ข่าว

"ก.แรงงาน" กระตุ้น "สถานประกอบการ" ทำงานอย่างไรให้ปลอดภัย

"ก.แรงงาน" กระตุ้น "สถานประกอบการ" ทำงานอย่างไรให้ปลอดภัย
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

นายกรัฐมนตรี เปิดงาน THAILAND [email protected]#34 กระตุ้น"สถานประกอบการ"ทำงานด้วยความปลอดภัย ยกระดับพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 34

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานเปิดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 34 THAILAND [email protected] โดยมี นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยนายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน และคณะผู้บริหาร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2565 

 

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับสถานประกอบกิจการที่ได้รับรางวัลแห่งความสำเร็จและน่าภาคภูมิใจ จากการที่บุคลากรทุกคนทุกระดับในองค์กรมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน  รัฐบาลได้วางโรดแมปสำคัญด้านแรงงาน ซึ่งกระทรวงแรงงานได้เร่งแก้ไขและคลี่คลายปัญหาไปได้หลายเรื่อง เช่น การป้องกันแก้ไขปัญหาขบวนการค้ามนุษย์ ต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง เป็นต้น 

สำหรับนโยบายด้านการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน รวมทั้งการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม รัฐบาลได้เร่งดำเนินนโยบายเศรษฐกิจ ทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและคมนาคม การอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ และส่งเสริมโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ แต่การขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจดังกล่าวเหล่านี้ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ได้ต้องอาศัยฟันเฟืองสำคัญที่สุด คือ แรงงาน ดังนั้น จึงขอให้ทุกคนช่วยกันยกระดับพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยการสร้างระบบการเรียนรู้ ฝึกคนให้มีคุณภาพ มีวินัย มีความเอื้ออาทร ตระหนักรู้ที่จะดูแลตนเอง ครอบครัว และสังคมให้มีความมั่นคงปลอดภัย 

"ผมเชื่อว่าเราทุกคนตระหนักดีว่าการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในสังคมบ้านเราไม่ใช่เรื่องง่าย และคงต้องใช้เวลามากพอสมควร กระทรวงแรงงานเองจึงต้องส่งเสริมคุณภาพชีวิตของแรงงานเป็นเป้าหมายสำคัญ ทั้งเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความผาสุกที่ยั่งยืนของแรงงาน ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกัน ต้องมองสภาพการทำงานในอนาคตให้ทันกับสถานการณ์และวิถีการเปลี่ยนแปลง เพื่อเตรียมการสนับสนุนส่งเสริมให้แรงงานยังคงได้ทำงานในสภาพแวดล้อมการทำงานที่เหมาะสม ปลอดอุบัติเหตุและโรคจากการทำงานในทุกสภาพการณ์"

ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้กระทรวงแรงงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดขึ้นเพื่อให้นายจ้าง-ลูกจ้าง ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ภายใต้แนวคิด "ร่วมสร้างวัฒนธรรมไทยเชิงป้องกัน สู่ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความผาสุกที่ยั่งยืน" โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย พิธีมอบรางวัลแก่สถานประกอบกิจการที่ไม่มีอุบัติเหตุจนเป็นเหตุให้ลูกจ้างต้องหยุดงาน และมีการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยฯ อย่างเป็นระบบ มีการสัมมนาวิชาการ ในรูปแบบ On Site และ Online การแสดงนิทรรศการและการสาธิตด้านความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งกิจกรรมการประกวดและสาระบันเทิงด้านความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อให้กลุ่มบุคคล และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทางวิชาการ พัฒนาแนวคิดและวิธีการแก้ไขปัญหา โดยในปีนี้จะดำเนินการขับเคลื่อนค่านิยมร่วมความปลอดภัย 3 ด้าน คือ การมีสติรู้ตัว วินัยถูกต้อง เอื้ออาทรใส่ใจ อย่างจริงจังและต่อเนื่อง

 

สำหรับบรรยากาศภายในงานมีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ประกอบการระดับแพลทินัม ที่รณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2565 จำนวน 38 แห่ง และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณโครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 27 แห่ง และมอบรางวัลการประกวดโครงงานพัฒนานวัตกรรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ประจำปี 2565 จำนวน 5 รางวัล

มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ประกอบการ

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด