ข่าว

หนุนกทม.จัดที่ "ชุมนุม" จตุพรประเดิม "ลานคนเมือง" เย็นวันนี้

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"นิด้าโพล" 84% หนุน กทม.จัดสถานที่ "ชุมนุม" สาธารณะ จตุพร พรหมพันธ์ นำทีมประเดิม "ลานคนเมือง" ถกปัญหา "ราคาน้ำมัน" เย็นวันนี้

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น นิด้าโพล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “กทม. ไฟเขียว 7 สถานที่ จัดชุมนุมได้” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน 2565 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่กรุงเทพมหานคร กระจายทุกระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการจัดให้มีสถานที่ใช้สำหรับการชุมนุมสาธารณะ 7 แห่ง ในกรุงเทพฯ

 

การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ นิด้าโพล สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย  (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่น ร้อยละ 97.0

 

เมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อคำสั่งผู้ว่าฯ กทม. ในการจัดให้มีสถานที่ใช้สำหรับการชุมนุมสาธารณะ 7 แห่ง ในกรุงเทพฯ พบว่า ตัวอย่าง
ร้อยละ 54.89 ระบุว่า เห็นด้วยมาก เพราะเป็นการจัดระเบียบให้การชุมนุมอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสม ไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น ไม่กีดขวางการจราจร และเจ้าหน้าที่สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง ขณะที่บางส่วนระบุว่า เป็นการเปิดพื้นที่ให้ประชาชนสามารถแสดงออกทางความคิดได้
ร้อยละ 29.16 ระบุว่า ค่อนข้างเห็นด้วย เพราะ ทำให้การชุมนุมเป็นระเบียบ ไม่วุ่นวาย เจ้าหน้าที่สามารถดูแลและควบคุมได้

 

หนุนกทม.จัดที่ "ชุมนุม" จตุพรประเดิม "ลานคนเมือง" เย็นวันนี้

 

ขณะที่บางส่วนระบุว่า ไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน
ร้อยละ 9.16 ระบุว่า ไม่เห็นด้วยเลย เพราะทำให้เกิดการชุมนุมบ่อยครั้งขึ้น สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง อาจทำให้เกิดการทะเลาะวิวาท และความขัดแย้งในสังคม
ร้อยละ 6.71 ระบุว่า ไม่ค่อยเห็นด้วย เพราะ การชุมนุมสร้างความวุ่นวาย ทำให้ประชาชนในบริเวณใกล้เคียงได้รับความเดือดร้อน กังวลว่าเจ้าหน้าที่จะไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ ขณะที่บางส่วนระบุว่า กังวลว่าจะเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จากการชุมนุม
และร้อยละ 0.08 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ติดตามข่าวสาร คมชัดลึก อื่นๆ ได้ที่
Facebook - https://www.facebook.com/komchadluek
LineToday - https://today.line.me/th/v2/publisher/100057
 

เมื่อถามว่าหากมีการชุมนุมที่ไม่ได้อยู่ในสถานที่ที่จัดไว้ให้ แต่ไปอยู่บนท้องถนนแทนผู้ว่าฯ กทม. ควรดำเนินการอย่างไร
ตัวอย่าง ร้อยละ 40.08 ระบุว่า ไม่อำนวยความสะดวกในการชุมนุม (เช่น ไม่จัดห้องน้ำให้) และดำเนินการตามกฎหมายต่อผู้ชุมนุม
รองลงมา ร้อยละ 36.79 ระบุว่า อำนวยความสะดวกในการชุมนุมเหมือนเดิม
ร้อยละ 22.44 ระบุว่า ไม่อำนวยความสะดวกในการชุมนุม (เช่น ไม่จัดห้องน้ำให้) เท่านั้น
และร้อยละ 0.69 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

 

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงความเชื่อมั่นของประชาชนต่อ กทม. ในการควบคุมการชุมนุมในกรุงเทพฯ ให้เป็นไปตามประกาศ กทม. เรื่อง จัดให้มีสถานที่เพื่อใช้สำหรับการชุมนุมสาธารณะ พบว่า
ตัวอย่าง ร้อยละ 36.18 ระบุว่า ค่อนข้างเชื่อมั่น
รองลงมาร้อยละ 26.26  ระบุว่า ไม่ค่อยเชื่อมั่น
ร้อยละ 22.60 ระบุว่า เชื่อมั่นมาก
ร้อยละ 14.65 ระบุว่า ไม่เชื่อมั่นเลย
และร้อยละ 0.31 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

หนุนกทม.จัดที่ "ชุมนุม" จตุพรประเดิม "ลานคนเมือง" เย็นวันนี้

ที่ลานคนเมืองเวลา 16.00 น.วันนี้ คณะหลอมรวมประชาชนนำโดย จตุพร พรหมพันธ์ และ นิติธร ล้ำเหลือ จัดเสวนาเวทีสาธารณะทวงคืนพลังงานให้ประชาชน  หลังจากรัฐบาลยังไม่สามารถแก้ปัญหาราคาน้ำมันที่ปรับเพิ่มขึ้นเกือบทุกวันได้  ประเดิมการเปิดพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนได้แสดงออกทางการเมือง

เพื่อไม่พลาด ข่าวสารต่างๆ คมชัดลึก ไปที่
Website -  http://www.komchadluek.net
Facebook - https://www.facebook.com/komchadluek
LineToday - https://today.line.me/th/v2/publisher/100057

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ