ข่าว

หัวหน้าพรรค "ปชป." อัด หัวหน้า "พรรคกล้า" อย่าพูดเรื่องที่รู้ไม่จริง

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ปัญหา "ราคาน้ำมัน" กระทรวงพาณิชย์ ไม่มีสิทธิ์เข้าไปยุ่ง หัวหน้าพรรค "ปชป." อัดหัวหน้า "พรรคกล้า" อย่าพูดเรื่องที่รู้ไม่จริง

 

หัวหน้าพรรค "ปชป."  อัด หัวหน้า "พรรคกล้า" อย่าพูดเรื่องที่รู้ไม่จริง

 

จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ หัวหน้าพรรคปชป. ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมร่วมทางการค้าระหว่างไทย-สหราชอาณาจักร ที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษกรณีนายกรณ์ จาติกวนิช หัวหน้าพรรคกล้าออกมาระบุว่า กระทรวงพาณิชย์สามารถใช้อำนาจตามพ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ทำให้ราคาน้ำมันลดได้ทันที 4 บาทต่อลิตร  ว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิด เพราะน้ำมันมีทั้งกฎหมายเฉพาะและคำสั่งเฉพาะของนายกรัฐมนตรีกำหนดไว้ให้เป็นหน้าที่ของกระทรวงพลังงาน ตาม พ.ร.บ.คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ พ.ร.บ.กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงและคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่กำหนดชัดให้การคํานวณราคาและกําหนดราคา ณ หน้าโรงกลั่น ราคาส่ง-ปลีก ค่าการตลาด ค่าขนส่ง ค่าใช้จ่ายในการเก็บ รักษาน้ํามันเชื้อเพลิง รวมทั้งให้โรงกลั่นแจ้งราคาขายส่งหน้าโรงกลั่นเป็นอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน(กบง.) ที่มี รมว.พลังงานเป็นประธาน

จุรินทร์ ระบุว่า แม้กระทรวงพาณิชย์จะประกาศให้น้ำมันเป็นสินค้าควบคุมก็จะมีอำนาจตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการเป็นการทั่วไป เฉพาะในส่วนที่ไม่ไปใช้อำนาจหน้าที่แทน กบง.หรือใช้อำนาจแทนผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายเฉพาะเท่านั้น หน้าที่ของกระทรวงพาณิชย์ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการมีอำนาจกำหนดให้ปั๊มน้ำมันต้องปิดป้ายประกาศราคาน้ำมันที่สถานีจำหน่ายน้ำมันหรือปั๊มน้ำมัน  การตรวจหัวจ่ายที่เป็นมาตรวัดปริมาณน้ำมันให้มีความเที่ยงตรงตาม พ.ร.บ.ชั่ง ตวง วัด หรือดำเนินคดีกับปั๊มน้ำมันหากจำหน่ายน้ำมันเกินราคาที่ประกาศไว้ในข้อหาขายเกินราคาที่ปิดป้ายแสดงไว้หรือค้ากำไรเกินควร

 

การที่ หัวหน้าพรรคกล้าออกมาวิจารณ์หรือพูดอะไรควรรู้จริงทั้งข้อกฎหมายและการปฏิบัติ ไม่ฉาบฉวยเพราะอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในหมู่ประชาชนได้ และในส่วนกระทรวงพาณิชย์อะไรที่เป็นอำนาจและเป็นหน้าที่ไม่ผิดกฎหมายยินดีทำทุกเรื่องให้ประชาชน

logoline