ข่าว

"สอบ ก.พ.2565" วิธีกรอกข้อมูลล่วงหน้าวันสุดท้าย ก่อนสมัครสอบ ภาค ก พรุ่งนี้

"สอบ ก.พ.2565" ทำไมต้องกรอกข้อมูลล่วงหน้า ก่อนสมัครสอบ "ภาค ก" วันนี้เปิดให้กรอกวันสุดท้าย ก่อนเปิดให้เริ่มสมัครสอบพรุ่งนี้

สำนักงาน ก.พ. เปิดให้ กรอกข้อมูลล่วงหน้า "สอบ ก.พ.2565" สอบ ภาค ก ล่วงหน้า ก่อนสมัครสอบผ่านทางเว็บไซต์ job3.ocsc.go.th โดยเริ่มเปิดระบบให้เข้าใช้งานแล้ว ซึ่งการ กรอกข้อมูลล่วงหน้า เป็นเพียงการอำนวยความสะดวกให้ผู้สมัครสอบไม่ต้องกรอกเอกสารจำนวนมากในวันสมัครสอบ ไม่ใช่การสมัครสอบ ภาค ก แต่อย่างใด

 

วัตถุประสงค์

- เพื่อรวบรวมข้อมูลผู้สนใจที่จะสมัครสอบ ภาค ก ของสำนักงาน ก.พ.
- เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลสำหรับผู้สมัครสอบ ภาค ก ของสำนักงาน ก.พ.
- เพื่อตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลผู้สอบผ่าน ภาค ก ก่อนการรับสมัครสอบจริง

 

ประโยชน์สำหรับผู้กรอกข้อมูลล่วงหน้า

- ไม่ต้องกรอกข้อมูลจำนวนมากในวันรับสมัครสอบจริง
- ทำให้การสมัครสอบเป็นไปอย่างรวดเร็ว
- ทำให้ลดความหนาแน่นในการเข้าเว็บไชต์ในวันรับสมัครจริง

กรอกข้อมูลล่วงหน้า

กรอกข้อมูลล่วงหน้า ภาค ก

 

ทั้งนี้ สามารถ กรอกข้อมูลล่วงหน้า ผ่านทางเว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th (หัวข้อ ระบบกรอกข้อมูลส่วนบุคคลล่วงหน้าเพื่อเตรียมการสมัครสอบ "ภาค ก" ของ สำนักงาน ก.พ.)

 

สามารถกรอกข้อมูลล่วงหน้าได้ ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 16.30 น.

ทำไมต้องกรอกข้อมูลล่วงหน้า

 

ข่าวที่น่าสนใจ