ข่าว

อย่าหาทำ สูบ "กัญชา" พร้อมกับบุหรี่ไฟฟ้า แพทย์เตือนเสี่ยงอันตรายถึงชีวิต

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

แพทย์เตือน สูบ "กัญชา" กับบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายถึงชีวิต ทำปอดอักเสบเฉียบพลัน วิจัยพบวัยรุ่นมะกัน 82% ใช้สารสกัดกัญชาร่วมกับบุหรี่ไฟฟ้า

รศ.พญ.เริงฤดี ปธานวนิช อาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี กล่าวถึงกรณีการเปิด "เสรีกัญชา" ของประเทศไทยว่า อาจส่งกระทบต่อเด็กและเยาวชน เพราะทำให้มุมมองเรื่องอันตรายของการใช้ "กัญชา" ของเยาวชนเปลี่ยนไป

 

จากข้อมูลสำรวจในสหรัฐอเมริกาพบว่าสัดส่วนของเยาวชนที่คิดว่าการ สูบกัญชา เป็นประจำก่อให้เกิดอันตรายลดลงจาก 80% เมื่อปี 2533 เหลือเพียง 30% ในปี 2563 การเปิดเสรีกัญชายังทำให้เยาวชนรู้สึกว่ากัญชาเป็นสิ่งที่สังคมยอมรับเพิ่มขึ้นและการเข้าถึงทำได้ง่ายขึ้น 

 

โดยปัจจุบันประเทศสหรัฐอเมริกามีรัฐที่เปิดเสรีกัญชา 19 รัฐ จากข้อมูลทางสถิติพบว่า 37% ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในสหรัฐอเมริกา เคยทดลอง สูบกัญชา และมี 22% ของนักเรียนที่ปัจจุบันสูบ "กัญชา" ทั้งที่เยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี เป็นกลุ่มที่แพทย์ไม่แนะนำให้ใช้กัญชาเนื่องจาก "กัญชา" ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของสมอง

 

รศ.พญ.เริงฤดี กล่าวต่อว่า มีงานวิจัยจากสหรัฐอเมริกา ที่ศึกษาความสัมพันธ์ของการสูบ บุหรี่ไฟฟ้า กับกัญชาของเยาวชนอายุ 12-17 ปี โดยใช้ข้อมูลสำรวจยาสูบกับสุขภาพของสหรัฐอเมริกาที่เป็นข้อมูลที่เก็บต่อเนื่องระยะยาวระหว่างปี 2556-2561 จำนวนตัวอย่างในการศึกษา 19,503 ราย เพื่อศึกษาอัตราการเริ่มสูบกัญชาของเยาวชนกลุ่มที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าและไม่ได้สูบบุหรี่ไฟฟ้า เปรียบเทียบระหว่างรัฐที่เปิดเสรีกัญชากับรัฐที่ยังไม่ได้เปิดเสรีกัญชา 

 

จากการศึกษาพบว่า เยาวชนที่สูบ บุหรี่ไฟฟ้า มีแนวโน้มที่จะสูบกัญชาเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะในรัฐที่เปิดเสรีกัญชาเพื่อสันทนาการ โดยมีแนวโน้มการสูบกัญชาในกลุ่มเยาวชนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้นถึง 18 เท่า ส่วนรัฐที่ยังไม่อนุญาตให้ใช้กัญชาเพื่อสันทนาการพบอัตราการสูบกัญชาในกลุ่มเยาวชนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่ม 5 เท่า

 

"การใช้บุหรี่ไฟฟ้าร่วมกับกัญชามีอันตรายมากถึงขั้นเสียชีวิต โดยเฉพาะจากโรคปอดอักเสบเฉียบพลัน หรือ E-cigarette, or vaping, product use-associated lung injury (EVALI) ที่เคยระบาดในกลุ่มวัยรุ่นอเมริกัน เมื่อปี 2562-2563 พบผู้ป่วยทั้งสิ้น 2,807 ราย และมีผู้เสียชีวิต 68 ราย ซึ่งจากข้อมูลของผู้ป่วยเหล่านี้พบว่า 82% ใช้สารสกัดกัญชา หรือ tetrahydrocannabinol (THC) ในการสูบบุหรี่ไฟฟ้า ดังนั้นจึงต้องการฝากไปถึงกลุ่มวัยรุ่น รวมทั้งผู้ปกครองให้ช่วยกันเฝ้าระวังการใช้บุหรี่ไฟฟ้าและกัญชา ลำพังการสูบบุหรี่ไฟฟ้าก็มีอันตรายแล้วจากนิโคตินที่มีฤทธิ์เสพติดสูง และสารเคมีอันตรายหลายชนิดที่ทำลายสมองของเด็กและวัยรุ่น รวมทั้งสารก่อมะเร็งที่จะทำให้ส่งผลเสียต่อสุขภาพในอนาคต การนำกัญชามาใช้ร่วมกับบุหรี่ไฟฟ้ายิ่งก่อให้เกิดอันตรายเป็นเท่าตัว" รศ.พญ.เริงฤดี กล่าว

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ