ข่าว

ไฟเขียวลดภาษีนำเข้า "คาร์ซีท"​ จากต่างประเทศ 20​% เริ่ม 31 ธ.ค. เป็นต้นไป

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบร่างประกาศกฎกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากร "คาร์ซีท"​ จากต่างประเทศ 20​% เริ่ม 31 ธ.ค.65

 วันนี้ 28 มิ.ย.65 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบร่างประกาศกฎกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากร ตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.2530 (ฉบับที่ ..) โดยมีสาระสำคัญ เป็นการยกเว้นอากรสำหรับที่นั่ง "คาร์ซีท" นิรภัยสำหรับเด็ก (Car seat) เฉพาะของนำเข้าจากต่างประเทศ

 

 

 

โดยให้มีผลตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไปให้จัดเก็บอัตราอากรร้อยละ 20 ซึ่งเป็นการจัดเก็บในอัตราเดิม

logoline