ข่าว

"นายกฯ" ลงพื้นที่เชียงใหม่ ติดตามโครงการเพิ่มปริมาณน้ำเขื่อนแม่กวงฯ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"นายกฯ" ลงพื้นที่ จ. เชียงใหม่ ติดตามโครงการเพิ่มปริมาณน้ำเขื่อนแม่กวงฯ ประตูน้ำแม่ตะมาน แม่แตง พร้อมสั่งเดินหน้าอุโมงค์ส่งน้ำ เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำรองรับความต้องการของประชาชนในพื้นที่

29 มิ.ย.2565  พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นากยกรัฐมนตรี  และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ณ ประตูระบายน้ำแม่ตะมาน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และส่วนราชการ ให้การต้อนรับ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"นายกฯ" ลงพื้นที่เชียงใหม่ ติดตามการโครงการเพิ่มปริมาณน้ำเขื่อนแม่กวงฯ

 

 

ประตูระบายน้ำแม่ตะมาน เป็นต้นทางของอุโมงค์ส่งน้ำ ระยะทาง 46 กิโลเมตร จากลำน้ำแม่แตงไปยังเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล และจากเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลไปสู่เขื่อนแม่กวงอุดมธารา เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนของเขื่อนแม่กวงอุดมธาราอีก 160 ล้าน ลบ.ม./ปี  เนื่องจากที่ผ่านมาเขื่อนแม่กวงอุดมธารามีปริมาณน้ำปีละประมาณ 200 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งยังไม่เต็มศักยภาพของอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณกักเก็บ 263 ล้านลบ.ม. ประกอบกับการขยายตัวของเขตเมืองและความต้องการใช้น้ำของประชาชน รวมถึงช่วยแก้ปัญหาอุทกภัยในฤดูน้ำหลากที่ ลำน้ำแม่แตงจะมีปริมาณน้ำมาก 

 

 

"นายกฯ" ลงพื้นที่เชียงใหม่ ติดตามการโครงการเพิ่มปริมาณน้ำเขื่อนแม่กวงฯ

 

 

โครงการเพิ่มปริมาณน้ำ อ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ แบ่งการก่อสร้างออกเป็น 2 ช่วง 4 สัญญาการก่อสร้าง ภายใต้งบประมาณรวมกว่า 15,000 ล้านบาท ประกอบด้วย อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง - แม่งัด และประตูระบายน้ำแม่ตะมาน มีอุโมงค์ผันน้ำส่วนเกินจากลำน้ำแม่แตงถึงเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 เมตร ความยาว 25 กิโลเมตร ส่งน้ำได้สูงสุด 28.5 ลบ.ม.ต่อวินาที และ อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่งัด - แม่กวง เส้นผ่านศูนย์กลาง 4.2 เมตร ความยาว 22 กิโลเมตร ส่งน้ำได้สูงสุด 26 ลบ.ม./วินาที โดยทั้งสองช่วงจะผันน้ำลงสู่อ่างเก็บน้ำแม่กวงอุดมธาราในช่วงฤดูฝนได้รวมกว่า 160 ล้าน ลบ.ม.ต่อปี  ซึ่งล่าสุดแล้วไปแล้วกว่าร้อยละ 69

 

 

"นายกฯ" ลงพื้นที่เชียงใหม่ ติดตามการโครงการเพิ่มปริมาณน้ำเขื่อนแม่กวงฯ

 

 

 

คมชัดลึก ยังมีเนื้อหาสาระอื่นๆ ดูเพิ่มเติมได้ที่
Website -  www.komchadluek.net
LineToday - https://today.line.me/th/v2/publisher/100057

 

 

 

"นายกฯ" ลงพื้นที่เชียงใหม่ ติดตามการโครงการเพิ่มปริมาณน้ำเขื่อนแม่กวงฯ

 

 

ล่าสุด  ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 อนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อน แม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ ออกไป อีก 5 ปี สิ้นสุดโครงการปี 2570 โดยเมื่อโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จ จะรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจ พื้นที่การเกษตร เมืองเชียงใหม่ รวมทั้งในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเมืองลำพูน เพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง ช่วยเหลือพื้นที่ เกษตรได้ถึง 76,129 ไร่

 

 

"นายกฯ" ลงพื้นที่เชียงใหม่ ติดตามการโครงการเพิ่มปริมาณน้ำเขื่อนแม่กวงฯ

 

 


กมล แสนวิชา ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่

 

 

เพื่อไม่พลาด ข่าวสารต่างๆ คมชัดลึก ไปที่
Website -  www.komchadluek.net
Facebook - https://www.facebook.com/komchadluek
LineToday - https://today.line.me/th/v2/publisher/100057

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ