฎระเบียบดังกล่าวอาจมีเจตนารมณ์มาจากการเข้าประกวดที่ผู้สมัครจะต้องมีการเก็บตัวเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ จะทำให้ไม่สามารถทุ่มเทให้กับการสอนตามหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ ถึงแม้ว่าจะสามารถใช้วันลาได้ แต่ก็ไม่เข้ากรณีทั้งการลากิจหรือลาป่วย

“ในอดีตที่มีการออกกฎระเบียบดังกล่าวก็อาจจะสอดคล้องกับบริบทและเหตุการณ์ในสมัยนั้นๆ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการตระหนักดีว่า ระเบียบนี้ใช้มานานมากแล้ว ตั้งแต่ปี 2504 และในยุคสมัยนี้ ผู้หญิงมีความรู้ มีความสามารถ มีศักยภาพ มีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและผู้อื่น ยิ่งผู้เป็นครูที่อยู่ในวิชาชีพครู ซึ่งเป็นวิชาชีพชั้นสูง" โฆษกกระทรวงศึกษาธิการ

 

โดยล่าสุด นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(รมว.ศธ.)ได้มอบหมายให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ไปหารือร่วมกันว่า ควรปรับปรุงกฎระเบียบต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป

 

แต่ยังคงมีภาพลักษณ์ที่ดีของครู ซึ่งต้องเป็นต้นแบบให้แก่นักเรียน ยึดถือจรรยาบรรณครู และประมวลจริยธรรมของครู รวมถึงต้องขอชื่นชมครูจุ๊บแจงที่ให้ความสำคัญกับนักเรียนเป็นอันดับแรก สะท้อนให้เห็นจิตวิญญาณความเป็นครูที่ดี

 

ติดตามข่าวสาร คมชัดลึก อื่นๆ ได้ที่

Facebook - https://www.facebook.com/komchadluek

LineToday - https://today.line.me/th/v2/publisher/100057

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ