ข่าว

เช็กด่วน พนักงาน ร้าน "ดารุมะ ซูชิ" 27 สาขา ถูกลอยแพ ได้สิทธิเยียวยาอะไรบ้าง

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

กระทรวงเเรงงาน ห่วง พนักงาน ร้าน "ดารุมะ ซูชิ" ถูกลอยแพ สั่งกรมสวัสดิการฯ เข้าช่วยเหลือ และตรวจสอบข้อเท็จจริง

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวถึงกรณีร้าน "ดารุมะ ซูซิ" ที่มีการปิดร้านอย่างไม่มีกำหนด ทำให้ พนักงาน ในร้านถูก ลอยแพ ไม่ได้รับเงินเดือน ว่า ร้านดังกล่าวจดทะเบียนในนาม บริษัท ดารุมะ ซูชิ จำกัด มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ประกอบกิจการ ร้านอาหารญี่ปุ่น ได้เปิดให้บริการอยู่ในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียงรวมทั้งสิ้นจำนวน 27 สาขา ซึ่งในปัจจุบันร้านทุกสาขาได้ปิดให้บริการอย่างไม่มีกำหนดแล้ว จึงได้สั่งการให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  หรือ กสร. ส่งพนักงานตรวจแรงงานเข้าตรวจสอบหาข้อเท็จจริง

 

โดยวันที่ 20 มิถุนายน 2565 นี้ พนักงานตรวจแรงงาน  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานท้องที่ที่สาขาของร้าน ดารุมะ ซูชิ ตั้งอยู่ จะเข้าไปตรวจสอบหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติม 

นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเเรงงานได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน เข้าช่วยเหลือพนักงาน ร้าน "ดารุมะ ซูซิ" ทุกสาขา ให้คำปรึกษาข้อกฎหมาย และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่ลูกจ้างพึงได้รับตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน และกฎหมายประกันสังคม พร้อมเตรียมตำแหน่งงานว่างรองรับกรณีลูกจ้างมีความประสงค์จะหางานใหม่ หรือหากลูกจ้างต้องการเปลี่ยนสายงานหรือเพิ่มทักษะด้านอาชีพก็สามารถเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานได้ทันที 
 

ด้านนายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ระบุว่า กรณีร้าน "ดารุมะ ซูชิ" นายจ้างไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ ถือเป็นการเลิกจ้าง ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าจ้างค้างจ่าย ค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และเงินอื่นตามที่ตกลงกับนายจ้าง โดยพนักงานลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากสามารถเข้ามายื่นคำร้อง คร.7 และยื่นคำขอรับเงินสงเคราะห์จากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างต่อพนักงานตรวจแรงงานได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในพื้นที่ที่ลูกจ้างปฏิบัติงานอยู่ หรือโทรสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 3 หรือ 1546 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ