ข่าว

คนไทยเตรียมรับมือก๊าซหุงต้ม ขึ้นราคาวันนี้วันแรก 395บาทต่อถัง 15 กก.

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ดีเดย์ ขึ้นราคาก๊าซหุงต้มวันนี้วันแรก ขนาดถัง 15 กก. ราคาจะขยับขึ้นมาอยู่ที่ 378 บาท หลังจากนี้จะทยอยปรับขึ้นราคาอีก 2 ครั้ง คือ ในเดือน ส.ค. ขึ้นอีก 15 บาท ทำให้ราคาขยับไปอยู่ที่ 393 บาทต่อถัง และในเดือน ก.ย. อีก 15 บาท โดยราคาต่อถังจะอยู่ที่ 408 บาทต่อถัง 15 กก.

นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน ระบุว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.)  วันที่ 15 มิ.ย. 65 มีมติเห็นชอบให้ทยอยปรับราคา LPG ขึ้นกิโลกรัม (กก.) ละ 1 บาท ส่งผลให้ก๊าซหุงต้มขนาดถัง 15 กก. โดยราคาจะขยับขึ้นมาอยู่ที่ 378 บาท  โดยมีผลตั้งแต่วันนี้ ( 1 ก.ค.2565 )  และจะทยอยปรับขึ้นอีก 15 บาท ในเดือน ส.ค. ซึ่งจะทำให้ราคาขยับไปอยู่ที่ 393 บาทต่อถัง 15 กก. และขยับขึ้นเป็น 408 บาทต่อถัง 15 กก.ในเดือนก.ย.  แต่ภาครัฐยังช่วยเหลือส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มแก่ผู้มีรายได้น้อย ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 100 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.-30 ก.ย.2565 
 
สำหรับราคา "ก๊าซหุงต้ม" นั้น มีการปรับขึ้นมาแล้ว 3 ครั้ง ใน 3 เดือน ประกอบด้วย 


เดิมตรึงราคา 318 บาทต่อถัง 15 กก. 


เดือนเมษายน 2565 ขึ้นเป็น 333 บาทต่อถัง 15 กก. 


เดือนพฤษภาคม 2565 ที่ราคา 348 บาทต่อถัง 15 กก. 


เดือนมิถุนายน 2565 ราคา 363 บาทต่อถัง 15 กก. 

โดย กบง. ได้มอบหมายให้กรมธุรกิจพลังงานจัดทำคำขอรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
เพื่อใช้สำหรับดำเนินโครงการยกระดับความช่วยเหลือส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มแก่ผู้มีรายได้น้อย ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสำหรับผู้ใช้สิทธิ 4 ล้านราย รวมเงินงบประมาณ 220 ล้านบาท 

 


 

ที่ผ่านมา บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้ขยายระยะเวลาตรึงราคาขายปลีกก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (เอ็นจีวี) ที่ 15.59 บาทต่อก.ก. และขยายระยะเวลาตรึงราคาขายปลีกเอ็นจีวี สำหรับผู้ประกอบอาชีพขับขี่รถแท็กซี่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่ 13.62 บาทต่อก.ก. ในโครงการ “เอ็นจีวี เพื่อลมหายใจเดียวกัน” ออกไปอีก 3 เดือน จนถึงวันที่ 15 ก.ย.2565 รวมเป็นเงินอีกกว่า 2,800 ล้านบาท
 

logoline
logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด