ข่าว

"ครม." เคาะโครงการเหมืองแร่โพแทช อุดรฯ แก้ปุ๋ยแพง-ถกวันซักฟอก

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

จับตา "ครม." เล็งเคาะ "โครงการเหมืองแร่โพแทช" จังหวัดอุดรธานี ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมชงหวังแก้ปัญหาราคาปุ๋ยแพง รวมทั้งเคาะวันอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีรายบุคคล- ถกเก็บกำไรโรงกลั่น

วันที่ 28 มิ.ย.65 การประชุม "คณะรัฐมนตรี" วันนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอขอให้พิจารณา "โครงการเหมืองแร่โพแทช" จังหวัดอุดรธานี  โดยการดำเนินโครงการที่ผ่านมา บริษัท เอเซีย แปซิฟิค โปแตช คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ยื่นขอประทานบัตรไปแล้ว โดยเหมืองแร่ดังกล่าว มีแผนการผลิต 2 ล้านตันต่อปี มีการประเมินว่า จะมีปริมาณการผลิตตลอดอายุโครงการอยู่ที่ 33.67 ล้านตัน หากโครงการนี้ผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุม "ครม." เชื่อว่าจะช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบปุ๋ยจากต่างประเทศที่เป็นสาเหตุของราคาปุ๋ยแพงได้

 

นอกจากนี้ "ครม." จะมีการพิจารณากรณีที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ส่งญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลตามรัฐธรรมนูญมาตรา 151 มายังรัฐบาลเพื่อหารือกำหนดวันอภิปรายไม่ไว้วางใจและได้มีการบรรจุวาระเข้าหารือใน ครม. วันนี้( 28 มิ.ย. )เพื่อพิจารณาว่า "คณะรัฐมนตรี" จะพร้อมตั้งแต่วันที่เท่าไหร่เป็นต้นไป คาดว่าน่าจะเป็นวันที่18 ก.ค.นี้ ส่วนจะอภิปรายกี่วันนั้น ให้วิปทั้ง 2 ฝ่ายไปกำหนดกันเอง

 

และ "ครม."จะมีการหารือกันในเรื่องเกี่ยวข้องต่อเนื่องกับการแก้ปัญหาค่าครองชีพของประชาชนที่ ครม.มีการออกชุดมาตรการไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่ในส่วนที่ยังไม่มีความชัดเจนคือการขอเก็บเงินกำไรบางส่วนจากโรงกลั่นเพื่อนำมาเสริมสภาพคล่องให้กับกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่ปัจจุบันมีสถานะติดลบกว่า1 แสนล้านบาทคาดว่าจะมีการออกประกาศหรือกฎกระทรวงเพื่อกำหนดการส่งกำไรค่าการกลั่นจากกลุ่มโรงกลั่น 

 

ส่วนวาระอื่น ๆ ที่เข้าสู่ "ครม." ที่น่าสนใจ มีดังนี้

 

- ป.ป.ช. เสนอมาตรการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐโดยมิชอบกรณีปัญหาการบุกรุกและการใช้ประโยชน์ในที่ดิน ป่าไม้ 

-กระทรวงการคลัง เสนอร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องการลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดอัตราพิกัดศุลกากร พ.ศ.2530 (ฉบับที่…) 


-กระทรวงการคลัง เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉบับที่..พ.ศ…. (มาตราการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนกิจการศูนย์ข้อมูล หรือ Data Center)

 

-กระทรวงพลังงานรายงานผลดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี  15 มิ.ย.2564 กรณีกระทรวงพลังงานกำหนดนโยบายและแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้ามาตรา 56 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 

 

-คณะกรรมการทุนหมุนเวียนฯ เสนอความเห็นของการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือเพื่อการปรับตัวของภาคการผลิตและภาคบริการที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า 

 

ติดตามกระแสโซเชียลเพิ่มเติมhttps://www.facebook.com/komchadluek/
 

-กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดให้พื้นที่ตำบลตาสิทธิ์ ตำบลหนองไร่ ตำบลมาบยางพร ตำบลปลวกแดง ตำบลละหาร ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง ตำบลหนองบัว ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่ายและตำบลพนานิคม ตำบลมะขามคู่ ตำบลนิคมพัฒนา ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง เป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ....

 

-กระทรวงพาณิชย์ รายงานผลการจัดสถานคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาไทยตามกฎหมายการค้าสหรัฐฯ มาตรา 301  พิเศษ ประจำปี 2565

 

-คณะกรรมการนโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี) เสนอขอความเห็นชอบแผนลงทุนโครงสร้างพื้นฐานปี 2566 -2570 

 

-กระทรวงการต่างประเทศเสนอขอทบทวนมติ ครม. กรณีจัดทำการตกลงยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูต ผู้ถือหนังสือเดินทางราชการระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลสาธารณรัฐฟินแลนด์ 

 

ติดตามข่าวอื่นๆ เพิ่มเติม https://www.komchadluek.net/

logoline