ข่าว

ประกันสังคม เปิดวิธีคำนวณ พร้อม 3 เงื่อนไข เพิ่มสิทธิ บำนาญชราภาพ

ประกันสังคม เปิดวิธีคำนวณ พร้อม 3 เงื่อนไข เพิ่มสิทธิ บำนาญชราภาพ
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เช็ก 3 เงื่อนไข ประกันสังคมอัปสิทธิ "บำนาญชราภาพ" กรณีผู้ประกันตนเสียชีวิต ทายาทได้เงินเพิ่ม เช็กวิธีคำนวณเงินได้ที่นี่

เปิดเงื่อนไขทายาท ผู้ประกันตน มีสิทธิรับ "เงินบำเหน็จ" เพิ่ม เนื่องจาก ประกันสังคม ได้อัปสิทธิ "บำนาญชราภาพ"  หากผู้ประกันตนเสียชีวิต ทายาทมีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จเพิ่มขึ้น ภายหลังประกาศกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลาและอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 มีผลบังคับใช้

 

โดยการเพิ่มสิทธิ "บำนาญชราภาพ" กรณีผู้ประกันตน ตาย ทายาทจะได้รับ "เงินบำเหน็จ" เพิ่ม เมื่อเข้าเงื่อนไขการรับสิทธิเพิ่มบำนาญชราภาพ 

 

 เงื่อนไขการรับสิทธิ
1. ต้องมีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์
2. ไม่เป็นผู้ประกันตน ทั้ง ม.33 และ ม.39
3. ผู้ประกันตนจะต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 180 เดือน ไม่ว่าระยะเวลา 180 เดือนจะติดต่อกันหรือไม่ก็ตาม       

ทายาท ผู้ประกันตน ได้รับประโยชน์จากการเพิ่มสิทธิ "บำนาญชราภาพ" สามารถรับเงินได้ 3 กรณี 

กรณีที่ 1  
กรณีรับเงิน "บำนาญชราภาพ" แล้ว ต่อมาเสียชีวิตภายใน 60 เดือน นับจากเดือนที่รับบำนาญ


ทายาทได้รับเงินบำเหน็จ = จำนวนเงินบำนาญชราภาพที่ได้รับเดือนสุดท้ายก่อนเสียชีวิต x จำนวนเดือนที่เหลือจนครบ 60 เดือน

 

 

กรณีที่ 2 
กรณีรับเงิน "บำนาญชราภาพ" แล้ว เเต่กลับไปเป็นผู้ประกันตน และต่อมาเสียชีวิต  โดยได้รับเงินบำนาญไม่เกิน 60 เดือน


ทายาทได้รับเงินบำเหน็จ = จำนวนเงินบำนาญชราภาพที่ได้รับก่อนกลับไปเป็นผู้ประกันตน x จำนวนเดือนที่เหลือจนครบ 60 เดือน
 

กรณีที่ 3 แบ่งเป็น 2 กรณี
กรณีรับเงินชราภาพก่อนบังคับใช้กฎกระทรวง แต่ยังไม่ครบ 60 เดือน


ทายาทได้รับเงินบำเหน็จ = เดือนที่เหลือจนครบ 60 เดือน

 

กรณีรับเงินชราภาพมาแล้วเหลือน้อยกว่า 10  เดือน
ทายาทได้รับเงินบำเหน็จ = เงินบำนาญชราภาพที่ได้รับเดือนสุดท้ายก่อนเสียชีวิต x 10 เท่า


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคมได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

 

ติดตามข่าวคมชัดลึกอื่นๆได้ที่ www.komchadluek.net

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด