ข่าว

ที่ปรึกษากมธ.การศึกษา ไม่เห็นด้วยในระบบการออก "ตั๋วครู" แบบใหม่

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

สุรวาท ทองบุ ที่ปรึกษากมธ.การศึกษา ไม่เห็นด้วยในระบบการออก "ตั๋วครู" แบบใหม่ แนะ คุรุสภา-สถาบันผลิตครู ควรร่วมกันผลิตครูให้มีความพร้อมประกอบวิชาชีพครู ต้องได้รับใบอนุญาตฯก่อนเป็นครูในสถานศึกษา

รศ.ดร.สุรวาท ทองบุ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล  ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร และอดีต ประธานสภาคณบดีคณะครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ส.ค.ศ.ท.) 2 สมัย โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว"สุรวาท ทองบุ : Surawat Thongbu" ถึงระบบการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ใหม่ หรือ ตั๋วครู ใจความว่า ไม่เห็นด้วย ในระบบการออกใบอนุญาตฯ ครู ใหม่

“ไม่ควรให้เป็นครูสอน หากไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูในกรณีทั่วไป”

 

ไม่เห็นด้วยกับระบบการออก “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” ใหม่ ที่กำหนดว่า เมื่อสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรครู 4-5 ปี แล้วออกใบอนุญาตปฏิบัติการสอน จากนั้นให้สามารถไปสอนหรือสอบบรรจุได้ ภายในสองปีต้องผ่านการสอบจึงจะได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ “ตั๋วครู”

 เพราะ “ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน” นั้นโดยปกติจะออกให้สำหรับกรณีเหตุจำเป็นหรือในสาขาที่ขาดแคลน ซึ่งนั่นก็คือ ออกให้กับคนที่ยังขาดมาตรฐานวิชาชีพครูและไม่มีความพร้อมที่จะเป็นครูแต่มีความจำเป็น ซึ่งไม่ควรมาออกให้ในกรณีทั่วไป

 

ถึงเวลาแล้ว ที่คุรุสภาจะต้องควบคุมมาตรฐานการผลิตเพิ่มความเข้มข้นอย่างดี “จำกัดรับเข้าเรียนให้สอดคล้องกับตำแหน่งที่ว่างเมื่อจบการศึกษา”

 

คุรุสภาและสถาบันฝ่ายผลิต ควรที่ร่วมกันผลิตครูให้มีความพร้อมในการประกอบวิชาชีพและจนได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ก่อนส่งเข้าประกอบวิชาชีพครูในสถานศึกษา เพื่อเกิดคุณภาพแก่ผู้เรียนที่จะเป็นทรัพยากรสำคัญสำหรับอนาคตของชาติ

ขอบคุณที่มา: เพจ สุรวาท ทองบุ : Surawat Thongbu

logoline
logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด