ข่าว

เช็ค "สินค้าควบคุม" 51 รายการ หลัง ครม. เคาะต่ออายุจากปีก่อน

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ครม. เคาะ "สินค้าควบคุม" ราคาสินค้า 51 รายการ ข้าว ปุ๋ย เชื้อเพลิง เครื่องแบบนักเรียน ต่ออายุจากปีก่อน ไม่เกี่ยวของแพง

(28 มิ.ย. 2565) "สินค้าควบคุม" ครม.เห็นชอบแล้ว โดยนายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุม ครม.ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการกำหนดสินค้าและบริการควบคุมปี 2565 จำนวน 51 รายการ ใน 11 หมวด โดยเป็นสินค้า และบริการควบคุมเช่นเดียวกับ ปี 2564 จำนวน 51 รายการ โดยได้มีมติ เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.2564 เห็นชอบกำหนดสินค้าและบริการควบคุมปี 2564 ซึ่งจะสิ้นสุดการบังคับใช้ในวันที่ 30 มิ.ย.2565 นี้ และเป็นตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.65

โดยจําแนกเป็นสินค้าควบคุม 46 สินค้า 5 บริการ 11 หมวด ประกอบด้วย หมวดกระดาษและผลิตภัณฑ์ ,หมวดบริภัณฑ์ขนส่ง ,หมวดปัจจัยทางการเกษตร ,หมวดผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ,หมวดยารักษาโรคและเวชภัณฑ์, หมวดวัสดุก่อสร้าง ,หมวดสินค้าเกษตรที่สําคัญ , หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค ,หมวดอาหาร , หมวดอื่น ๆ และ หมวดบริการ ซึ่งเป็นตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.65

 

สำหรับ รายการสินค้าและบริการควบคุม 

 

1.หมวดกระดาษและผลิตภัณฑ์ ได้แก่ กระดาษทําลูกฟูก กระดาษเหนียว กระดาษพิมพ์และเขียน 

2.หมวดบริภัณฑ์ขนส่ง ยางรถจักรยานยนต์ ยางรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถยนต์บรรทุก 

3.หมวดปัจจัยทางการเกษตร กากดีดีจีเอส เครื่องสูบน้ำ ปุ๋ย ยาป้องกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือโรคพืช รถเกี่ยวข้าว รถไถนา หัวอาหารสัตว์ อาหารสัตว์

4.หมวดผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ก๊าซปิโตรเลียมเหลว น้ำมันเชื้อเพลิง 

5.หมวดยารักษาโรคและเวชภัณฑ์ ยารักษาโรค เวชภัณฑ์ เกี่ยวกับการรักษาโรค 

6.หมวดวัสดุก่อสร้าง ท่อพีวีซี ปูนซีเมนต์ สายไฟฟ้า เหล็กโครงสร้าง รูปพรรณ เหล็กแผ่น เหล็กเส้น 

ธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

7.หมวดสินค้าเกษตรที่สําคัญ ข้าวเปลือก ข้าวสาร ข้าวสําลี ข้าวบาร์เลย์ ข้าวโพด ต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์ มันสําปะหลังและผลิตภัณฑ์ ผลปาล์มน้ำมัน มะพร้าวผลแก่ และผลิตภัณฑ์ ยางพารา ได้แก่ น้ำยางสด ยางก้อน เศษยาง น้ำยางข้น ยางแผ่น ยางแท่ง ยางเครพ

8.หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค กระดาษชําระ กระดาษเช็ดหน้า แชมพู ผงซักฟอก น้ำยาซักฟอก ผลิตภัณฑ์ล้างจาน ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมสําเร็จรูปเด็กและผู้ใหญ่ สบู่ก้อน สบู่เหลว 

9.หมวดอาหาร กระเทียม ไข่ไก่ ทุเรียน นมผง ผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลว ไม่รวมถึงนมเปรี้ยว น้ำมัน และไขมัน ที่ได้จากพืช หรือสัตว์ ทั้งที่บริโภคได้หรือไม่ได้ แป้งสาลี มังคุด ลําไย สุกร เนื้อสุกร หอมหัวใหญ่ อาหารกึ่งสําเร็จรูปบรรจุภาชนะผนึก อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท

10.หมวดอื่น ๆ เครื่องแบบนักเรียน 

11.หมวดบริการ การให้สิทธิในการเผยแพร่งานลิขสิทธิ์เพลงเพื่อการค้า บริการซื้อขาย และหรือบริการขนส่งสินค้าสําหรับธุรกิจออนไลน์ บริการทางการเกษตร บริการรักษาพยาบาล บริการทางการแพทย์ และบริการอื่นของสถานพยาบาลเกี่ยวกับการรักษาโรค และบริการรับชําระเงิน ณ จุดบริการ


สำหรับ สินค้าควบคุม จุดประสงค์เพื่อเป็นการดูแลสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของประชาชน เพื่อป้องกันการกำหนดราคาซื้อ ราคาจำหน่าย หรือกำหนดเงื่อนไข และวิธีปฏิบัติทางการค้าอันไม่เป็นธรรม ไม่เกี่ยวกับกรณีราคาสินค้า หรือบริการแพงขึ้น ตามกลไกตลาดปกติ


 

อ่านช่องทางข่าวอื่นๆทาง คมชัดลึก

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด