ข่าว

AIS ทุ่ม 3.2 หมื่นล้าน เทคโอเวอร์ 3BB ลุยขยายเครือข่ายเน็ตครอบคลุมทั่วไทย

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

AIS ประกาศ ทุ่ม 3.2 หมื่นล้าน เทคโอเวอร์ 3BB จากกลุ่ม JAS และซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเตอร์เน็ต จัสมิน คาดดำเนินการเสร็จสิ้นต้นปี 2566

4 ก.ค.2565  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกั (มหาชน)   หรือ AIS  โดยนายธีร์ สีอัมพรโรจน์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS ทำหนังสือลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 แจ้งกรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเข้าซื้อหุ้นใน บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) และซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน เนื้อหาระบุว่า

 

เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2565 คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติให้ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ("AWN") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 และเหรือ บุคคลที่ AWN กำหนด (รวมเรียกว่า "ผู้ซื้อ") ดำเนินการดังต่อไปนี้

 

AIS ทุ่ม 3.2 หมื่นล้าน เทคโอเวอร์ 3BB ลุยขยายเครือข่ายเน็ตครอบคลุมทั่วไทย

 

 

1. เข้าซื้อหุ้นในบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) ("TTTBB") จำนวน 7,529,242,385 หุ้น คิดเป็น สัดส่วนร้อยละ 99.87 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ TITBB จากบริษัท อคิวเมนท์ จำกัด ("ACU") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ("JAS") ซึ่งรวมถึงการได้มาซึ่งบริษัทย่อยของ TTTBB อีกสองบริษัท คือ บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด และบริษัท อิน คลาวด์ จำกัด และการได้มา ซึ่ง บริษัท ทรี บีบี จำกัด ตามเงื่อนไขบังคับก่อน คิดเป็นมูลค่ารวม 19,500 ล้านบาท

2. เข้าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (“JASIF”) จาก JAS จำนวน 1,520,000,000 หน่วย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19.00 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของ JASIF ในราคาหน่วยละ 8.5 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 12,920 ล้านบาท 

ทั้งนี้ รวมเรียกทั้งสองธุรกรรมว่า ”ธุรกรรมซื้อหุ้นและซื้อหน่วยลงทุน” มีมูลค่ารวม 32,420 ล้านบาท 

 

ติดตาม คมชัดลึก เพิ่มเติม คลิ๊ก
Facebook - https://www.facebook.com/komchadluek
Instagram - https://www.instagram.com/komchadluek_online/


 


 

 

ธีร์ สีอัมพรโรจน์

 

โดย AWN จะยื่นเรื่องขออนุญาตในการเข้าทำธุรกรรมจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ซึ่งภายหลังจากการได้รับอนุญาตแล้ว จึงจะลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นและหน่วยลงทุน โดยบริษัทฯ คาดว่าธุรกรรมซื้อหุ้นและซื้อหน่วยลงทุนจะเสร็จสมบูรณ์ภายในไตรมาส 1 ของปี 2566 ถ้าได้รับการอนุมัติจาก กสทช.

 

 

ธีร์ สีอัมพรโรจน์

 

 

ทั้งนี้  3BB มีลูกค้าที่ใช้บริการอยู่  3.6 ล้านราย เมื่อรวมกับลูกค้าของ AIS ไฟเบอร์  ที่มีอยู่เดิม 1.8 ล้านราย จะทำให้ AIS มีลูกค้ารวมทั้งสิ้น  5.4 ล้านราย ขึ้นเป็นผู้นำอันดับ 1 แซงหน้า ทรู ออนไลน์ ที่มีลูกค้าอยู่  4.7 ล้านราย

 

 

ติดตาม คมชัดลึก เพิ่มเติม คลิ๊ก
Facebook - https://www.facebook.com/komchadluek
Instagram - https://www.instagram.com/komchadluek_online/
LineToday - https://today.line.me/th/v2/publisher/100057
 

 

 

logoline