ข่าว

วิธีเช็กสิทธิ และปฏิทิน "เงินอุดหนุนบุตร" ปี 2565 ครึ่งปีหลัง เงินเข้าวันไหน

วิธีเช็กสิทธิ และปฏิทิน "เงินอุดหนุนบุตร" ปี 2565 ครึ่งปีหลัง เงินเข้าวันไหน
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

รายละเอียดวิธีเช็กสิทธิรับ "เงินอุดหนุนบุตร" 600 บาท พร้อมขั้นตอนลงทะเบียนรับค่าเลี้ยงดูบุตร ปี 2565 ครึ่งปีหลังเงินเข้าอีกทีวันไหนบ้าง

"เงินอุดหนุนบุตร" หรือ เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดู "เด็กแรกเกิด" เป็นมาตรการช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 6 ปี สำหรับกลุ่มผู้ปกครองที่มีรายได้น้อย ซึ่งอยู่ในความดูแลของกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  โดยผู้มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาต้องมีข้อมูลปรากฎในระบบฐานข้อมูลของโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

 

ปฏิทินการจ่าย "เงินอุดหนุนบุตร" ปี 2565 ครึ่งปีหลัง

เดือนกรกฎาคม 2565

- วันศุกร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2565

เดือนสิงหาคม 2565
- วันพุธ ที่ 10 สิงหาคม 2565

เดือนกันยายน 2565
-  วันศุกร์ ที่ 9 กันยายน 2565 

 

 

เช็กสิทธิ รับ "เงินอุดหนุนบุตร" ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. ไปที่เว็บไซต์ ระบบตรวจสอบสถานะสิทธิฯ หรือ โหลดแอป "ทางรัฐ" บน Play Store / App Store

2. กรอกเลขประจำตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียน (ผู้ปกครองที่ยื่นขอรับสิทธิ)

3. กรอกเลขประจำตัวประชาชนเด็กแรกเกิด (ดูได้จากใบเกิด หรือ สูติบัตร)

4. กรอกรหัสที่ปรากฏตามรูปภาพบนเว็บไซต์

5. กด ค้นหาข้อมูล

 

เกณฑ์การรับสิทธิ "เงินอุดหนุนบุตร"

สำหรับผู้ปกครองที่ต้องการเข้าร่วมโครงการเงินอุดหนุนบุตร ต้องลงทะเบียนที่สำนักงานเขต องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาล หรือศาลาว่าการเมืองพัยา แล้วแต่พื้นที่ที่อาศัยอยู่ โดยผู้ลงทะเบียนและเด็กจะต้องเข้าเกณฑ์การรับสิทธิดังต่อไปนี้

ผู้ลงทะเบิยน (ผู้ปกครอง)
- มีสัญชาติไทย
- รับเด็กแรกเกิดไว้ในอุปการะและอาศัยอยู่ร่วมกับเด็กแรกเกิด
- ครอบครัวที่มีรายได้น้อย (สมาชิกในครัวเรือนจะต้องมีรายได้ไม่เกินคนละ 100,000 บาทต่อปี)
- ไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน

เด็กแรกเกิด
- มีสัญชาติไทย
- เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป

 

เอกสารที่ต้องใช้สำหรับลงทะเบียน
1. แบบคำร้องขอลงทะเบียน (ดร.01)

2. แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร. 02)

3. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียน (ผู้ปกครอง)

4. สูติบัตรเด็กแรกเกิด (ใบเกิด)

5. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ฮอมสิน หรือ ธ.ก.ส. ของผู้ลงทะเบียน (ผู้ปกครอง)

6. สมุดบันที่กสุขภาพแม่และเด็ก

7. ใบรับรองเงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได้ของทุกคนในครัวเรือนที่มีรายได้ประจำ

8. สำเนาเอกสารหรือบัตรข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรแสดงสถานะหรือตำแหน่ง หรือเอกสารอื่นใดที่แสดงตนของผู้รับรองคนที่ 1 และผู้รับรองคนที่ 2


วงเงินช่วยเหลือ "เงินอุดหนุนบุตร"

จ่ายเป็นรายเดือนเดือนละ 600 บาท โดยจะได้รับสิทธิรับเงินอุดหนุนบุตรจนเต็กอายุ 6 ปี หากได้สิทธิย้อนหลังจะจ่ายเงินอุดหนุนย้อนหลังให้ตามสิทธิด้วย

 

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ในวันและเวลาราชการ ได้ที่ โทร. 02
651-6534, 02-651-6920 02-651-6902 หรือ 02-255-5250 ต่อ 121, 122, 123, 147, 152

 

เพื่อไม่พลาด ข่าวสารต่างๆ คมชัดลึก ไปที่
Website -  www.komchadluek.net
Facebook - https://www.facebook.com/komchadluek
LineToday - https://today.line.me/th/v2/publisher/100057


 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด