ข่าว

กทม. ออกประกาศ ยกเลิกคุม โควิด 5 ฉบับ "ถอดแมสก์ สวมแมสก์" โดยสมัครใจ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

คนกรุงตัดสินใจเอา กทม. ออกประกาศ ยกเลิกคุม โควิด 5 ฉบับ "ถอดแมสก์ สวมแมสก์" โดยสมัครใจ เช็คเงื่อนไขอื่นที่ทำได้อีก

กรุงเทพมหานคร กทม. ออกประกาศ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร มีมติให้ยกเลิกประกาศ กรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว  5 ฉบับ (ฉบับที่ 49-53) ดังนี้
 

ถอดแมสก์ ยกเลิกประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร "สวมหน้ากากอนามัย" หรือหน้ากากผ้าทุกครั้งตลอดเวลาที่ออกนอกเคหสถาน หรือสถานที่พำนัก

 

 

ยกเลิกประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2565 การสวมหน้ากากอนามัย หรือสวมแมสก์ หรือ หน้ากากผ้า ให้เป็นการปฏิบัติโดยความสมัครใจ โดยขอให้ประชาชนพิจารณาประโยชน์ในการสวมหน้ากากอย่างถูกวิธี กิจการ/กิจกรรมที่ทำได้ เปิดดำเนินการได้เมื่อมีความพร้อม ภายใต้กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ประกาศ กทม.
ประกาศ กทม.

 • การเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเพื่อการทำงานข้ามเขต กรุงเทพมหานคร 
 • ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม สามารถเปิดให้บริการจำหน่ายและการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านได้
 • สถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับบาร์คาราโอเกะ หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน
 • สถานเสริมความงาม ร้านเสริมสวย แต่งผมหรือตัดผม ร้านทำเล็บ และร้านสัก
 • สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สปา หรือสถานประกอบการนวดแผนไทย
 • โรงมหรสพ โรงละคร การแสดงพื้นบ้าน หรือสถานที่ที่มีลักษณะเดียวกัน
 • สถานประกอบกิจการอาบน้ำ สถานประกอบกิจการอบไอน้ำ อบสมุนไพร
 • การใช้สถานที่หรือสนามกีฬาเพื่อการจัดแข่งขันกีฬา
 • การจัดกิจกรรมรวมกลุ่มของบุคคลจำนวนมากให้สามารถทำได้ตามความเหมาะสม
 • กรณีมีการรวมกลุ่มของบุคคลจำนวนรวมกันมากกว่าสองพันคน ให้ผู้รับผิดชอบแจ้งการจัดกิจกรรมต่อสำนักงานเขต
 • สถานที่ กิจการ หรือกิจกรรมอื่นที่มีได้กำหนดไว้ในประกาศนี้ สามารถเปิดดำเนินการ

 

ประกาศนี้มีผล ตั้งแต่  24 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

ประกาศ กทม.

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ