ข่าว

"ถอดแมสก์" เช็คเลย ทำได้ หรือไม่ได้ตรงไหนบ้าง รวบรวมทุกคำถามที่สงสัย?

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"ถอดแมสก์" สวมแมสก์ ในวัน ผ่อนคลายมาตรการ เช็คเลย ทำได้ หรือไม่ได้ ตรงไหนบ้าง รวบรวมทุกคำถามที่หลายคนสงสัย ก่อนใช้ชีวิตปกติ

ภายหลังจากที่ "ราชกิจจานุเบกษา" ออกข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 ประกาศผ่อนคลายมาตรการโควิด19 ประชาชน "ถอดแมสก์" ได้ หรือ "สวมหน้ากากอนามัย" โดยความสมัครใจ มีผลวันที่ 23 มิ.ย. 2565 มาเช็คข้อมูลกันชัด ๆ ว่าสามารถทำที่ไหนบ้าง และกรณีไหน หรือ บุคคลกลุ่มใด ยังไม่ควร "ถอดแมสก์" โดย กรมอนามัย ได้รวบรวมทุกคำถาม ที่ควรรู้ไว้ ดังต่อไปนี้

1. เมื่อออกกำลังกาย ถอดแมสก์ ได้หรือไม่ 

คำตอบ ถอดได้ หากเว้นระยะห่างจากคนอื่น หรืออยู่ในที่มีการระบายอากาศที่ดี 

2. เมื่ออยู่ในร้านอาหาร ถอดแมสก์ ได้หรือไม่ 

คำตอบ ถอดได้ระหว่างกินอาหาร ลดการพูดคุย เมื่อกินเสร็จแล้ว ให้สวมแมสก์ และใช้เวลาในร้านอาหารเท่าที่จำเป็น กรณีอยู่ร่วมกับผู้อื่นที่ไม่มีความเสี่ยง ไม่ต้องสวมหน้ากาก สามารถร่วมโต๊ะกันได้ (แต่ควรใช้ช้อนกลางส่วนตัว หรือ ช้อนกลาง ) พนักงานที่ให้บริการ ให้สวมหน้ากากตลอดเวลา 

 

 

3. พิธีกร นักข่าว นักแสดง นักร้อง ถอดแมสก์ ได้หรือไม่ 

คำตอบ ถอดได้ ขณะปฏิบัติงาน โดยเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล จัดให้สถานที่มีการระบายอากาศที่ดี และเมื่อกิจกรรมนั้นเสร็จสิ้น ควรสวมหน้ากากทันที 

4. เมื่ออยู่ในรถยนต์ส่วนตัว ถอดแมสก์ ได้หรือไม่ 

คำตอบ ถอดได้ เมื่ออยู่คนเดียว หรือ อยู่กับคนที่พักอาศัยในบ้านเดียวกัน 

"ถอดแมสก์" เช็คเลย ทำได้ หรือไม่ได้ตรงไหนบ้าง รวบรวมทุกคำถามที่สงสัย?
 

ติดตามกระแสโซเชี่ยลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/komchadluek/

5. ไปดูคอนเสิร์ต ถอดแมสก์ ได้หรือไม่ 

คำตอบ ผู้เข้าร่วมงาน ควรสวมหน้ากากอนามัย ทั้งงานที่จัดนอกอาคาร และในอาคาร เนื่องจากมีการรวมกลุ่มของคนจำนวนมาก และอยู่ใกล้ชิดกัน นักร้อง นักแสดง ถอดหน้ากาก ขณะทำการแสดงได้ โดยเว้นระยะห่างจากผู้อื่น และจัดสถานที่ให้มีการระบายอากาศที่ดี เมื่อทำการแสดงเสร็จ ควรสวมหน้ากากทันที Staff Backstage ควรสวมหน้ากากตลอดเวลาขณะปฏิบัติงาน

6. เมื่อไปห้างสรรพสินค้า ถอดแมสก์ ได้หรือไม่ 

คำตอบ ควรสวมหน้ากาก ยกเว้น กรณีที่สามารถเว้นระยะห่างได้ หรือระหว่างกินอาหาร พนักงงาน ให้สวมหน้ากากในขณะที่ให้บริการ 

 

 

7. เมื่อไปตลาด ถอดแมสก์ ได้หรือไม่ 

คำตอบ ถอดแมสก์ได้ และควรสวมหน้ากาก เมื่ออยู่ในบริเวณที่ผู้คนแออัด หรือ มีการระบายอากาศที่ไม่ดี ส่วนพ่อค้าและแม่ค้า ให้สวมหน้ากากในขณะที่ให้บริการ 

8. เมื่ออยู่ที่สวนสาธารณะ ชายหาด ชายทะเล ถอดแมสก์ ได้หรือไม่ 

คำตอบ ถอดได้ตามความสมัครใจ หากเว้นระยะห่างจากคนอื่น 

 

 

อย่างไรก็ตาม ประกาศ ราชกิจจานุเบกษา ข้อ 3 การผ่อนคลายข้อปฏิบัติในการสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าทั่วราชอาณาจักร ดังนี้

 

  • สวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ร่วมกับบุคคลอื่น ในสถานที่หรือในพื้นที่แออัด มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก ไม่สามารถเว้นระยะห่างได้ หรืออากาศระบายถ่ายเทไม่ดี เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อหรือรับเชื้อ
  • กรณีเป็นผู้เข้าข่ายเสี่ยงที่เมื่อติดเชื้อโควิด - 19 จะมีอาการรุนแรงหรือความเสี่ยงสูงต่อการเสียชีวิต (กลุ่ม 608) หรือผู้ที่มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ควรสวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธีตลอดเวลา เมื่อต้องอยู่ร่วมกับบุคคลอื่น เพื่อลดความเสี่ยงในการรับเชื้อ 
  • กรณีเป็นผู้ติดเชื้อโควิด-19 หรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจากเชื้อโควิด-19 จำเป็นต้องสวมหน้ากากอนามัย อย่างถูกวิธีตลอดเวลา เมื่ออยู่ร่วมกับบุคคลอื่น เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่โรค

 

ติดตามข่าวอื่นๆ เพิ่มเติม : https://www.komchadluek.net/

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด