ข่าว

8 ข้อเเนะนำ เรื่อง "กัญชา" ด้วยความห่วงใยจาก มหาวิทยาลัยมหิดล

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

มหาวิทยาลัยมหิดล ออกเเถลงการณ์ 8 ข้อ เเนะนำเรื่องการใช้ "กัญชา" ไม่ควรใช้เพื่อสันทนาการ เพราะอาจเกิดโทษรุนแรง

มหาวิทยาลัยมหิดล ออกเเถลงการณ์ ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะ เรื่อง การใช้ "กัญชา" 

เนื่องด้วยประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุประเภทยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ. 2565 ซึ่งมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา ไม่ระบุว่าพืซ "กัญชา" รวมถึงส่วนต่างๆ ของพืช เช่น ใบ ช่อดอก เป็นสารเสพติดให้โทษนั้น "กัญชา" เป็นพืชที่มีสารแคนาบินอยด์หลายชนิด โดยเฉพาะสาร THC ซึ่งอาจส่งผลอันตรายต่อสุขภาพ และไม่ควรใช้เพื่อการสันทนาการ เพราะอาจทำให้เกิดโทษรุนแรงได้ แต่ขณะนี้ยังไม่มีมาตรการกำกับดูแลการใช้ "กัญชา" อย่างรัดกุม
 

มหาวิทยาลัยมหิดล มีความห่วงใยต่อความปลอดภัยของประชาชนและสังคม จึงมีข้อแถลงการณ์และข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. ไม่ใช้ "กัญชา" ในหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร เด็กและเยาวชนอายุไม่เกิน 20 ปี โดยเด็ดขาต เพราะมีผลต่อการพัฒนาการของสมองทั้งในแม่และเด็ก

 

2. ไม่ใช้ "กัญชา" เพื่อการสันทนาการโดยเด็ดขาด เพราะอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เซ่น อาการทางจิต และระบบการทำงานต่าง ๆ ของร่างกาย

 

3. ไม่ใช้ช่อดอกของ "กัญชา" เพื่อผสมในอาหารและเครื่องดื่ม หากมีการผสมส่วนใด ๆ ของกัญชา ในอาหารและเครื่องดื่ม ต้องแจ้งให้ผู้บริโภคทราบล่วงหน้าอย่างซัดเจน
 

4. ผู้ที่ใช้ "กัญชา" ไม่ควรชับรถหรือทำงานกับเครื่องจักร ในระยะ : ชั่วโมงหลังใช้กัญชา เพราะมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุรุนแรงได้สูง

 

5. ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคจิตประสาท โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด ขอให้ปรึกษากับแพทย์ ที่ให้การรักษาก่อนใช้ "กัญชา" เสมอ เพราะอาจมีผลต่อยาและการรักษาที่ได้รับอยู่

 

6. ผู้ปกครองและสถานศึกษา ควรดูแลให้เด็กและเยาวชนห่างไกลจากกัญชา รวมถึงประชาชน ควรร่วมสร้างสังคมที่ปลอดภัยจากอันตรายของ "กัญชา"

 

7. ขอให้ภาครัฐและภาคสังคม มุ่งให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ "กัญชา" และอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

 

8. ขอให้ภาครัฐ เร่งออกกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจัดให้มีมาตรการและหน่วยงานที่รับผิดขอบ ในการติดตามดูแลการใช้ "กัญชา" อย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดสวัสดิภาพที่ดีแก่ประชาชนและสังคม

 

ผู้ที่ต้องการใช้ "กัญชา" ต้องศึกษาข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นก่อนเสมอ หากมีอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์และแจ้งช้อมูลการได้รับกัญชาอย่างครบถ้วน เพื่อที่จะได้รับการวินิฉัยและรักษาอย่างถูกต้องทันท่วงที

มหาวิทยาลัยมหิดล ยินดีให้ข้อมูลและคำแนะนำที่เหมาะสมเกี่ยวกับการใช้ "กัญชา" ด้วยความมุ่งหวังที่จะป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายและความเสียหายต่อสุขภาพและสังคมจากการใช้กัญชาอย่างไม่ถูกต้อง

8 ข้อเเนะนำ เรื่อง "กัญชา" ด้วยความห่วงใยจาก มหาวิทยาลัยมหิดล

logoline
logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด